Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Terenem dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, rolnictwa oraz dobrze wykształconego, aktywnego i otwartego społeczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Terenem dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, rolnictwa oraz dobrze wykształconego, aktywnego i otwartego społeczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 Terenem dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, rolnictwa oraz dobrze wykształconego, aktywnego i otwartego społeczeństwa.

2 Rzeczenica jest dobrze zagospodarowaną wsią, którą zamieszkuje 1572 mieszkańców. Każdy z nich estetyzuje swoje rodzinne gniazdo. W Rzeczenicy: -unowocześniono sieć wodociągową -rozbudowano kanalizę -wyremontowano drogi gminne i chodniki -zmodernizowano oczyszczalnie ścieków -wprowadzono telefonizację -odnowiono budynek GCKSTiR -umożliwiono legalny wywóz śmieci -zlikwidowano wysypiska w trosce o ekologię -utworzono nowe ścieżki rowerowe oraz szlaki kajakowe -ulepszono drogi pojazdowe -zaczęto pracę budowy ronda -wybudowano orlik oraz plac zabaw -przebudowano amfiteatr -wyremontowano placówkę szkolną -wyposażono w nowy sprzęt OSP -udostępniono pomieszczenie dla karetki pogotowia Powyższe przykłady ukazują pozytywny obraz sołectwa Rzeczenica w perspektywie 20 lat.

3 Międzybórz zamieszkuje 446 osób. W ostatnich latach wieś ta zdobyła nagrodę za „najpiękniejsze sołectwo w Gminie Rzeczenica”. Mieszkańcy wkładają całe serca w estetyzację tej wsi. Dzięki pomocy gminy w Międzybórz: -wyremontowano przedszkole, świetlicę wiejską, salę do zabaw tanecznych oraz wyposażono je w nowy sprzęt RTV i AGD -udostępniono salę na ośrodek zdrowia -utworzono mini siłownię zaopatrzoną w nowy, podstawowy sprzęt do ćwiczeń -odnowiono kościół -aktualnie trwa budowa kanalizacji -otworzono boisko do piłki nożnej i siatkowej W 2006 r. powstała stadnina koni, która jest atrakcją wioski. Następną atrakcją jest rzeka Białka, którą wykorzystuje się do spływów kajakowych. Od 2009 r. zapoczątkowano tradycję związaną z „Nocą Kupały”, na którą przybywają mieszkańcy naszej gminy oraz gmin sąsiednich.

4 Tą wieś zamieszkuje 507 osób. Jest ona jedną z największych wsi w naszej gminie. W przeciągu 20 lat: -odremontowano przedszkole oraz zaopatrzono je w zabawki, nowe meble itp.. -zaczęto renowację kościoła -odnowiono i wyposażono bibliotekę -wybudowano chodniki -odremontowano przestanek autobusowy -wybudowano plac rekeacyjno-sportowy -zrobiono kanalizację -wyremontowano drogi gminne W pobliżu tej miejscowości znajduje się jezioro, przy którym wybudowane są domki wypoczynkowe, oblegane przez turystów.

5 Sołectwo to zamieszkuje 400 osób. Jest to miejscowość, w której zaszło najwięcej zmian w przeciągu 20 lat, m. in. : -w wyniku tragicznego pożaru Szkoły Podstawowej nastąpiła fundamentalna budowa tego budynku. Wyposażono szkołę w nowoczesny sprzęd komputerowy, sportowy oraz artykuły do codziennej nauki -wybudowano oczyszczalnię ścieków -kanalizacja -odbył się remont Sali wiejskiej oraz ją wyposażono -wybudowano boisko do siatkówki i koszykówki -otworzono punkt przedszkolny -wybudowano chodniki Pieniężnica jest źródłem dochodów dla wielu osób, ponieważ znajdują się tam 2 sklepy i pieczarkarnia.

6 Tą miejscowość zamieszkuje 382 osoby. Leży ona w otoczeniu jezior, które są atrakcjami dla turystów i nie tylko. W szybkim tempie estetyka wsi zmieniła się na lepsze. Dobrymi przykładami na to jest: -remont szkoły -utworzenie punktu przedszkolnego -naprawa dróg i chodników -modernizacja kanalizy -estetyzacja wsi -zapoatrzenie OSP w sprzęd -rozpoczęcie renowacji kościoła -zlikwidowanie nielegalnych wysypisk Głównymi zabytkami zachęcającymi do zwiedzania są kościół i nieliczne pałacyki.

7 Wieś ta liczy 180 osób. Ogólne zmiany, które zaszły w ostatnich kilkunastu latach to: -remont świetlicy wiejskiej -modernizacja kanalizy -renowacja kościoła W tej niewielkiej miejscowości znajdują się 3 główne jeziora, które wykorzystywane są przez rybaków oraz w okresie letnim przez turystów.

8 W skład tego sołectwa wchodzą 3 wsie: Zalesie, Gockowo i Breńsk. Zamieszkuje je 353 osoby. Jest ono najmniej rozwiniętym sołectwem. W ostatnich latach nastąpiły nieliczne zmiany: -budowa placu rekeracyjno-sportowego -budowa kanalizacji -remont przystanków autobusowych Mamy nadzieję, że w najbliższych latach nastąpi więcej korzystnych zmian dla sołectwa Breńsk.

9 PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ: Rozbudowa infrastruktury turystycznej, sportowej, rekreacyjnej. Wypromowanie wizerunku Gminy i oferty turystyczne w oparciu o walory historyczne, geograficzne i przyrodnicze. Wspieranie rozwoju kultury sportu i rekreacji. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej. Zwiększenie aktywności działania szkół. Utworzenie centrów kultury i informacji w każdym sołectwie w oparciu o bazę świetlic wiejskich. Współdziałanie różnych organizacji i podmiotów w celu podniesienia aktywności społecznej. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi Gminy. Ochrona środowiska. Tworzenie warunków do zwiększenia przedsiębiorczości mieszkańców.

10

11

12 Projekt zrobili: Adamczak Maciej Szpakowska Marta Wilczyk Dominika Wójtów Joanna Klasa 3 b. Zespół Szkół w Rzeczenicy Gimnazjum Opiekun: Pan Dariusz Rudnicki


Pobierz ppt "Terenem dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, rolnictwa oraz dobrze wykształconego, aktywnego i otwartego społeczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google