Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Demonstracje z elektromagnetyzmu (linie pola, prawo Faradaya, reguła Lentza itp..) Faraday's Magnetic.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Demonstracje z elektromagnetyzmu (linie pola, prawo Faradaya, reguła Lentza itp..) Faraday's Magnetic."— Zapis prezentacji:

1 Demonstracje z elektromagnetyzmu (linie pola, prawo Faradaya, reguła Lentza itp..) http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/index.html Faraday's Magnetic Field Induction Experiment Another Faraday's Induction Experiment Lenz's Law Magnetic Field Lines Attraction and Repulsion By Magnet Poles Szczególnie polecam (w związku z wykładem): http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl Vibrating Charges and Electromagnetic Waves More About Visualizing Electromagnetic Waves Loop of Lines of Force Szczególnie polecam (w związku z wykładem):

2 Czym jest i czym nie jest fala? Stadium Waves

3 Fale na powierzchni wody Catch the Wave

4 Zaburzanie pola elektrycznego Pole oscylującego ładunku Vibrating Charges and Electromagnetic Waves Kierunek propagacji

5 Fala elektromagnetyczna Pole elektryczne E Pole magnetyczne B Kierunek propagacji k Długość fali

6 Jest fala – jest drganie!

7 Najogólniejsze równanie fali Zaburzenie początkowe ośrodka Zaburzenie przesunięte wzdłuż osi x Zaburzenie przesuwające się wzdłuż osi x z prędkością v

8 „Najbezpieczniejsza” postać najogólniejszego równania … C x i C t stałe mianowane!

9 Klasyfikacja fal Fale sprężyste i fale elektromagnetyczne Fale harmoniczne i nieharmoniczne Fale płaskie i fale kuliste Fale poprzeczne i podłużne

10 Opis zaburzeń (drgań) za pomocą funkcji harmonicznych

11 Długość, amplituda i prędkość fali

12 Zaburzenie prawie prostokątne

13 Od prostokąta do sinusoidy

14 Superpozycja fal (!) ale nie zawsze:

15 Interferencja konstruktywna Długość fali

16 Interferencja konstruktywna Fala 1 Fala wypadkowa Fala 2

17 Interferencja destruktywna Długość fali

18 Interferencja konstruktywna i destruktywna - demonstracja Sumowanie zaburzeń od dwóch fal

19 Interferencja fal z dwóch punktowych źródeł

20 Interferencja fal „kulistych” na powierzchni wody Interferencja fal z punktowych źródeł To samo tylko statycznie

21 Doświadczenie Younga

22 Interferencja dla dwóch szczelin

23 Zasada Huygensa

24 Powielanie się frontów falowych

25 Odbicie i załamanie fali Odbicie i załamanie fali - zasada Huygensa w akcji

26 Odbicie fal (sprężystych)

27 Fala stojąca Superpozycja identycznych, przeciwbieżnych fal

28 Polaryzacja fali Polaryzator 1 Fala padająca Polaryzator 2 Fala spolaryzowana Sumowanie zaburzeń o różnych polaryzacjach

29 Polaryzator dla mikrofal (co przepuszcza a co blokuje?)

30 Polaryzacja światła –prawo Malusa Polaryzator 1 Polaryzator 2 (analizator) Polaryzacja światła

31 Zdudnianie się fal

32 Rejestracja dudnień Detektor

33 Interferencja - podsumowanie Powstanie „stałego w czasie” rozkładu miejsc, w których fale się wzmacniają bądź osłabiają (czyli prążków interferencyjnych) Warunki interferencji: 1)Jednakowa częstotliwość 2)„Stała w czasie” różnica faz 3)Jednakowa polaryzacja

34 Podział widma fal el.-mag.

35 Zjawisko fotoelektryczne Światło Amperomierz Opornik

36 Potas – praca wyjścia 2eV

37 Energia kinetyczna elektronów w zjawisku fotoelektrycznym Częstotliwość f, Hz En.kinet max, eV

38 Wzór Einsteina

39 Elektrony jako fale Działo elektronowe Detektor

40 Falowe efekty dla elektronów Electron Interference

41 Hipoteza de Broglie’a http://web.phys.ksu.edu/vqm/tutorials/matterwaves/index.html Changing Masses, Changing Patterns An Application of Matter Waves, Boston Museum of Sience


Pobierz ppt "Demonstracje z elektromagnetyzmu (linie pola, prawo Faradaya, reguła Lentza itp..) Faraday's Magnetic."

Podobne prezentacje


Reklamy Google