Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komercjalizacja wyników badań naukowych na Politechnice Gdańskiej Prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komercjalizacja wyników badań naukowych na Politechnice Gdańskiej Prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia."— Zapis prezentacji:

1 Komercjalizacja wyników badań naukowych na Politechnice Gdańskiej Prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

2 1.WSPOMAGANIE WSPÓŁPRACY NAUKA-BIZNES 2.JEDNOSTKI PG W PROCESIE KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ 3.SCENARIUSZE KOMERCJALIZACJI NA PG 4.BIEŻĄCE I PLANOWANE INICJATYWY PLAN PREZENTACJI

3 Uniwersytet humboldtowski INNOWACJE BADANIA Nowe formy kształcenia (np. projektowanie zespołowe) Wdrożenia i komercjalizacja wyników badań KSZTAŁCENIE INNOWACJE JAKO ELEMENT TRÓJKĄTA WIEDZY

4 Przedmiot badania: 16 szkół wyższych Wyniki kontroli wykazały że: przeprowadzono 4.827 projektów badawczych o wartości 729.331,6 tys. zł, uzyskano 906 patentów i praw ochronnych, w tym 35 skomercjalizowanych, wdrożono 95 wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków przemysłowych, generując przychody w łącznej wysokości 4.986,8 tys. zł Blisko 2/3 z tych wdrożeń zrealizowały dwie uczelnie: 1.Politechnika Gdańska – 40 Najwyższe przychody z komercjalizacji uzyskały Politechniki: 1.Gdańska (2.532,7 tys. zł) KOMERCJALIZACJA W UCZELNIACH NA PODSTAWIE RAPORTU NIK (2012 r.)

5 Nowe idee Nowe metody Nowe technologie Ekspertyzy Publikacje Produkty rynkowe Oferta usług Przedsięwzięcia biznesowe NAUKA BIZNES Wyniki projektów komercjalizacja Wyniki projektów komercjalizacja DWA RÓŻNE ŚWIATY

6 NAUKOWY I RYNKOWY MODEL INNOWACJI WDROŻENIEWDROŻENIE WDROŻENIEWDROŻENIE POTRZEBY RYNKU PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH  badania podstawowe  badania przemysłowe  techniczne studia wykonalności na potrzeby prac rozwojowych PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH  badania podstawowe  badania przemysłowe  techniczne studia wykonalności na potrzeby prac rozwojowych INNOTECH, PO IG  badania przemysłowe  prace rozwojowe  prace przygotowujące do wdrożenia INNOTECH, PO IG  badania przemysłowe  prace rozwojowe  prace przygotowujące do wdrożenia BADANIA ZLECONE NCBiR do 3 lat BIZNES od 2 m-cy do 3 lat

7 BIZNES B pośrednia Jednostki Politechniczne: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (inkubator innowacyjności) Spółka celowa Excento (spin-off’y) Węzeł Innowacyjnych Technologii Centra doskonałości (rozwój kadry) Jednostki zewnętrzne: Parki naukowo- technologiczne Klastry Agencje Banki Jednostki wspólne: InnoBaltica sp. z o.o. NAUKA bezpośrednia A A C C B WSPOMAGANIE WSPÓŁPRACY NAUKA - BIZNES

8 REKTOR SPÓŁKI SPIN – OFF SPÓŁKA CELOWA EXCENTO PROREKTOR ds. współpracy i innowacji CTWT Dział Projektów Zespół Rzeczników Patentowych Inne jednostki np. WIT, CMTM ZESPOŁY BADAWCZE DZIEKAN Wydziały Jednostki centralne Jednostki zewnętrzne KOMERCJALIZACJA NA PG - JEDNOSTKI Pełnomocnicy Rektora

9 EXCENTO vs. CTWT Zadania CTWTZadania EXCENTO Zarzadzanie własnością intelektualną powstałą w Uczelni Inkubacja projektów zmierzających do utworzenia SPIN -OFF Pomoc pracownikom w wyborze scenariuszy komercjalizacji Pozyskiwanie inwestorów dla projektów SPIN –OFF (np. seed capital) Koordynowanie współpracy Uczelni z przedsiębiorcami Nadzór nad działalnością spółek SPIN –OFF

10 Badania zlecone Komercjalizacja bezpośrednia (sprzedaż, licencje) Konsorcja naukowo- przemysłowe Komercjalizacja pośrednia (spółki spin-off) Komercjalizacja wyników B+R Wydziały i inne jednostki CTWTEXCENTO KOMERCJALIZACJA NA PG - SCENARIUSZE

11 KOMERCJALIZACJA NA PG - PROCEDURY Scenariusze Działania Badania zlecone Utworzenie konsorcjum nauk-przem. Sprzedaż IP/ licencje„Spin-off” 1. Inicjowanie i nawiązanie współpracy Pracownicy, Wydziały Pracownicy, Wydziały lub CTWT Pracownicy lub CTWT Pracownicy lub CTWT lub Excento 2. Określanie zasad realizacji, wycena Pracownicy + Wydziały Wydziały, Dział Projektów Pracownicy + CTWT CTWT + ZRzP 3. Zasady korzystania z własności intelekt. CTWT + ZRzP* CTWT + ZRzP* CTWT + ZRzP 4. Decyzja i zawarcie umowy Dziekan** lub Rektor Rektor Rektor lub Senat PG 5. Realizacja umowy/ odpowiedzialność Wydział CTWTExcento * - opinia CTWT i ZRzP niezbędna w przypadku, gdy umowa dotyczy wykorzystania lub wytworzenia własności intelektualnej Uczelni ** - w zależności od zakresu posiadanego upoważnienia

12  Ok. 300 umów rocznie  Ok. 20 mln zł/rok - wartość badań zleconych  Najwyższe przychody generują  CI TASK – 48%  WILIŚ – 23%  MECH – 8% BADANIA ZLECONE NA PG UCZELNIA PRZEDSIĘBIORCA UCZELNIA PRZEDSIĘBIORCA RYNEK 1 23 4

13 KOMERCJALIZACJA BEZPOŚREDNIA NA PG (SPRZEDAŻ LUB LICENCJONOWANIE) RYNEK UCZELNIA PRZEDSIĘBIORCA  10-28 umów licencjonowania i sprzedaży zawieranych rocznie 1 2

14 KOMERCJALIZACJA POPRZEZ KONSORCJA NAUKOWO - PRZEMYSŁOWE RYNEK UCZELNIA PRZEDSIĘBIORCA KONSORCJUM N-P  25 obecnie realizowanych projektów w ramach konsorcjów naukowo- przemysłowych 11 2 3

15 PROGRAMLICZBA UMÓW KONSORCJUM INNOTECH3 PBS6 POIG1 BLUE GAS4 7 PR UE6 ERA NET1 Polsko-Norweska Współpraca Badawcza 2 EUREKA2 25 projektów w ramach konsorcjów naukowo- przemysłowych Najwięksi partnerzy REALIZOWANE PROJEKTY W RAMACH KONSORCJÓW NAUKOWO – PRZEMYSŁOWYCH

16 KOMERCJALIZACJA POŚREDNIA (PRZEZ TWORZENIE SPÓŁEK SPIN-OFF)  5 spółek spin-off w latach 2013-2014  planowane 3 spółki spin-off rocznie UCZELNIA INWESTOR / PRZEDSIĘBIORCA SPÓŁKA SPIN – OFF np. CHILLID SPÓŁKA CELOWA EXCENTO SP. Z O. O. RYNEK 1 2 2 3

17 ChillID sp. z o.o. wyceniona wartość projektu 2 638,5 tys. PLN inwestor finansowy 31% PG 19% (aport) NovaPUR sp. z o.o. wyceniona wartość projektu 1 773,8 tys. PLN inwestor finansowy 40% PG 9,9% (aport) ARGEVIDE sp. z o.o. Kapitał zakładowy 50 tys. PLN PG 3 % (kapitał) + umowa licencyjna na wyniki NOR-STA zawarta bezpośrednio z PG PeGie sp. z o.o. Kapitał zakładowy 5 tys. PLN PG 40% (kapitał) +umowa licencyjna zawarta bezpośrednio z Excento sp z o.o. AsisTech sp. z o.o. Kapitał zakładowy 15 tys. PLN PG 3 % (kapitał) + umowa licencyjna na wyniki CyberOKO zawarta bezpośrednio z PG SPÓŁKI SPIN OFF

18 INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI Projekt MNISW skierowany do jednostek działających na rzecz nauki, mający na celu wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

19 INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI – CELE I ZADANIA 1. Promocja osiągnięć B+R promocja technologii na min. 4 międzynarodowych targach publikacje w prasie i Internecie 2. Badania potencjału wdrożeniowego technologii opracowanie min. 20 analiz potencjału innowacyjnego, badania rynku, wyceny IP przygotowanie min. 5 ofert projektów B+R 3. Badania rynku w celu projektowania prac B+R przygotowanie min. 10 analiz potencjału rynku zgłoszenie min. 5 wynalazków do ochrony w procedurze międzynarodowej 4. Przeprowadzenie 2 prac przedwdrożeniowych dodatkowe testy laboratoryjne dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy

20 PROJEKT INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI Wydział Liczba projektów zgłoszonyc h Wydział Architektury 5 Wydział Chemiczny 14 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 12 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 3 Wydział Mechaniczny 10 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 2 Wydział Zarządzania i Ekonomii 2 Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1 Interdyscyplinarne 2 RAZEM 51

21 KONCEPCJA DOLINY INNOWACJI (rejon ulic Siedlickiej, Sobieskiego i Traugutta) projekty dojrzałe Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości (InnoBaltica) Park Naukowo- Technologiczny planowane istniejące lub w trakcie realizacji Nanotechnologia LabRiG (PG) Tech-Med. (GuMed-PG) Centrum Info-Ekoinnowacji (PG) komercjalizacja Linte ^2 (PG) CZT-Pomorze (PG) WOIO i WMECH (PG)

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Komercjalizacja wyników badań naukowych na Politechnice Gdańskiej Prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google