Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ist amy londynki o yna Kochany Synu Pisz ę do Ciebie tych kilka linijek ż eby ś wiedział, ż e do Ciebie pisz ę. Wi ę c je ś li otrzymasz ten list to.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ist amy londynki o yna Kochany Synu Pisz ę do Ciebie tych kilka linijek ż eby ś wiedział, ż e do Ciebie pisz ę. Wi ę c je ś li otrzymasz ten list to."— Zapis prezentacji:

1

2 ist amy londynki o yna

3 Kochany Synu Pisz ę do Ciebie tych kilka linijek ż eby ś wiedział, ż e do Ciebie pisz ę. Wi ę c je ś li otrzymasz ten list to znaczy, ż e dobrze do Ciebie dotarł. Je ś li go nie otrzymasz to poinformuj mnie o tym, wy ś l ę go jeszcze raz.

4 Ostatnio ojciec przeczytał w pewnej ankiecie, ż e najwi ę cej wypadków zdarza si ę kilometr od domu, dlatego zdecydowali ś my si ę przeprowadzi ć dalej. Dom jest wspaniały; jest tu pralka, chocia ż nie jestem pewna czy jest sprawna.

5 Wczoraj, wło ż yłam do niej pranie, poci ą gn ę łam za sznurek i pranie gdzie ś wsi ą kło, no ale có ż Nie widzieli ś my za to wujka Izydora, tego który umarł w tamtym roku...

6 Gorzej jest z twoim bratem Jasiem. Zamkn ą ł samochód i zostawił w ś rodku kluczyki, musiał i ść do domu po drugi komplet ż eby nas wyci ą gn ąć z auta.

7 Pogoda nie jest tu najgorsza. W tamtym tygodniu padało tylko dwa razy. Pierwszy raz padało 3 dni, drugim razem cztery.

8 Je ś li chodzi o t ą kurtk ę któr ą chciałe ś, wujek Piotr powiedział ż e je ś li ci j ą wy ś l ę z guzikami, które s ą ci ęż kie, to b ę dzie drogo kosztowało, wi ę c oderwałam guziki i wło ż yłam je do kieszeni. Ojciec dostał prace, jest bardzo dumny, ma pod sob ą jakie ś 500 osób. Kosi traw ę na cmentarzu.

9 Twoja siostra Julia, ta która wyszła za swojego m ęż a, wreszcie urodziła, nie znamy jeszcze płci, dlatego ci nie powiem jeszcze czy jeste ś wujkiem czy cioci ą. Je ś li to dziewczynka twoja siostra chce nazwa ć j ą po mnie, ale to b ę dzie dziwne nazwa ć swoj ą córk ę "mama".

10 Je ś li b ę dziesz si ę widział z Małgosi ą pozdrów j ą ode mnie, je ś li jej nie b ę dziesz widział nic jej nie mów. Twoja mamusia; Krysia

11 P.S. Chciałam ci wło ż y ć par ę groszy do listu, ale zakleiłam ju ż kopert ę.

12


Pobierz ppt "ist amy londynki o yna Kochany Synu Pisz ę do Ciebie tych kilka linijek ż eby ś wiedział, ż e do Ciebie pisz ę. Wi ę c je ś li otrzymasz ten list to."

Podobne prezentacje


Reklamy Google