Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Władza sądownicza w Polsce Teoria Wyboru Publicznego Joanna Wotkowska gr. 314.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Władza sądownicza w Polsce Teoria Wyboru Publicznego Joanna Wotkowska gr. 314."— Zapis prezentacji:

1 Władza sądownicza w Polsce Teoria Wyboru Publicznego Joanna Wotkowska gr. 314

2 Rozdział VIII Konstytucji RP „Sądy i Trybunały” Władza odrębna, niezależna Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sędziowie:  niezawiśli, - bezstronni, - niezależni, Zasada właściwości- sąd powinien być organem fachowym

3 Władza sądownicza Krajowa Rada Sądownictwa- stoi na straży niezawisłości i niezależności Skład KRS i jej zadania Nawiązanie i rozwiązanie stosunku służbowego sędziego Wymiar sprawiedliwości sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe

4

5 Trybunały Nie sprawują wymiaru sprawiedliwości Trybunał Konstytucyjny  Kontroluje zgodność prawa z Konstytucją  Skład: 15 sędziów  Kadencja trwa 9 lat, liczona indywidualnie  Trybunał Stanu  zapewnia odpowiedzialność konstytucyjną osób sprawujących najwyższe funkcje  Skład: przewodniczący, 2 zastępców i 16 członków spoza grona posłow i senatorów

6 Sądownictwo w świetle analizy ekonomicznej Bodźce kierujące działaniem sędziów  Zasady procedury sądowej zapobiegają otrzymywaniu przez sędziego wynagrodzenia pieniężnego za orzeczenie w określony sposób Funkcja użyteczności sędziego  Sędzia czerpie użyteczność ze swego dochodu i liczby spraw w których wydał decyzję  Hipoteza: „im wyższa płaca tym mniejsza ilość spraw w której orzeka”- odrzucona

7 Sądownictwo w świetle analizy ekonomicznej Niezależne sądownictwo  Zapewnia stabilność i ciągłość uregulowań legislatywy  jest konieczne dla skutecznego funkcjonowania rządu „interesów i władzy” Swoboda w interpretacji aktów prawnych  ograniczona głównie z powodu możliwości uchylenia aktu przez nową działalność legislacyjną

8 Pytania do dyskusji Czy sędziowie rzeczywiście są niezawiśli i wolni od presji politycznej, społecznej i medialnej przy wydawaniu wyroków? Czy wynagrodzenie sędziego odzwierciedla wagę społeczną tego stanowiska i jak może wpływać na maksymalizowanie użyteczności przez sędziego?  Sędzia sądu rejonowego: 7 679, 413  Sędzia sądu okręgowego: 8 918, 028  Sędzia sądu apelacyjnego: 10 899, 812

9 Sądownictwo w świetleanalizy ekonomicznejSądownictwo w świetleanalizy ekonomicznej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Władza sądownicza w Polsce Teoria Wyboru Publicznego Joanna Wotkowska gr. 314."

Podobne prezentacje


Reklamy Google