Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki i wnioski ewaluacji Przedszkola nr 10 w Będzinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki i wnioski ewaluacji Przedszkola nr 10 w Będzinie"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki i wnioski ewaluacji Przedszkola nr 10 w Będzinie

2 ,,Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego’’
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Ewaluacja problemowa w wymaganiu: ,,Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego’’ na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168, poz z późn. zm.) Zespół ewaluatorów: starszy wizytator Iwona Malewska – Drożdż starszy wizytator Piotr Ziętara

3 3, 4 i 6 lutego 2014 r. W ewaluacji zastosowano narzędzia badawcze:
Ewaluacja została przeprowadzona w dniach: 3, 4 i 6 lutego 2014 r. W ewaluacji zastosowano narzędzia badawcze: wywiad z dyrektorem wywiad grupowy z rodzicami wywiad grupowy z partnerami placówki wywiad grupowy z samorządem lokalnym ankietowanie rodziców analiza danych zastanych obserwacja placówki

4 Metodologia opracowania danych:

5 Przedszkole nr 10 w Będzinie realizuje swoje zadania dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w oparcie o swoją koncepcję. Z koncepcją zapoznaje rodziców i rodziny wychowanków, pracowników przedszkola oraz partnerów. Placówka upowszechnia w lokalnym środowisku informacje dotyczące realizowanych działań. Rodzice i przedstawiciele organu prowadzącego są informowani o działaniach przedszkola oraz celowości podejmowanych działań. Przedszkole prowadzi działania pokazujące lokalnemu środowisku korzyści wynikające z uczęszczania dzieci do przedszkola (organizuje zajęcia otwarte, konkursy, wyjścia, prezentuje umiejętności i wiedzę dzieci oraz ich prace, promuje zdrowy styl życia i akcje ekologiczne oraz organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi). W ostatnim okresie placówka podejmowała działania promujące swoją ofertę do rodzin, które nie posyłały swoich dzieci do przedszkola (m.in. zorganizowano festyn na zakończenie roku szkolnego, w trakcie którego odbywają się prezentacje umiejętności dzieci).

6 Zdecydowana większość ankietowanych rodziców uważa, że nauczyciele i dyrektor placówki rozmawiali o korzyściach wynikających z uczęszczania dzieci do przedszkola. Rodzice, partnerzy i przedstawiciele organu prowadzącego placówkę podali korzyści wynikające z uczęszczania dzieci do przedszkola. Partnerzy placówki są zapoznawani z koncepcją pracy poprzez przekazywanie informacji na stronie internetowej, tablicy informacyjnej, bezpośredni kontakt, w trakcie zebrań, zajęć otwartych i spotkań okolicznościowych oraz festynów. Podczas konferencji ''Sukces naszych dzieci zaczyna się w przedszkolu'' przekazywane były informacje na temat wychowania przedszkolnego, które są zawarte w koncepcji. Partnerzy placówki znają główne założenia pracy przedszkola oraz uważają, że są one bardzo ważne, wpływają na kształtowanie osobowości i charakteru, a dzieci wdrażane są do stosowania uniwersalnych wartości. Przedstawiciele organu prowadzącego placówkę potwierdzili, że znają główne założenia pracy przedszkola.

7 WNIOSKI Placówka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o realizowanych działaniach, co przyczynia się do promowania wartości wychowania przedszkolnego. W przedszkolu realizowane są programy autorskie, co wpływa na kształtowanie u dzieci treści artystycznych i elementów wychowania zdrowotnego. Udział dzieci w konkursach i realizowanych projektach edukacyjnych pozwala na rozwijanie uzdolnień młodych ludzi oraz rozwijanie ich zainteresowań. Przedszkole bierze udział w akcjach charytatywnych, m.in. ''Góra Grosz'' i zbiórka nakrętek, co uwrażliwia dzieci na osoby potrzebujące. Zorganizowanie konferencji ''Sukces naszych dzieci zaczyna się w przedszkolu'' wpłynęło na promowanie wychowania przedszkolnego wśród rodziców, którzy podjęli decyzje o rozpoczęciu edukacji w klasie I swoich 6-letnich dzieci.


Pobierz ppt "Wyniki i wnioski ewaluacji Przedszkola nr 10 w Będzinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google