Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 lat Samorządu Terytorialnego w Suchej Beskidzkiej FOLKLOR W NASZYM MIE Ś CIE Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 lat Samorządu Terytorialnego w Suchej Beskidzkiej FOLKLOR W NASZYM MIE Ś CIE Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej."— Zapis prezentacji:

1 20 lat Samorządu Terytorialnego w Suchej Beskidzkiej FOLKLOR W NASZYM MIE Ś CIE Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

2 Od wielu lat w naszym mie ś cie doskonale rozwija si ę folklor. Szczególnie w ostatnim czasie widoczne jest du ż e wsparcie ze strony burmistrza Suchej Beskidzkiej, pana Stanisława Lichosyta. Co roku organizowane s ą spotkania folklorystów na „Dniach Ziemi Suskiej”

3 WYBRANI TWÓRCY LUDOWI SPOD BABIEJ GÓRY: Czesław Siwiec Maria Ś rubarska Marian Bucała

4 Maria Ś rubarska Suska malarka ludowa urodzona w 1916r w Suchej Beskidzkiej. Jej prace nagradzane były na lokalnych konkursach twórców ludowych; za po ś rednictwem krakowskiej „Desy” prezentowano je na wystawach w Augsburgu i Londynie. Czesław Siwiec Urodził si ę w 1935roku, a zmarł w 2002 roku. Muzyk, folklorysta, badacz i animator babiogórskiej kultury; zało ż yciel pierwszego po wojnie zespołu suskiego „Babiogórcy”oraz innych w powiecie. Zało ż ył kapel ę „Siwcowianie”. Wydał dwa ś piewniki z melodiami i ta ń cami spod Babiej Góry.

5 Marian Bucała Urodzony w 1937r.Rze ź biarz z suskiej Bucałówki. Jego rze ź bione w korze figurki biednych ludzi okre ś lane s ą „zimorodkami beskidzkimi” lub „bucałkami”. Wykonał wystrój ko ś cioła w Chroczy. Uczestniczył w licznych wystawach krajowych, eksponował prace w Chicago.

6 STRÓJ LUDOWYSTRÓJ LUDOWY

7 INSTRUMENTY LUDOWE DUDY SKRZYPCE HELIGONKA BASY

8 TA Ń CE GÓRALI BABIOGÓRSKICH

9 Pary ta ń cz ą go kr ążą c w miejscu lub posuwaj ą c si ę w przód i w tył, wykonuj ą c cz ę sto zmian ę kierunku czy zatrzymania w ruchu. Trzeba go ta ń czy ć tak „Co by jajko z głowy nie spadło”. SIUSTANY

10 OBYRTKA Taniec ż ywy ale jednostajny, ta ń czony „na jednej dylinie”, czyli na bardzo małej przestrzeni; para kr ąż y dookoła wspólnej osi jednocze ś nie posuwaj ą c si ę po linii koła.

11 WYWODZONY Ta ń czony był w rytmie krakowiaka. Ta ń czono go parami, para za par ą, mija j ą c si ę, przechodz ą c bramkami.

12 TRADYCJA KONTYNUOWANA DO DZI Ś W naszym mie ś cie do dzi ś krzewiony jest folklor. Powstały dwa zespoły regionalne i dwie kapele. „Ziemi ę Susk ą ” oraz „Kapel ę spod Magurki” reprezentuj ą doro ś li, natomiast dzieci i młodzie ż nale żą do zespołu i kapeli „Mała Ziemia Suska”. Najmłodsi mog ą si ę zaprezentowa ć w przedszkolnym zespole ludowym „Borówecki”.

13

14

15 „Ka sie podziały, co downi ś piywały; Powydawały sie pozabacowały...” W skład Zespołu Projektowego wchodz ą : Magdalena Kubasiak 1994, klasa III „e”, Magdalena Targosz 1994, klasa III „e”, Alicja Stanaszek 1994, klasa III „e” Zespół Szkół im Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej Opiekun Zespołu: Pani Jolanta W ą giel e-mail: wagiel208@wp.pl


Pobierz ppt "20 lat Samorządu Terytorialnego w Suchej Beskidzkiej FOLKLOR W NASZYM MIE Ś CIE Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google