Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Demonstracje z elektromagnetyzmu (linie pola, prawo Faradaya, reguła Lentza itp..) Faraday's Magnetic.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Demonstracje z elektromagnetyzmu (linie pola, prawo Faradaya, reguła Lentza itp..) Faraday's Magnetic."— Zapis prezentacji:

1 Demonstracje z elektromagnetyzmu (linie pola, prawo Faradaya, reguła Lentza itp..) Faraday's Magnetic Field Induction Experiment Another Faraday's Induction Experiment Lenz's Law Magnetic Field Lines Attraction and Repulsion By Magnet Poles Szczególnie polecam (w związku z wykładem): Vibrating Charges and Electromagnetic Waves More About Visualizing Electromagnetic Waves Loop of Lines of Force Szczególnie polecam (w związku z wykładem):

2 Czym jest i czym nie jest fala? Stadium Waves

3 Fale na powierzchni wody Catch the Wave

4 Zaburzanie pola elektrycznego Pole oscylującego ładunku Vibrating Charges and Electromagnetic Waves Kierunek propagacji

5 Fala elektromagnetyczna Pole elektryczne E Pole magnetyczne B Kierunek propagacji k Długość fali

6 Jest fala – jest drganie!

7 Najogólniejsze równanie fali Zaburzenie początkowe ośrodka Zaburzenie przesunięte wzdłuż osi x Zaburzenie przesuwające się wzdłuż osi x z prędkością v

8 „Najbezpieczniejsza” postać najogólniejszego równania … C x i C t stałe mianowane!

9 Klasyfikacja fal Fale sprężyste i fale elektromagnetyczne Fale harmoniczne i nieharmoniczne Fale płaskie i fale kuliste Fale poprzeczne i podłużne

10 Opis zaburzeń (drgań) za pomocą funkcji harmonicznych

11 Długość, amplituda i prędkość fali

12 Zaburzenie prawie prostokątne

13 Od prostokąta do sinusoidy

14 Superpozycja fal (!) ale nie zawsze:

15 Interferencja konstruktywna Długość fali

16 Interferencja konstruktywna Fala 1 Fala wypadkowa Fala 2

17 Interferencja destruktywna Długość fali

18 Interferencja konstruktywna i destruktywna - demonstracja Sumowanie zaburzeń od dwóch fal

19 Interferencja fal z dwóch punktowych źródeł

20 Interferencja fal „kulistych” na powierzchni wody Interferencja fal z punktowych źródeł To samo tylko statycznie

21 Doświadczenie Younga

22 Interferencja dla dwóch szczelin

23 Zasada Huygensa

24 Powielanie się frontów falowych

25 Odbicie i załamanie fali Odbicie i załamanie fali - zasada Huygensa w akcji

26 Odbicie fal (sprężystych)

27 Fala stojąca Superpozycja identycznych, przeciwbieżnych fal

28 Polaryzacja fali Polaryzator 1 Fala padająca Polaryzator 2 Fala spolaryzowana Sumowanie zaburzeń o różnych polaryzacjach

29 Polaryzator dla mikrofal (co przepuszcza a co blokuje?)

30 Polaryzacja światła –prawo Malusa Polaryzator 1 Polaryzator 2 (analizator) Polaryzacja światła

31 Zdudnianie się fal

32 Rejestracja dudnień Detektor

33 Interferencja - podsumowanie Powstanie „stałego w czasie” rozkładu miejsc, w których fale się wzmacniają bądź osłabiają (czyli prążków interferencyjnych) Warunki interferencji: 1)Jednakowa częstotliwość 2)„Stała w czasie” różnica faz 3)Jednakowa polaryzacja

34 Podział widma fal el.-mag.

35 Zjawisko fotoelektryczne Światło Amperomierz Opornik

36 Potas – praca wyjścia 2eV

37 Energia kinetyczna elektronów w zjawisku fotoelektrycznym Częstotliwość f, Hz En.kinet max, eV

38 Wzór Einsteina

39 Elektrony jako fale Działo elektronowe Detektor

40 Falowe efekty dla elektronów Electron Interference

41 Hipoteza de Broglie’a Changing Masses, Changing Patterns An Application of Matter Waves, Boston Museum of Sience


Pobierz ppt "Demonstracje z elektromagnetyzmu (linie pola, prawo Faradaya, reguła Lentza itp..) Faraday's Magnetic."

Podobne prezentacje


Reklamy Google