Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wody powierzchniowe dzieli się na trzy klasy czystości: -Woda I klasy czystości nadaje się do picia. -Woda II klasy czystości jest przydatna do hodowli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wody powierzchniowe dzieli się na trzy klasy czystości: -Woda I klasy czystości nadaje się do picia. -Woda II klasy czystości jest przydatna do hodowli."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Wody powierzchniowe dzieli się na trzy klasy czystości: -Woda I klasy czystości nadaje się do picia. -Woda II klasy czystości jest przydatna do hodowli zwierząt gospodarskich oraz celów rekreacyjnych. -Woda III klasy czystości nadaje się do nawadniania terenów rolniczych.

4 Wody I klasy czystości w Polsce stanowią tylko 2,9%, II klasy czystości to 20,3%, a klasy III tylko 33%, pozostałe to wody pozaklasowe.

5 Zasoby wody w naszym kraju są ubogie, o czym może świadczyć porównanie ich z zasobami innych krajów: - w Polsce na jednego mieszkańca przypada około 1650 m3 w ciągu roku, - w krajach najwyżej rozwiniętych zużycie wody osiągnęło powyżej 2500 m3 na mieszkańca i rok, co przekracza znacznie liczbę odpowiadającą naszym zasobom.

6

7

8

9 - choroba Alzheimera- nadciśnienie - astma - nadczynność i niedoczynność tarczycy - anemia- zawał serca - białaczka - nowotwór nerek, wątroby, żołądka, piersi, płuc, pęcherza moczowego, jelita prostego i skóry - choroby serca - egzemy - łysienie - zaburzenia układu nerwowego, układu rozrodczego i układu krążenia - sinica - mocznica- zaburzenia wzrostu - nieżyty żołądka i jelit- marskość wątroby - fluoroza WYBRANE CHOROBY SPOWODOWANE ZANIECZYSZCZONĄ WODĄ

10

11 Najbardziej charakterystycznym przyk ł adem s ą normy jako ś ci zdrowotnej wody do picia i potrzeb gospodarczych. W nowelizowanej obecnie dyrektywie europejskiej ustalane s ą normy na 11 kancerogenów, które mog ą wyst ę powa ć w wodzie z kranu równie ż w Polsce, ale u nas 6 z nich nie jest normowanych wcale, a wi ę c polska woda z kranu nie jest badana przez s ł u ż by kontrolne na obecno ść co najmniej sze ś ciu substancji rakotwórczych uznanych w Europie za zagra ż aj ą ce zdrowiu publicznemu.

12

13

14

15

16

17 Ulatniające się z kominów fabrycznych SO 2 i N 2 O 3 są jeszcze niewątpliwie przyczyną licznych chorób układu oddechowego. Znacznie przyspieszają korozję różnego rodzaju konstrukcji metalowych oraz zabytków. Kwaśne deszcze potrafią zniszczyć każdą konstrukcje metalowątak, że nie pozostanie po nim prawie nic…

18 Jeżeli tyle pozostaje po żelazie pod wpływem paru szkodliwych deszczy to czemu nas dziwi widok takich lasów ?! Czy jeden filtr na kazdym kominie fabrycznym to wygórowana cena za zdrowe, pi ę kne lasy na Ziemi?

19

20 Nawozy sztuczne zawierają AZOTANY i FOSFORANY Jony azotanów obecne są w śladowych ilościach w wodach powierzchniowych oraz w wyższych partiach niektórych wód gruntowych. W ściekach gospodarstw domowych znaleźć można azotany tylko w małych ilościach, lecz mogą one osiągać wyższe stężenie (aż do 30mg/l jako azot) w odpływach pól poddanych biologicznemu procesowi nitryfikacji. Fosforany występują powszechnie w środowisku. Ich źródłem są zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, ścieki i odpady przemysłowe i miejskie oraz przestarzałe procesy oczyszczania wody. Duże dawki azotanów mogą przyczyniać się do methemoglobinemii: śmierci dzieci i zachorowań dorosłych. Nieorganiczne fosforany są wchłaniane w krótkim czasie przez glony i rośliny wodne, czego wynikiem – przy nadmiarze fosforanów – jest tzw. zakwit glonów spowodowany ich gwałtownym wzrostem.

21 Ale co może złego spowodować zakwit jakiś tam glonów ? Otóż następstwem tego procesu jest wzmożony rozwój roślin w szczególności glonów i planktonu, oraz zachwianie równowagi tlenowej zbiornika, zwłaszcza w obszarach przydennych, gdzie opadające obumarłe organizmy ulegają rozkładowi. zanik tlenu Może to nawet spowodować zupełny zanik tlenu w rozpoczęcie procesów warstwach dennych zbiornika i rozpoczęcie procesów beztlenowychwydzielaniem siarkowodoru beztlenowych, z wydzielaniem siarkowodoru, metanu i innych trujących substancji. Gwałtowny rozwój olbrzymich ilości glonów i sinic (tzw. zakwity wody) które następnie masowo obumierają mogą doprowadzić do uduszenia się większości organizmów wodnych, w szczególności ryb, co w skrajnym przypadku może spowodować zanik niektórych gatunków

22

23

24

25

26

27

28

29

30  http://www.sni.edu.pl/proj/wodadlakrak/zanieczyszczenia.htm  http://www.oficynaoko.info/images/brudna_woda.jpg  http://gosiamos.w.interia.pl/szablon_obrazki/pies_ale_czysta_woda.jpg  http://grafik.rp.pl/grafika2/171201,178601,9.jpg  http://www.sciaga.pl/tekst/56736-57-zanieczyszczenia_wod  http://kropla_wody.republika.pl/skutki.htm

31


Pobierz ppt "Wody powierzchniowe dzieli się na trzy klasy czystości: -Woda I klasy czystości nadaje się do picia. -Woda II klasy czystości jest przydatna do hodowli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google