Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komercjalizacja wyników badań naukowych na Politechnice Gdańskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komercjalizacja wyników badań naukowych na Politechnice Gdańskiej"— Zapis prezentacji:

1 Komercjalizacja wyników badań naukowych na Politechnice Gdańskiej
Prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

2 WSPOMAGANIE WSPÓŁPRACY NAUKA-BIZNES
PLAN PREZENTACJI WSPOMAGANIE WSPÓŁPRACY NAUKA-BIZNES JEDNOSTKI PG W PROCESIE KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ SCENARIUSZE KOMERCJALIZACJI NA PG BIEŻĄCE I PLANOWANE INICJATYWY

3 INNOWACJE BADANIA KSZTAŁCENIE
INNOWACJE JAKO ELEMENT TRÓJKĄTA WIEDZY Uniwersytet humboldtowski INNOWACJE BADANIA Nowe formy kształcenia (np. projektowanie zespołowe) Wdrożenia i komercjalizacja wyników badań KSZTAŁCENIE

4 KOMERCJALIZACJA W UCZELNIACH NA PODSTAWIE RAPORTU NIK (2012 r.)
Przedmiot badania: 16 szkół wyższych Wyniki kontroli wykazały że: przeprowadzono projektów badawczych o wartości ,6 tys. zł, uzyskano 906 patentów i praw ochronnych, w tym 35 skomercjalizowanych, wdrożono 95 wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków przemysłowych, generując przychody w łącznej wysokości 4.986,8 tys. zł Blisko 2/3 z tych wdrożeń zrealizowały dwie uczelnie: Politechnika Gdańska – 40 Najwyższe przychody z komercjalizacji uzyskały Politechniki: Gdańska (2.532,7 tys.  zł)

5 Przedsięwzięcia biznesowe
DWA RÓŻNE ŚWIATY Nowe idee Nowe metody Nowe technologie Ekspertyzy Publikacje Produkty rynkowe Oferta usług Przedsięwzięcia biznesowe NAUKA BIZNES Wyniki projektów komercjalizacja

6 W D R O Ż E N I NCBiR BADANIA ZLECONE BIZNES od 2 m-cy do 3 lat
NAUKOWY I RYNKOWY MODEL INNOWACJI W D R O Ż E N I PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH badania podstawowe badania przemysłowe techniczne studia wykonalności na potrzeby prac rozwojowych INNOTECH, PO IG badania przemysłowe prace rozwojowe prace przygotowujące do wdrożenia NCBiR POTRZEBY RYNKU do 3 lat BADANIA ZLECONE BIZNES od 2 m-cy do 3 lat

7 NAUKA BIZNES WSPOMAGANIE WSPÓŁPRACY NAUKA - BIZNES A B C A B C
bezpośrednia NAUKA BIZNES pośrednia A B C A B C Jednostki Politechniczne: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (inkubator innowacyjności) Spółka celowa Excento (spin-off’y) Węzeł Innowacyjnych Technologii Centra doskonałości (rozwój kadry) Jednostki zewnętrzne: Parki naukowo-technologiczne Klastry Agencje Banki Jednostki wspólne: InnoBaltica sp. z o.o.

8 PROREKTOR ds. współpracy i innowacji Zespół Rzeczników Patentowych
KOMERCJALIZACJA NA PG - JEDNOSTKI REKTOR DZIEKAN SPÓŁKA CELOWA EXCENTO PROREKTOR ds. współpracy i innowacji Zespół Rzeczników Patentowych ZESPOŁY BADAWCZE CTWT SPÓŁKI SPIN – OFF Pełnomocnicy Rektora Dział Projektów Inne jednostki np. WIT, CMTM Jednostki zewnętrzne Wydziały Jednostki centralne

9 Zadania CTWT Zadania EXCENTO
EXCENTO vs. CTWT Zadania CTWT Zadania EXCENTO Zarzadzanie własnością intelektualną powstałą w Uczelni Inkubacja projektów zmierzających do utworzenia SPIN -OFF Pomoc pracownikom w wyborze scenariuszy komercjalizacji Pozyskiwanie inwestorów dla projektów SPIN –OFF (np. seed capital) Koordynowanie współpracy Uczelni z przedsiębiorcami Nadzór nad działalnością spółek SPIN –OFF

10 KOMERCJALIZACJA NA PG - SCENARIUSZE
Komercjalizacja wyników B+R Wydziały i inne jednostki CTWT EXCENTO Konsorcja naukowo-przemysłowe Komercjalizacja bezpośrednia (sprzedaż, licencje) Komercjalizacja pośrednia (spółki spin-off) Badania zlecone

11 Utworzenie konsorcjum nauk-przem.
KOMERCJALIZACJA NA PG - PROCEDURY Scenariusze Działania Badania zlecone Utworzenie konsorcjum nauk-przem. Sprzedaż IP/ licencje „Spin-off” 1. Inicjowanie i nawiązanie współpracy Pracownicy, Wydziały Pracownicy, Wydziały lub CTWT Pracownicy lub CTWT Pracownicy lub CTWT lub Excento 2. Określanie zasad realizacji, wycena Pracownicy + Wydziały Wydziały, Dział Projektów Pracownicy + CTWT CTWT + ZRzP 3. Zasady korzystania z własności intelekt. + ZRzP* CTWT + ZRzP* 4. Decyzja i zawarcie umowy Dziekan** lub Rektor Rektor Rektor lub Senat PG 5. Realizacja umowy/ odpowiedzialność Wydział Excento * - opinia CTWT i ZRzP niezbędna w przypadku, gdy umowa dotyczy wykorzystania lub wytworzenia własności intelektualnej Uczelni ** - w zależności od zakresu posiadanego upoważnienia

12 BADANIA ZLECONE NA PG UCZELNIA UCZELNIA UCZELNIA Ok. 300 umów rocznie Ok. 20 mln zł/rok - wartość badań zleconych Najwyższe przychody generują CI TASK – 48% WILIŚ – 23% MECH – 8% 2 3 PRZEDSIĘBIORCA PRZEDSIĘBIORCA 1 4 RYNEK

13 1 2 10-28 umów licencjonowania i sprzedaży zawieranych rocznie
KOMERCJALIZACJA BEZPOŚREDNIA NA PG (SPRZEDAŻ LUB LICENCJONOWANIE) UCZELNIA 10-28 umów licencjonowania i sprzedaży zawieranych rocznie 1 PRZEDSIĘBIORCA 2 RYNEK

14 KOMERCJALIZACJA POPRZEZ KONSORCJA NAUKOWO - PRZEMYSŁOWE
UCZELNIA PRZEDSIĘBIORCA 1 1 2 KONSORCJUM N-P 3 25 obecnie realizowanych projektów w ramach konsorcjów naukowo- przemysłowych RYNEK

15 REALIZOWANE PROJEKTY W RAMACH KONSORCJÓW NAUKOWO – PRZEMYSŁOWYCH
PROGRAM LICZBA UMÓW KONSORCJUM INNOTECH 3 PBS 6 POIG 1 BLUE GAS 4 7 PR UE ERA NET Polsko-Norweska Współpraca Badawcza 2 EUREKA 25 projektów w ramach konsorcjów naukowo- przemysłowych Najwięksi partnerzy

16 1 2 2 3 5 spółek spin-off w latach 2013-2014
KOMERCJALIZACJA POŚREDNIA (PRZEZ TWORZENIE SPÓŁEK SPIN-OFF) UCZELNIA INWESTOR / PRZEDSIĘBIORCA SPÓŁKA SPIN – OFF np. CHILLID SPÓŁKA CELOWA EXCENTO SP. Z O. O. RYNEK 1 2 5 spółek spin-off w latach planowane 3 spółki spin-off rocznie 2 3

17 SPÓŁKI SPIN OFF ChillID sp. z o.o.
wyceniona wartość projektu 2 638,5 tys. PLN inwestor finansowy 31% PG 19% (aport) NovaPUR sp. z o.o. wyceniona wartość projektu 1 773,8 tys. PLN inwestor finansowy 40% PG 9,9% (aport) ARGEVIDE sp. z o.o. Kapitał zakładowy 50 tys. PLN PG 3 % (kapitał) + umowa licencyjna na wyniki NOR-STA zawarta bezpośrednio z PG PeGie sp. z o.o. Kapitał zakładowy 5 tys. PLN PG 40% (kapitał) +umowa licencyjna zawarta bezpośrednio z Excento sp z o.o. AsisTech sp. z o.o. Kapitał zakładowy 15 tys. PLN + umowa licencyjna na wyniki CyberOKO zawarta bezpośrednio z PG

18 INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI
Projekt MNISW skierowany do jednostek działających na rzecz nauki, mający na celu wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

19 3. Badania rynku w celu projektowania prac B+R
INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI – CELE I ZADANIA Promocja osiągnięć B+R promocja technologii na min. 4 międzynarodowych targach publikacje w prasie i Internecie 2. Badania potencjału wdrożeniowego technologii opracowanie min. 20 analiz potencjału innowacyjnego, badania rynku, wyceny IP przygotowanie min. 5 ofert projektów B+R 4. Przeprowadzenie 2 prac przedwdrożeniowych dodatkowe testy laboratoryjne dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy 3. Badania rynku w celu projektowania prac B+R przygotowanie min. 10 analiz potencjału rynku zgłoszenie min. 5 wynalazków do ochrony w procedurze międzynarodowej

20 Liczba projektów zgłoszonych
PROJEKT INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI Wydział Liczba projektów zgłoszonych Wydział Architektury 5 Wydział Chemiczny 14 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 12 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 3 Wydział Mechaniczny 10 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 2 Wydział Zarządzania i Ekonomii Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1 Interdyscyplinarne RAZEM 51

21 Info-Ekoinnowacji (PG)
KONCEPCJA DOLINY INNOWACJI (rejon ulic Siedlickiej, Sobieskiego i Traugutta) Nanotechnologia LabRiG (PG) Tech-Med. (GuMed-PG) Centrum Info-Ekoinnowacji (PG) komercjalizacja Linte ^2 (PG) CZT-Pomorze (PG) WOIO i WMECH (PG) Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości (InnoBaltica) Park Naukowo-Technologiczny projekty dojrzałe planowane istniejące lub w trakcie realizacji

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Komercjalizacja wyników badań naukowych na Politechnice Gdańskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google