Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Idee Janusza Korczaka to podstawowe inspiracje dla najważniejszego obecnie dokumentu broniącego praw dziecka, uchwalonej – z polskiej inicjatywy – Konwencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Idee Janusza Korczaka to podstawowe inspiracje dla najważniejszego obecnie dokumentu broniącego praw dziecka, uchwalonej – z polskiej inicjatywy – Konwencji."— Zapis prezentacji:

1 Idee Janusza Korczaka to podstawowe inspiracje dla najważniejszego obecnie dokumentu broniącego praw dziecka, uchwalonej – z polskiej inicjatywy – Konwencji Praw Dziecka.

2 Konwencje Praw Dziecka Konwencja o Prawach Dziecka, zwana Konstytucją Praw Dzieci, została uchwalona 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. To podstawowy akt prawny, na który powołują się liczne instytucje i osoby podejmujące działania na rzecz ochrony praw dzieci. Była to – i wciąż taką pozostaje – najważniejsza polska inicjatywa międzynarodowa na polu ochrony praw człowieka.

3 Z chwilą przyjścia na świat dziecko ma prawo do nazwiska i obywatelstwa!

4 Dziecko ma prawo do zdrowego, normalnego rozwoju fizycznego, umysłowego, moralnego w warunkach wolności i godności…

5 Dziecko ma prawo do życzliwości, miłości i zrozumienia...

6 Dziecko ma prawo do odpowiedniego wyżywienia i mieszkania, rozrywek i opieki lekarskiej...

7 Dziecko ma prawo do pierwszeństwa w uzyskiwaniu ochrony i pomocy...

8 Dziecko ma prawo do bezpłatnego nauczania...

9 Dziecko ma prawo do wychowania w duchu pokoju i powszechnego braterstwa...

10 Dziecko ma prawo do ochrony przed zaniedbaniem, okrucieństwem i wyzyskiem...

11 Dziecko ma prawo do szczególnej opieki, kiedy jest upośledzone pod względem fizycznym, umysłowym bądź społecznym...

12 Dziecko ma prawo do korzystania ze swoich praw, niezależnie od rasy, koloru, płci, języka, narodowości, wyznania lub pochodzenia społecznego...

13 Dziękujemy: Aleksandra Osadnik Marcela Szymańska W prezentacji wykorzystano utwór zespołu Dżem – Do kołyski, oraz zdjęcia z internetu.


Pobierz ppt "Idee Janusza Korczaka to podstawowe inspiracje dla najważniejszego obecnie dokumentu broniącego praw dziecka, uchwalonej – z polskiej inicjatywy – Konwencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google