Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Pantalowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Pantalowicach"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Pantalowicach
Zmiany w naszej miejscowości po roku 1990 i pierwszych wyborach samorządowych. Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze

2 Władza samorządowa - co to jest?
Ustawa samorządowa z 1990 roku wyposażyła obywateli w szereg uprawnień umożliwiających im autentyczne wywieranie wpływu na „rządy”, co stało się podstawą upodmiotowienia społeczności lokalnych w naszym kraju. To im właśnie, jako „wspólnotom samorządowym”, ustawa przekazała uprawnienia np. do wyłaniania władz lokalnych. Tuż po pierwszych wyborach samorządowych (w 1990 roku) niewielka część społeczności lokalnych miała poczucie wpływu na sprawy lokalne. Nie ma prawnego wymogu aktywności społecznej, działanie zależy więc od indywidualnej decyzji obywatela, ale ważne jest, by była to decyzja podjęta świadomie. Podstawą samorządu terytorialnego było przekazanie lokalnym społecznościom prawa do decydowania o szerokim zakresie spraw publicznych. Zgodnie ze wspomnianą wcześniej zasadą pomocniczości, chodzi tu o takie sprawy, które samorząd potrafi załatwić w sposób bardziej efektywny niż inne instytucje działające na wyższych szczeblach administracji publicznej. Specyfiką samorządu jest to, że władza znajduje się blisko obywateli, co umożliwia wywieranie na nią bardziej bezpośredniego wpływu. Samorząd jest też „szkołą demokracji”, uczy postaw uwzględniających dobro publiczne obok dobra jednostek . Na podstawie wywiadu z panią Wandą Martą Wyskiel

3 Jakie są prawa obywatela?
Obywatel w samorządzie terytorialnym ma następujące uprawnienia: Może kandydować w wyborach samorządowych. Ma prawo do informacji o działaniach władz. Może wziąć udział w referendum samorządowym. Może brać udział w pracach gminy jako obserwator. Może działać na rzecz wspólnoty lokalnej. Może skierować list do radnego lub burmistrza z zapytaniem lub prośbą o interwencję. Wybiera radnych, wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Może protestować – uczestniczyć w demonstracji, wiecu, pikiecie, pisać petycje. Demokracja dała też obywatelom możliwość uczestniczenia w referendach (18 II o powszechnym uwłaszczeniu obywateli, prywatyzacyjne; 25 V w sprawie przyjęcia Konstytucji; 7- 8 VI 2003 – w sprawie wstąpienia do UE). Podsumowując, aktywność obywatelska umożliwia korzystanie przez społeczności lokalne z przysługującego im prawa do wyłaniania władz samorządowych w drodze wyborów, a także do wyrażania swej woli poprzez referendum. Na podstawie wywiadu z panią Wandą Martą Wyskiel

4 Co się zmieniło w naszej miejscowości dzięki samorządom?

5 Na podstawie wywiadu z panią Wandą Martą Wyskiel
Szkolnictwo Na pewno w tym miejscu na wyróżnienie zasługuje nasz pan Burmistrz inż. Jacek Sołek, który bardzo dba o szkolnictwo i nauczycieli w naszej gminie . We wszystkich szkołach w gminie zmieniono ogrzewanie z węglowego na gazowe. Odnowiono elewację szkół, wymieniono drzwi i okna z drewnianych na plastikowe. Zakupiono wiele pomocy naukowych, zadbano o funkcjonowanie stołówek szkolnych, wnętrza szkół zostały odnowione. Wszystkie szkoły wyposażone są w nowoczesne pracownie komputerowe. W obecnej szkole dzięki panu Burmistrzowi i działającemu przy gminie GOPS osoby z rodzin wielodzietnych i mających trudną sytuację materialną mają zapewnioną pomoc, co we wcześniejszym systemie nie było możliwe. Utworzono również Przedszkola Unijne dla dzieci poniżej szóstego roku życia. Na podstawie wywiadu z panią Wandą Martą Wyskiel

6 Odnowiony budynek szkolny
Szkoła w Pantalowicach

7 Na podstawie wywiadu z panią Wandą Martą Wyskiel
Kościół Pewne wydarzenia ja znam tylko z historii, gdyż jestem za młoda, by je pamiętać. Opowiem o tych, które utkwiły mi w pamięci. Ogromne znaczenie, dla relacji kościół- obywatel, miał wybór kardynała Karola Wojtyły na Papieża w 1978 r. i Jego pielgrzymki do Polski. Kiedy w 1983 r. odbył II pielgrzymkę, został niedługo po niej zniesiony stan wojenny. W 1984 r. w ramach kampanii antyreligijnej zostały usunięte krzyże ze szkół. W latach Kościół odgrywał rolę mediatora w rozmowach władz z opozycją, a w 1989 r. nawiązano stosunki miedzy Polską, a Watykanem. Zmiany ustrojowe doprowadziły do powrotu krzyży i religii do szkół. Momentem przełomowym było podpisanie w 1993 r. konkordatu z Watykanem, a w 1998 ratyfikował ten układ Sejm. Odbiegając od spraw ogólnopolskich, najlepszym przykładem może być nasza gmina Kańczuga, gdzie Samorząd na czele z panem Burmistrzem inż. Jackiem Sołkiem bardzo dobrze współpracuje z Kościołem, pomagając, w miarę możliwości, finansowo w inwestycjach takich jak renowacja czy budowa kościołów, dróg, cmentarzy itd. Również w naszym kościele zmieniono i pomalowano blachę. Wykonano też drogi asfaltowe obok kościoła. Należy tu wspomnieć, że w doniosłych uroczystościach kościelnych nasze władze zawsze chętnie uczestniczą. Na podstawie wywiadu z panią Wandą Martą Wyskiel .

8 Odnowiony kościół, droga na cmentarz
Kościół i droga na cmentarz w Pantalowicach

9 Na podstawie wywiadu z panią Wandą Zygmunt- Dutka
Infrastruktura Wiele na wsi się zmieniło. Na początku lat 90-tych została przeprowadzona gazyfikacja wsi, rozbudowana została telekomunikacja oraz wykonano sieć wodociągową. Drogi wiejskie, szczególnie kiedyś nieprzejezdne, dzisiaj są drogami asfaltowymi. W wielu wsiach została już przeprowadzona kanalizacja, a u nas są rozpoczęte prace przy wykopach rowów. Rozbudowane zostały Domy Strażaka. Wybudowano też na terenie gminy Domy Ludowe. W niektórych wsiach została przeprowadzona komasacja gruntów ( obecnie przygotowuje się do niej nasza miejscowość- Pantalowice). Większość mieszkańców wsi ma połączenie internetowe, co sprawia, że świat dla mieszkańców wsi stał się „globalną wioską”. Na podstawie wywiadu z panią Wandą Zygmunt- Dutka

10 Zmiany w infrastrukturze
Dom Strażaka, droga wiejska, chodnik wzdłuż drogi „głównej" i drogi dojazdowe do gospodarstw

11 Zmiany w infrastrukturze
Ujęcie gazu i wody w Pantalowicach

12 Na podstawie wywiadu z panią Wandą Zygmunt- Dutka
Prywatyzacja Lata 90- te to czas prywatyzacji, widocznej również w naszej wiosce. Zanikały powoli Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne, Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” czy Kółka Rolnicze. Funkcjonujące Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne doprowadziły do pewnych podziałów wsi, gdyż pracownicy RSP- ych nie posiadali ziemi (nie licząc niewielkich ogródków, przydzielanych każdemu z gospodarstw domowych). Było to, obok rozbudowanego systemu świadczeń, jednym z powodów podziału między pracownikami RSP- ych, a okolicznymi rolnikami. W Pantalowicach w wyniku prywatyzacji powstały cztery prywatne sklepy spożywczo przemysłowe oraz Firma Handlowo Usługowa Władysławy Tworzydło. Na podstawie wywiadu z panią Wandą Zygmunt- Dutka

13 Efekty prywatyzacji F. H. U. Władysława Tworzydło i sklep spożywczo- przemysłowy w Pantalowicach

14 Na podstawie wywiadu z panią Wandą Zygmunt- Dutka
Sport Dzięki władzom gminy i wsi w roku 1994 został założony klub sportowy LKS „Lechia Pantalowice”. W tym też roku powstał stadion Lechii oraz został wyremontowany budynek klubu. Na podstawie wywiadu z panią Wandą Zygmunt- Dutka

15 Skład Zespołu Projektowego
Angelika Zięba Klasa I gimnazjum Barbara Zięba Wojciech Kubas Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Pantalowicach Opiekunowie: mgr Anna Żyła mgr Agnieszka Urban Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Pantalowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google