Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategie „sektorowe” (na poziomie województwa) powinny zostać przekształcone w Regionalne Programy Operacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategie „sektorowe” (na poziomie województwa) powinny zostać przekształcone w Regionalne Programy Operacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Strategie „sektorowe” (na poziomie województwa) powinny zostać przekształcone w Regionalne Programy Operacyjne

2 Strategia rozwoju województwa Strategia rozwoju województwa zawiera: I.Diagnozę I.Diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa; II.Określenie celów strategicznych polityki rozwoju województwa; III.Określenie kierunków działań podejmowanych przez samorząd województwa dla osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa IV.Listę projektów infrastrukturalnych o szczególnym znaczeniu dla osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa; V.Prognozę wysokości środków publicznych służących realizacji projektów

3 Regionalny Program Operacyjny (RPO) Regionalny Program Operacyjny (RPO) zawiera: I.Diagnozę I.Diagnozę sytuacji społeczno- gospodarczej sektora bądź województwa, którego dotyczy, w tym wstępną ocenę wyników programu sporządzoną przed rozpoczęciem realizacji; II.Cel główny i cele szczegółowe mierzone za pomocą wskaźników określonych ilościowo; III.Priorytety;

4 Regionalny Program Operacyjny (RPO) Regionalny Program Operacyjny (RPO) zawiera: V. Kierunki wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na realizację programu; VI.Sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów szczegółowych; VII.Plan finansowy; VIII.System realizacji

5 Strategia rozwoju województwa Regionalne Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne (RPO) Strategie rozwoju powiatów Strategie rozwoju gmin

6

7 LOGICZNA KONCEPCJA PROGRAMU 1. DIAGNOZA 2. OPIS PRIORYTETÓW I ZADAŃ 3.ANALIZA MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH 4.GENEROWANIE PROJEKTÓW

8 STRATEGIE I PROGRAMY NA POZIOMIE CENTRALNYM STRATEGIA ROZWOJU POLSKI DO 2025 1.STRATEGIA ROZWOJU SPORTU DO 2015 2. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 -2013 3.KRAJOWY PROGRAM ROZWOJU WSI 2007 – 2015

9 4.STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 5.POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA 6.NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY wraz z Programami


Pobierz ppt "Strategie „sektorowe” (na poziomie województwa) powinny zostać przekształcone w Regionalne Programy Operacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google