Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie ID grupy: 98/63_P_G /49_P_G1 Opiekun: DOROTA CZECH / JACEK JACHIMOWSKI Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MGP Temat projektowy: Własna działalność gospodarcza forma walki z bezrobociem Semestr/rok szkolny: DRUGI 2010/2011

3 Rodzaje spółek i ich klasyfikacja

4 Spółki osobowe: cywilna jawna partnerska komandytowa
komandytowo - akcyjna

5 Spółki kapitałowe: spółka ograniczoną odpowiedzialnością
spółka akcyjna

6 Spółka cywilna wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez wniesienie wkładów umowa spółki powinna być zawarta w formie pisemnej za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem

7 Spółka jawna wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów, oraz przez współdziałanie w inny sposób prowadzi przedsiębiorstwo pod własną nazwą za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem

8 Spółka partnerska utworzona przez wspólników – partnerów, w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej własne przedsiębiorstwo pod własną nazwą partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów powstaje z chwilą wpisu do KRS

9 Spółka komandytowa prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną nazwąza zobowiązania wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia [komplementariusz] odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona [komandytariusz] umowa powinna być zawarte w formie aktu notarialnego i zarejestrowana w sądzie rejestrowym powinna posiadać oznaczenie „sp.k”

10 Spółka komandytowo - akcyjna
zasady jak komandytowa co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem kapitał zakładowy spółki – co najmniej złotych powinna posiadać oznaczenie „S.K.A.”

11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
utworzona przez jednego lub kilku wspólników posiadających osobowość prawną kapitał zakładowy co najmniej 5 tys. kapitał zakładowy dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych powinna być zawarta w formie aktu notarialnego

12 Spółka akcyjna umowę może zawrzeć jeden lub więcej wspólników
akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki powinna zawierać oznaczenie „spółka akcyjna” lub „S.A.” kapitał zakładowy nie może być niższy niż zł wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz

13 Przedsiębiorstwo państwowe
właścicielem jest Skarb Państwa istniały w kraju okresie gospodarki centralnie planowanej przekształcane w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (komercjalizacja), następnie poddawane prywatyzacji

14 Spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób
może ją założyć co najmniej 10 osób fizycznych (spółdzielnię produkcji rolnej – 5 osób), lub co najmniej 3 osoby prawne prowadzi działalność na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem

15 Zalety i wady małych i średnich przedsiębiorstw
czytelna i prosta struktura organizacyjna elastyczność lokalność innowacyjność i kreatywność ograniczenia finansowe ograniczenia menedżerskie

16 Prawo działalności gospodarczej
Działalnością gospodarczą jest: działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, mająca charakter zarobkowy

17 Przedsiębiorcą może być:
osoba fizyczna – człowiek od narodzin do śmierci osoba prawna np. Skarb państwa, spółki akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, fundusze inwestycyjne, NBP jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa np. s.c., s.j, s.k.

18 Finansowanie firmy Źródłem finansowania majątku firmy jest kapitał, który charakteryzują trzy główne kryteria: pochodzenie własność czas, na który został udostępniony

19 Finansowanie firmy Pochodzenie:
kapitał może pochodzić ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych wewnętrzne – środki wypracowane przez firmę w trakcie działalności zewnętrzne – pozyskanie wspólnika, kredyt, leasing.

20 Finansowanie firmy Własność:
źródłem kapitału własnego może być nowy udziałowiec, publiczna lub prywatna emisja akcji podmioty dostarczające kapitał nabywają automatycznie prawo własności do pewnej części majątku kapitał obcy to jego zadłużenie wobec różnych podmiotów np. wobec dostawców, ZUS-u, kredyty bankowe, leasing, emisja obligacji

21 Finansowanie firmy Czas:
Jest ściśle określony w przypadku kapitału obcego, kapitał własny z natury jest udostępniony bezterminowo własne → długoterminowe obce → długoterminowe (powyżej roku) lub krótkoterminowe

22 1. Pomysł na firmę Uważnie obserwując i dokonując analizy rynku zawsze można znaleźć takie branże i dziedziny, w których występuje luka i zapotrzebowanie na określone usługi. Pomysł na firmę może być drogą zarówno do sukcesu jak i porażki. Planujemy założyć firmę zajmującą się produkowaniem koszulek z napisami.

23 2.Wybór formy działalności
Przed rejestracją firmy należy podjąć decyzję w sprawie formy organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej. Każda forma ma swoje plusy i minusy. Wybraliśmy osobową spółkę handlową, ponieważ jest to prawna forma współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch podmiotów w rozumieniu prawa cywilnego powstająca na skutek zawarcia właściwej umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego.

24 3. Rejestracja w Urzędzie Gminy lub Miasta
Rejestracji Urząd dokonuje na wniosek zainteresowanego w oparciu o formularz EDG-1. Gminy prowadzą ewidencję działalności Gospodarczej zgodnie z art. 7 Ustawy o Działalności Gospodarczej. Ewidencja ta jest jawna. Wyruszamy do Urzędu Gminy: Polanów, ul. Wolności 4

25 4. Rejestracja w urzędzie statystycznym
Każda osoba fizyczna prowadząca działalność, osoba prawna lub jednostka organizacyjna musi w ciągu 14 dni od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej uzyskać wpis do rejestru REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotu Gospodarki Narodowej) prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W tym celu należy udać się do właściwego dla siedziby firmy wojewódzkiego oddziału urzędu statystycznego: Aleja Monte Cassino 4 Koszalin

26 5. Pieczątka firmowa Choć polskie prawo formalnie nie nakłada obowiązku posiadania pieczęci firmowej, to procedury Urzędu Skarbowego i banków zazwyczaj czynią niezbędnym wyrobienie pieczęci w procesie rejestracji firmy. Teraz szukamy firmy która może zrobić naszą pieczątkę. W Koszalinie mamy duży wybór takich firm, np.: Lechicka 17, Koszalin  Niepodległości 34, Koszalin  Zwycięstwa 131, Koszalin 

27 6. Otwieranie konta firmowego
POTRZEBNE DOKUMENTY: - dowód osobisty - zaświadczenie o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (oryginał do wglądu i kopia) - zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (oryginał do wglądu i kopia) - pieczątka Po zebraniu dokumentów szukamy odpowiedniego banku dla naszego przedsiębiorstwa. W naszym przypadku będzie to Bank Spółdzielczy w Polanowie, ul Dworcowa 2.

28 7. Rejestracja firmy - Urząd Skarbowy
W ciągu 7 dni od rozpoczęcia naszej działalności gospodarczej musimy się zgłosić do Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby naszej firmy. Idziemy do II Urzędu Skarbowego w Koszalinie: Stanisława Moniuszki 15, Koszalin 

29 8.Rejestracja w ZUS. Przyszedł czas na najbardziej znienawidzony etap zakładania firmy. Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, że urzędniczki ZUS są najbardziej niechętne do pomocy, o uśmiechu tez możesz zapomnieć. "Wolę przez trzy dni kłócić się z moją panią od VAT-u niż zobaczyć na oczy kogoś z ZUS" - wzdycha znany nam przedsiębiorca. Teraz musimy udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie : Juliana Fałata 30, Koszalin 

30 9. Inspekcja pracy, sanepid.
Zatrudniając pracownika należy w ciągu 14 dni powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku, gdy planuje się otworzyć np. gabinet kosmetyczny lub sklep spożywczy, odbioru miejsca wykonywania działalności musi dokonać również Sanepid. W naszym przypadku Musimy pójść tylko do Inspekcji Pracy w Koszalinie, żeby powiadomić o zatrudnieniu pracowników: Marszałka Józefa Piłsudskiego 55 Koszalin

31 10. Firmowe logo, strona internetowa itp.
Warto postarać się o odpowiednie logo i uruchomienie firmowej strony internetowej. Nie są to czynności obowiązkowe, ale w obecnych czasach firmowe WWW i projekt logo pozwalający na jednolitą identyfikację graficzną przedsiębiorstwa (wizytówki, papier firmowy) stanowią już standard. To już ostatni etap zakładania naszej działalności. Teraz musimy udać się do firmy, która zrobi nasze logo: Melchiora Wańkowicza 17B, Koszalin 

32 Uff… - teraz w końcu możemy zająć się naszą działalnością. Jak powiedział jeden z przedsiębiorców na spotkaniu w Koszalinie, gdzie byliśmy, rejestracja działalności okazuje się być najprostszym etapem prowadzenia firmy. Potem jest już dużo trudniej ;-) Najtrudniejsze są pierwsze dwa lata, jeśli je przetrwamy, później życie firmy zaczyna się toczyć własnym torem – po utartych przez te dwa lata koleinach.

33


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google