Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w województwie opolskim w 2007 r. Na podstawie badań przeprowadzonych przez PBS DGA (w pełni porównywalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w województwie opolskim w 2007 r. Na podstawie badań przeprowadzonych przez PBS DGA (w pełni porównywalnych."— Zapis prezentacji:

1 1 Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w województwie opolskim w 2007 r. Na podstawie badań przeprowadzonych przez PBS DGA (w pełni porównywalnych z badaniami ESPAD - 2007) ESPAD - 2007) Opole, 12 marca 2008 r. Opole, 12 marca 2008 r.

2 2 W badaniu uczestniczyło łącznie 1.540 osób. STRUKTURA PŁCI Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

3 3 STYLE WYPOCZYNKU Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

4 4 STYLE WYPOCZYNKU Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

5 5 STYLE WYPOCZYNKU Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

6 6 STYLE WYPOCZYNKU Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

7 7 WARUNKI MATERIALNE Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

8 8 TYGODNIOWE WYDATKI Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

9 9 Relacje z rodzicami

10 10 III kl. gimnazjum RELACJE Z RODZICAMI II kl. ponadgimnazjalne Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

11 11 RELACJE Z RODZICAMI Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

12 12 Relacje z rówieśnikami

13 13 RELACJE Z RÓWIEŚNIKAMI RELACJE Z RÓWIEŚNIKAMI Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

14 14 RELACJE Z RÓWIEŚNIKAMI RELACJE Z RÓWIEŚNIKAMI Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

15 15 RELACJE Z RÓWIEŚNIKAMI RELACJE Z RÓWIEŚNIKAMI Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

16 16 RELACJE Z RÓWIEŚNIKAMI RELACJE Z RÓWIEŚNIKAMI Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

17 17 III klasa gimnazjum ZAGROŻENI WYKLUCZENIEM RÓWIEŚNICZYM II kl. szk. ponadgim. Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

18 18 Przemoc i agresja

19 19 SPRAWCY PRZEMOCY – DOKUCZANIE INNYM OSOBOM Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

20 20 SPRAWCY PRZEMOCY – BICIE INNYCH OSÓB Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

21 21 SPRAWCY KRADZIEŻY Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

22 22 SPRAWCY PRZEMOCY „NISZCZYCIELE CUDZEJ WŁASNOŚCI” Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

23 23 PICIE ALKOHOLU I UPIJANIE SIĘ

24 24 PICIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY - Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat (3 kl. gimnazjum), którzy pili napoje alkoholowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Badania zrealizowane w woj. opolskim

25 25 PICIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - W OSTATNICH 30 DNIACH - Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat, którzy pili napoje alkoholowe w ciągu ostatnich 30 dni (badania w 1999 i 2005 r. były realizowane jesienią zaś w 1995 i 2007 r. wiosną – co w istotny sposób zakłóca ich porównywalność). Badania zrealizowano w październiku i listopadzie Badania zrealizowano w maju i czerwcu Badania zrealizowane w woj. opolskim

26 26 PICIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY Uczniowie 3 klas gimnazjum OPOLSKIE Badania PBS DGA – 2007 (badanie ogólnopolskie zrealizował IPiN)

27 27 PICIE ALKOHOLU W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI Opolskie na tle innych województw (wg. nowej wersji ankiety). Opolskie na tle innych województw (wg. nowej wersji ankiety). OPOLSKIE Wyraźnie większy niż w innych województwach poziom spożycia wśród dziewcząt Uczniowie 3 klas gimnazjum Badania PBS DGA – 2007 (badanie ogólnopolskie zrealizował IPiN)

28 28 PICIE ALKOHOLU W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI Opolskie na tle innych MIAST (wg. nowej wersji ankiety). Opolskie na tle innych MIAST (wg. nowej wersji ankiety). OPOLSKIE Uczniowie 3 klas gimnazjum Badania PBS DGA – 2007 (badanie ogólnopolskie zrealizował IPiN)

29 29 PICIE ALKOHOLU W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI Opolskie na tle innych województw (wg. nowej wersji ankiety). Opolskie na tle innych województw (wg. nowej wersji ankiety). Uczniowie 2 klas szkół ponadgimnazjalnych OPOLSKIE Badania PBS DGA – 2007 (badanie ogólnopolskie zrealizował IPiN)

30 30 PICIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY - Odsetki uczniów w wieku 17-18 lat (2 kl. szkół ponadgimnazjalnych), którzy pili napoje alkoholowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Badania zrealizowane w woj. opolskim

31 31 Picie alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni Uczniowie 2 klas szkół ponadgimnazjalnych OPOLSKIE Badania PBS DGA – 2007 (badanie ogólnopolskie zrealizował IPiN)

32 32 CZĘSTOTLIWOŚĆ PICIA ALKOHOLU W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI Co czwarty badany - 27% Co drugi badany – 47% Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

33 33 JEDNORAZOWA WIELKOŚĆ SPOŻYCIA Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

34 34 RELACJE Z RODZICAMI A PICIE ALKOHOLU 80%78% 38% 21% N=140 N=1341 Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

35 35 BYCIE SPRAWCĄ PRZEMOCY A PICIE ALKOHOLU Różnica między pijącymi - istotna statystycznie Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

36 36 Dostępność alkoholu

37 37 OCENA DOSTĘPNOŚCI NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Odsetki uczniów 3 kl. gimnazjum (15-16 lat), którzy stwierdzili, że gdyby chcieli zdobyć jakiś napój alkoholowy (piwo, wino lub wódkę) to byłoby to dla nich ŁATWE (suma odp. „bardzo łatwe” i „dosyć łatwe”). Badania zrealizowane w woj. opolskim

38 38 ZAKUP PIWA w SKLEPIE Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

39 39 ZAKUP WÓDKI w SKLEPIE Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

40 40 Upijanie się

41 41 UPIJANIE SIĘ - WIEK INICJACJI 2 kl. ponadgimnazjalne 3 kl. gimnazjum Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

42 42 UPIJANIE SIĘ - W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY - Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat, którzy upili się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Uczniowie 3 kl. gimnazjum Badania zrealizowane w woj. opolskim

43 43 UPIJANIE SIĘ - W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY - Odsetki uczniów w wieku 17-18 lat, którzy upili się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Uczniowie 2 kl. szkół ponadgimnazjalnych Badania zrealizowane w woj. opolskim

44 44 BADANIA OGÓLNOPOLSKIE - Upijanie się w ciągu ostatnich 12 mies. Odsetki uczniów w wieku 17-18 lat (2 kl. szkół ponadgimnazjalnych), którzy upili się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. POLSKA

45 45 UPIJANIE SIĘ Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

46 46 UPIJANIE SIĘ W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI - wśród wszystkich uczniów Uczniowie 3 klas gimnazjum OPOLSKIE Badania PBS DGA – 2007 (badanie ogólnopolskie zrealizował IPiN)

47 47 UPIJANIE SIĘ W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI - wśród wszystkich uczniów OPOLSKIE Uczniowie 3 klas gimnazjum Badania PBS DGA – 2007 (badanie ogólnopolskie zrealizował IPiN)

48 48 UPIJANIE SIĘ W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI - wśród wszystkich uczniów Uczniowie 2 klas szkół ponadgimnazjalnych OPOLSKIE Badania PBS DGA – 2007 (badanie ogólnopolskie zrealizował IPiN)

49 49 Różnica między upijającymi się jest istotna statystycznie. RELACJE Z RODZICAMI A UPIJANIE SIĘ N=140 N=1340 Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

50 50 BYCIE SPRAWCĄ PRZEMOCY A UPIJANIE SIĘ Różnica między upijającymi się jest istotna statystycznie. N=437N=1043 Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

51 51 UŻYWANIE NARKOTYKÓW

52 52 DOSTĘPNOŚĆ MARIHUANY Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

53 53 OCENA DOSTĘPNOŚCI MARIHUANY oraz AMFETAMINY MARIHUANY oraz AMFETAMINY Odsetki uczniów 3 kl. gimnazjum (15-16 lat), którzy stwierdzili, że gdyby chcieli zdobyć marihuanę lub haszysz albo amfetaminę to byłoby to dla nich ŁATWE (suma odp. „bardzo łatwe” i „dosyć łatwe”).

54 54 MIEJSCA MOŻLIWEGO ZAKUPU Co 10 uczeń gimnazjum wskazuje szkołę jaki miejsce, gdzie mógłby kupić marihuanę Co 5 chłopak wskazuje szkołę jaki miejsce, gdzie mógłby kupić marihuanę

55 55 UŻYWANIE MARIHUANY - KIEDYKOLWIEK W ŻYCIU - Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat (3 kl. gimnazjum), którzy kiedykolwiek w życiu używali marihuany lub haszyszu (konopi). Badania zrealizowane w woj. opolskim

56 56 UŻYWANIE MARIHUANY - KIEDYKOLWIEK W ŻYCIU - Odsetki uczniów w wieku 17-18 lat (2 kl. szkół ponadgimnazjalnych), którzy kiedykolwiek w życiu używali marihuany lub haszyszu (konopi). Badania zrealizowane w woj. opolskim

57 57 UŻYWANIE MARIHUANY - W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY - Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat (3 kl. gimnazjum), którzy używali marihuany lub haszyszu (konopi) w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Badania zrealizowane w woj. opolskim

58 58 UŻYWANIE MARIHUANY - W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY - Odsetki uczniów w wieku 17-18 lat (2 kl. szkół ponadgimnazjalnych), którzy używali marihuany lub haszyszu (konopi) w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Badania zrealizowane w woj. opolskim

59 59 BADANIA OGÓLNOPOLSKIE - Używanie marihuany w ciągu ostatnich 12 mies. Odsetki uczniów w wieku 17-18 lat (2 kl. szkół ponadgimnazjalnych), którzy używali marihuany lub haszyszu (konopi) w ciągu ostatnich 12 miesięcy. POLSKA

60 60 UŻYWANIE MARIHUANY (KONOPI) Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

61 61 UŻYWANIE MARIHUANY A RELACJE Z RODZICAMI Różnica między używającymi marihuany - istotna statystycznie N=140 N=1337 Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

62 62 UŻYWANIE MARIHUANY a zagrożenie wykluczeniem rówieśniczym N=341 N=1136 Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

63 63 UŻYWANIE MARIHUANY A SPRAWCY PRZEMOCY Różnica między używającymi marihuany - istotna statystycznie Badania PBS DGA w woj. opolskim - 2007

64 64 UŻYWANIE MARIHUANY w ciągu ostatnich 12 miesięcy (wśród wszystkich uczniów) Uczniowie 3 klas gimnazjum (15-16 lat) OPOLSKIE Badania PBS DGA – 2007 (badanie ogólnopolskie zrealizował IPiN)

65 65 UŻYWANIE MARIHUANY w ciągu ostatnich 12 miesięcy (wśród wszystkich uczniów) Uczniowie 2 klas szkół ponadgimnazjalnych (17-18 lat) OPOLSKIE Badania PBS DGA – 2007 (badanie ogólnopolskie zrealizował IPiN)

66 66 UŻYWANIE AMFETAMINY - KIEDYKOLWIEK W ŻYCIU - Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat (3 kl. gimnazjum), którzy kiedykolwiek w życiu używali amfetaminy. Badania zrealizowane w woj. opolskim

67 67 UŻYWANIE AMFETAMINY - KIEDYKOLWIEK W ŻYCIU - Odsetki uczniów w wieku 17-18 lat (2 kl. szkół ponadgimnazjalnych, którzy kiedykolwiek w życiu używali amfetaminy. Badania zrealizowane w woj. opolskim

68 68 UŻYWANIE AMFETAMINY - KIEDYKOLWIEK W ŻYCIU - (wśród wszystkich uczniów) Uczniowie 3 klas gimnazjum (15-16 lat) OPOLSKIE Badania PBS DGA – 2007 (badanie ogólnopolskie zrealizował IPiN)

69 69 UŻYWANIE AMFETAMINY - KIEDYKOLWIEK W ŻYCIU - (wśród wszystkich uczniów) Uczniowie 2 klas szkół ponadgimnazjalnych (17-18 lat) OPOLSKIE Badania PBS DGA – 2007 (badanie ogólnopolskie zrealizował IPiN)

70 70 OCENA DOSTĘPNOŚCI AMFETAMINY – wśród wszystkich uczniów Uczniowie 3 klas gimnazjum OPOLSKIE Badania PBS DGA – 2007

71 71 UŻYWANIE ECSTASY - KIEDYKOLWIEK W ŻYCIU - Badania zrealizowane w woj. opolskim Uczniowie 3 klas gimnazjum (15-16 lat)

72 72 UŻYWANIE ECSTASY - KIEDYKOLWIEK W ŻYCIU - Badania zrealizowane w woj. opolskim Uczniowie 2 klas szkół ponadgimnazjalnych (17-18 lat)

73 73 UŻYWANIE ECSTASY - KIEDYKOLWIEK W ŻYCIU - (wśród wszystkich uczniów) Uczniowie 2 klas szkół ponadgimnazjalnych (17-18 lat) OPOLSKIE Badania PBS DGA – 2007 (badanie ogólnopolskie zrealizował IPiN)

74 74 Dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę. Bogusław Prajsner Bogusław Prajsner PBS DGA Sopot PBS DGA Sopot www.pbsdga.pl


Pobierz ppt "1 Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w województwie opolskim w 2007 r. Na podstawie badań przeprowadzonych przez PBS DGA (w pełni porównywalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google