Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do."— Zapis prezentacji:

1

2 "Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu-bliźniemu. (...) Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, co dokonał." Jan Paweł II

3 Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwałac.pracaspołeczeństwa Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz os ó b, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w r ó żnych obszarach społecznych. Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaci ó ł i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności.samooceny

4 Wolontariuszem może być każdy z nas!

5 Pomaganie pensjonariuszom w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Grybowie - wspólna modlitwa z pensjonariuszami (wykorzystanie radiowęzła) - przygotowanie i przedstawienie okolicznościowych przedstawień (jasełka z okazji Bożego Narodzenia, Dzień Chorego, Droga Krzyżowa) - zorganizowanie na terenie szkoły konkursu na kartki bożonarodzeniowe, przekazanie ich wraz z życzeniami i opłatkiem podopiecznym „Caritasu” oraz inne drobne upominki - systematyczne odwiedzanie chorych, starszych ludzi ZOL „Caritas”(rozmowy, czytanie czasopism, Biblii, modlitwa)

6 Nie zapominajmy o potrzebujących... - zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących kwestowanie w sklepach i zachęcanie do podzielenia się z innymi

7 Pomoc rówieśnikom - zbiórka plastikowych nakrętek przez cały rok (środki uzyskane zostają przeznaczone na rehabilitację dziecka – współpraca z SP nr 20 w Nowym Sączu) - sprzedaż kieszonkowych kalendarzyków (środki uzyskane zasilą konto nastolatka – zakup profesjonalnych protez) - zbiórka maskotek dla dzieci z ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Stróżach - pomoc koleżeńska w nauce dla uczniów mających trudności z różnych przedmiotów

8 Działania na rzecz aktywności obywatelskiej

9 Młodzieżowa Gimnazjalna Rada Miasta angażujemy się w życie naszej „ Małej Ojczyzny ” podpowiadamy władzom Miasta, co jest ważne i potrzebne dla mieszkańc ó w, dzieci i młodzieży – my młodzi mamy mn ó stwo pomysł ó w zapraszamy mieszkańców, władze lokalne, młodzież na naszą Radę w 670- rocznicę lokacji Grybowa zaprosiliśmy byłych burmistrzów naszego miasta, aby opowiedzieli nam jak po 1989 roku zarządzano naszym miastem królewskim

10 Młodzi głosują – w ramach projektu CEO -celem jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach - dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur państwa demokratycznego i znaczenia wyborów, - zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych

11 Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują - często po raz pierwszy - ważną aktywność obywatelską. Nasze szkolne prawybory: 2006 rok na Burmistrza Miasta 2007 rok wybory parlamentarne 2009 rok wybory do Parlamentu Europejskiego

12 I Dzień Wiosny i Dzień Ziemi Zieleń +czyste powietrze = ŻYCIE - przygotowanie haseł proekologicznych - prezentacja „mody ekologicznej” - ulotki zachęcające mieszkańców naszego Miasta do ochrony środowiska - odezwa do mieszkańców Grybowa zachęcająca do działań proekologicznych np. oszczędzanie wody, segregacja śmieci - list otwarty do Burmistrza Miasta dotyczący ochrony naszego lokalnego środowiska i jego przyszłości

13 To jeszcze nie wszystko....... Pomagając inny, angażując się w życie środowiska lokalnego stajemy się lepsi, wrażliwsi na potrzeby drugiego człowieka i zależy nam na jego przyszłości Pomagając innym pomagasz sam sobie....


Pobierz ppt ""Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google