Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolontariusz , gdy bezinteresownie może dać innym coś

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolontariusz , gdy bezinteresownie może dać innym coś"— Zapis prezentacji:

1 Wolontariusz , gdy bezinteresownie może dać innym coś
"Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu-bliźniemu. (...) Wolontariusz , gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości , która przewyższa to, co dokonał." Jan Paweł II

2 Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności.

3 Wolontariuszem może być każdy z nas!

4 Pomaganie pensjonariuszom w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Grybowie
-  wspólna modlitwa z pensjonariuszami (wykorzystanie radiowęzła) -    przygotowanie i przedstawienie okolicznościowych przedstawień (jasełka z okazji Bożego Narodzenia, Dzień Chorego, Droga Krzyżowa) -    zorganizowanie na terenie szkoły konkursu na kartki bożonarodzeniowe, przekazanie ich wraz z życzeniami i opłatkiem podopiecznym „Caritasu” oraz inne drobne upominki - systematyczne odwiedzanie chorych, starszych ludzi ZOL „Caritas”(rozmowy, czytanie czasopism, Biblii, modlitwa)

5 Nie zapominajmy o potrzebujących...
-         zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących kwestowanie w sklepach i zachęcanie do podzielenia się z innymi

6 Pomoc rówieśnikom -         zbiórka plastikowych nakrętek przez cały rok (środki uzyskane zostają przeznaczone na rehabilitację dziecka – współpraca z SP nr 20 w Nowym Sączu) -         sprzedaż kieszonkowych kalendarzyków (środki uzyskane zasilą konto nastolatka – zakup profesjonalnych protez) -         zbiórka maskotek dla dzieci z ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Stróżach -         pomoc koleżeńska w nauce dla uczniów mających trudności z różnych przedmiotów

7 Działania na rzecz aktywności obywatelskiej

8 Młodzieżowa Gimnazjalna Rada Miasta
  angażujemy się w życie naszej „Małej Ojczyzny”    podpowiadamy władzom Miasta, co jest ważne i potrzebne dla mieszkańców, dzieci i młodzieży – my młodzi mamy mnóstwo pomysłów   zapraszamy mieszkańców, władze lokalne, młodzież na naszą Radę    w 670- rocznicę lokacji Grybowa zaprosiliśmy byłych burmistrzów naszego miasta, aby opowiedzieli nam jak po 1989 roku zarządzano naszym miastem królewskim

9 Młodzi głosują – w ramach projektu CEO
-celem jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach - dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur państwa demokratycznego i znaczenia wyborów, - zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych

10 Nasze szkolne prawybory: 2006 rok na Burmistrza Miasta
Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują - często po raz pierwszy - ważną aktywność obywatelską. Nasze szkolne prawybory: 2006 rok na Burmistrza Miasta 2007 rok wybory parlamentarne 2009 rok wybory do Parlamentu Europejskiego

11 I Dzień Wiosny i Dzień Ziemi Zieleń +czyste powietrze = ŻYCIE
Zieleń +czyste powietrze = ŻYCIE -         przygotowanie haseł proekologicznych -         prezentacja „mody ekologicznej” -         ulotki zachęcające mieszkańców naszego Miasta do ochrony środowiska -         odezwa do mieszkańców Grybowa zachęcająca do działań proekologicznych np. oszczędzanie wody, segregacja śmieci -         list otwarty do Burmistrza Miasta dotyczący ochrony naszego lokalnego środowiska i jego przyszłości

12 To jeszcze nie wszystko.......
Pomagając inny, angażując się w życie środowiska lokalnego stajemy się lepsi, wrażliwsi na potrzeby drugiego człowieka i zależy nam na jego przyszłości Pomagając innym pomagasz sam sobie....


Pobierz ppt "Wolontariusz , gdy bezinteresownie może dać innym coś"

Podobne prezentacje


Reklamy Google