Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nieznany las kurhany i grodziska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nieznany las kurhany i grodziska."— Zapis prezentacji:

1 Nieznany las kurhany i grodziska

2 Kurhan – rodzaj mogiły, w kształcie kopca lub półkola, z elementami drewnianymi, kamiennymi lub mieszanymi, w którym znajduje się komora grobowa z pochówkiem szkieletowym lub ciałopalnym. Kurhany zazwyczaj porośnięte są drzewami i krzakami. Kurhany występują na obszarach Europy, Azji i Ameryki w epoce neolitu i żelaza. Rzadziej spotykane były także w kulturach okresu rzymskiego i wczesnośredniowiecznego. Warstwa ziemi Warstwa kamieni Warstwa gleby Komora grobowa PRZYKŁADOWY SCHEMAT BUDOWY KURHANU

3 Kurhany na terenie Nadleśnictwa Dobrocin - wieś Stolno, gm. Miłakowo
ORTOFOTOMAPA MAPA PO ZDJĘCIU DRZEWOSTANU

4 Grodzisko – miejsce po dawnym grodzie w postaci kolistego (w podstawie) lub wielobocznego wzniesienia. Lokalizowane one były w miejscach charakteryzujących się trudną dostępnością: w międzyrzeczach, na cyplach otoczonych mokradłami, naturalnych wzniesieniach. Dodatkowymi założeniami obronnymi były fosy i wały (ziemne oraz drewniano-kamienne). Grodziska wyróżniają się specyficzną florą, gdyż występują na nich często gatunki, które były uprawiane przed wiekami, tzw. relikty dawnych upraw. Na terenie dzisiejszej Polski grody budowane były w dwóch okresach: w późnej epoce brązu i wczesnej epoki żelaza oraz w okresie wczesnego średniowiecza (od VII-VIII w. n.e.).

5 Grodzisko na terenie Nadleśnictwa Dobrocin - wieś Tątławki, gm. Morąg
Jest to osada obronna z wczesnej epoki żelaza, należąca do zdecydowanie nowych odkryć, bowiem dopiero w zeszłym roku została dostrzeżona i zbadana przez grupę archeologów z Warszawy. Plemionami, które mogły ją zamieszkiwać są Pomezanowie, Pogezanowie i Galindowie.

6 GRODZISKO W TĄTŁAWKACH
Fotografia przedstawia mapę po procesie zdjęcia drzewostanu w specjalnym programie. Pośród niewyróżniających się pagórków widać na jednym z nich wytwór (z pewnością nie utworzony naturalnie) złożony z kręgów. Przedstawia on grodzisko w Tątławkach. Kręgami są wały, usytuowane na coraz wyższych wysokościach. GRODZISKO W TĄTŁAWKACH

7 Grodzisko na terenie Nadleśnictwa Dobrocin
- wieś Rejsyty (obręb Buczyniec), gm. Rychliki Grodzisko w Rejsytach powstało na przełomie XII – XIII wieku. W 1992 r. wpisano je do rejestru zabytków, ponieważ jest trwałym, naziemnym obiektem archeologicznym o dużej wartości naukowo – poznawczej i kulturowej. Osoba na zdjęciu znajduje się na najwyższym wale. Po prawej stronie rozciąga się niżej położony środek grodziska. Po lewej stronie znajduje się strome zbocze.

8 GRODZISKO W REJSYTACH Na kolejnej fotografii ze zdjętym drzewostanem widać wyżynne grodzisko z czytelną w terenie fosą, majdanem lekko pochylonym w kierunku południowym; o kształcie owalnym oraz wymiarach ok. 45 m x 35 m. W literaturze niemieckiej gród znany był pod nazwą Petersdorf – obecnie Piotrowo.

9 Wiktoria Szymura Klasa IIb Gimnazjum w Małdytach


Pobierz ppt "Nieznany las kurhany i grodziska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google