Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie."— Zapis prezentacji:

1 Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

2 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie jest organizacją pożytku publicznego działającą od 1993 roku. Misją stowarzyszenia jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom, upowszechnianie wiedzy o autyzmie, podejmowanie działań na rzecz systemowych zmian poprawiających sytuację osób z autyzmem. Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

3 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie Udzielamy specjalistycznego wsparcia 60 dzieciom i 40 osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom. Terapia prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych oraz grupowych. Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

4 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie Przeszkolona Kadra KTA O/Lublin:  Psycholodzy  Pedagodzy specjalni  Logopedzi  Terapeuci Posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem i zespołem Aspergera. Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

5 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie Rodzice zrzeszeni w stowarzyszeniu tworzą grupę wsparcia, która inicjuje wiele wspólnych przedsięwzięć: imprezy okolicznościowe, turnusy rehabilitacyjne, akcje informacyjne oraz kwesty. Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

6 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie Projekt „PUNKT DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM I ICH OTOCZENIA SPOŁECZNEGO”: prowadzona jest:  DIAGNOZA NOZOLOGICZNA I FUNKCJONALNA (TESTAMI PEP-R i TTAP)  TERAPIA INDYWIDUALNA PEDAGOGICZNA I LOGOPEDYCZNA  DOGOTERAPIA  ARTETERAPIA  HYDROTERAPIA  MUZYKOTERAPIA  TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  ZAJĘCIA KLUBOWE DLA MŁODZIEŻY Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

7 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I: „Zatrudnianie i integracja społeczna” Działanie 1.3: „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej” Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

8 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie Lider i partnerzy realizujący projekt:  PFRON - lider  Fundacja Synapsis  Stowarzyszenie ProFUTURO  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku  Stowarzyszenie Św. Celestyna z Mikoszowa  Stowarzyszenie KTA O/Lublin  Stowarzyszenie KTA O/Szczecin  Fundacja Wspólnota Nadziei Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

9 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie Projekt „Wsparcie osób z autyzmem II” prowadzona jest AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA Realizujemy działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem i zespołem Aspergera – powstają modelowe rozwiązania wprowadzania osób z autyzmem na chroniony i otwarty rynek pracy. Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie psychologa, terapeuty, trenera pracy oraz przeszkolenie zawodowe i staż. Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

10 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie Projekt: OD WYKLUCZENIA DO INTEGRACJI - W OBRONIE PODSTAWOWYCH PRAW OSÓB Z AUTYZMEM Jest finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich. Lider: Fundacja Synapsis Partnerzy: - Fundacja Wspólnota Nadziei z siedzibą w Krakowie - Stowarzyszenie KTA O/Lublin - Solis Radius z siedzibą w Rzeszowie - Praxis z siedzibą w Skarżysku Kamiennej - Pro Futuro-Poznań - Dalej Razem - Zielona Góra - Instytut Rozwoju Służb Społecznych – Warszawa Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

11 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie Projekt: OD WYKLUCZENIA DO INTEGRACJI - W OBRONIE PODSTAWOWYCH PRAW OSÓB Z AUTYZMEM - utworzenie bazy danych organizacji - prowadzenie poradnictwa dla rodziców i przedstawicieli placówek - prowadzenie działań rzeczniczych i interwencyjnych - uczestnictwo w debacie w Parlamencie z przedstawicielami władz publicznych Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

12 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie Kontakt z nami: KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W LUBLINIE 20-319 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 20 tel./fax 81 444 34 20, e-mail: kta.lublin@wp.plkta.lublin@wp.pl www.kta.lublin.pl ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000055648 PKO BP S.A. II o/Lublin nr 27 1020 3150 0000 3002 0030 5441 Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie

13


Pobierz ppt "Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google