Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warto ustalić, w jakich warunkach przebiegało uczenie się i nauczanie, czyli przeanalizować czynniki, które w znaczący sposób mogły wpłynąć na poziom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warto ustalić, w jakich warunkach przebiegało uczenie się i nauczanie, czyli przeanalizować czynniki, które w znaczący sposób mogły wpłynąć na poziom."— Zapis prezentacji:

1

2 Warto ustalić, w jakich warunkach przebiegało uczenie się i nauczanie, czyli przeanalizować czynniki, które w znaczący sposób mogły wpłynąć na poziom osiągnięć uczniów i wpływają na ich dalsze losy. Po co EWD?

3 Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole.

4 Zastosowania EWD Efekty trzyletnie wskaźniki EWD, jednoroczne wskaźniki EWD, dynamika zmian wskaźników EWD. Procesy EWD wg klas, EWD wg potencjału, EWD wg innych grup uczniowskich. Środowisko EWD wg uczniów-absolwentów tej samej szkoły podstawowej. Zarządzanie wykorzystanie metody EWD do określenia obszarów do zmiany i do planowania badania ewaluacyjnego, wykorzystanie wskaźników EWD do weryfikacji skuteczności wprowadzonych działań.

5 Wykres EWD

6 Przykłady Kolejne slajdy przedstawiają trzyletnie wartości EWD dla szkół naszego regionu. Proszę zwrócić uwagę na różne wartości EWD maturalnego z języka polskiego i matematyki w technikach. Te informacje są dostępne dla wszystkich w Internecie.

7

8 Potencjał Analizując wyniki EWD i podejmując na ich podstawie decyzje należy pamiętać, że EWD jest miarą względną o statystycznej pewności 90 – 95%, a na dalsze losy ucznia ma wpływ bardzo wiele czynników, np.:

9 model i program szkoły, model i program szkoły, liczba uczniów w klasie, liczba uczniów w klasie, zasoby materialne szkoły, zasoby materialne szkoły, rozkład zajęć i organizacja lekcji, rozkład zajęć i organizacja lekcji, wykształcenie i doświadczenie nauczycieli, wykształcenie i doświadczenie nauczycieli, przygotowywanie się nauczycieli do zajęć, przygotowywanie się nauczycieli do zajęć, nieobecności nauczycieli - zastępstwa, nieobecności nauczycieli - zastępstwa, współpraca między nauczycielami, współpraca między nauczycielami, metody nauczania i sprawdzania osiągnięć, metody nauczania i sprawdzania osiągnięć, stosunek nauczycieli do uczniów, stosunek nauczycieli do uczniów, podręczniki i programy nauczania, podręczniki i programy nauczania, organizowanie zajęć pozalekcyjnych; organizowanie zajęć pozalekcyjnych;

10 inteligencja, inteligencja, uzdolnienia kierunkowe, uzdolnienia kierunkowe, stan zdrowia i sprawność psychoruchowa, stan zdrowia i sprawność psychoruchowa, aspiracje, motywacje, zainteresowania, aspiracje, motywacje, zainteresowania, uczestnictwo w kulturze, uczestnictwo w kulturze, czas przeznaczany na pracę domową, czas przeznaczany na pracę domową, nieobecności na zajęciach; nieobecności na zajęciach;

11 wykształcenie rodziców, wykształcenie rodziców, status społeczno-ekonomiczny rodziny, status społeczno-ekonomiczny rodziny, funkcjonowanie systemu rodzinnego, funkcjonowanie systemu rodzinnego, warunki pracy domowej, warunki pracy domowej, stosunek rodziców do nauki, stosunek rodziców do nauki, współdziałanie rodziców ze szkołą, współdziałanie rodziców ze szkołą, środowisko rówieśnicze, środowisko rówieśnicze, tradycje społeczności lokalnej. tradycje społeczności lokalnej.

12 Na koniec Warto pamiętać, że obecna reforma szkół ponadgimnazjalnych 1.stwarza lepsze warunki przygotowania ucznia technikum do matury (obowiązkowe rozszerzenia) 2.Zwiększa odpowiedzialność ucznia za dokonywane wybory (szkoły, przedmiotu, zawodu, …)

13

14

15

16


Pobierz ppt "Warto ustalić, w jakich warunkach przebiegało uczenie się i nauczanie, czyli przeanalizować czynniki, które w znaczący sposób mogły wpłynąć na poziom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google