Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Where there are liquids on the move, there is a Fluid-Bag solution Transport, magazynowanie oraz dozowanie p ł ynów i mas kosmetycznych z u ż yciem zamkni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Where there are liquids on the move, there is a Fluid-Bag solution Transport, magazynowanie oraz dozowanie p ł ynów i mas kosmetycznych z u ż yciem zamkni."— Zapis prezentacji:

1 Where there are liquids on the move, there is a Fluid-Bag solution Transport, magazynowanie oraz dozowanie p ł ynów i mas kosmetycznych z u ż yciem zamkni ę tych systemów kontenerowych typu IBLC, zgodnych z wymogami GMP LISTOPAD 2014

2 SYSTEM FLUID-BAG

3 ZALETY SYSTEMU FLUID-BAG SYSTEM ZAMKNI Ę TY = GWARANTOWANA JAKO ŚĆ PRODUKTU MINIMALNY ODPAD PRODUKTOWY (CEL=0,5 %) EFEKTYWNE ROZWI Ą ZANIE PRODUKCYJNE I LOGISTYCZNE

4 SOME OF OUR CUSTOMERS

5 DLACZEGO FLUID-BAG? Efektywne procesy produkcyjne i logistyczne Ograniczenie odpadu produktowego a ż do 95 % Eliminacja procesu mycia kontenera Efektywne procesy logistyczne

6 WHY FLUID-BAG? Spójna Jako ść Produktu Unikni ę cie ryzyka zanieczyszczenia produktu Wyprodukowana w certyfikowanym obszarze HACCP Jednorazowe = zawsze ś wie ż y nowy kontener Opakowanie sterylne (promieniowanie gamma ) Testowany indywidualnie Gwarancja utrzymania jako ś ci produktu podczas ca ł ego ł a ń cucha dostaw

7 Zalety logistyczne, ekonomiczne, ś rodowiskowe WHY FLUID-BAG? Niska tara, efektywny wska ź nik `payload` Komponenty wielorazowego u ż ytku Minimalizacja zasobów magazynowych Logistyka Ś rodowisko Materia ł y i komponenty nietosyczne Eliminacja mycia = ma ł y wp ł yw na ś rodowisko Mniejszy udzia ł transportu Ekonomia Ulepszona efektywno ść roz ł adunku (~0,5 % odpadu pozostaj ą cego w kontenerze po roz ł adunku) Ma ł a kapita ł och ł onno ść roz ł adunku GMP Rozwi ą zanie zgodne z GMP (system zamkni ę ty)

8 Inner Container Single-use recommended Steel pallet (galvanized/stainle ss steel) Returned for reuse Transport bag with steel poles Returned for reuse Parts Handling MULTI Kontener rotacyjny (stalowa paleta) CONTAINER SYSTEM - MULTI <

9 System – Flexi Kontener zaprojektowany na wszystkie odległości Komponenty Torba wewnętrzna Jednorazowa Torba transportowa Wymieniana co 25 rotacji Paleta drewniana Wymieniana co 40 rotacji Obsługa

10

11 ZALETY SYSTEMU FLUID-BAG SYSTEM ZAMKNI Ę TY = GWARANTOWANA JAKO ŚĆ PRODUKTU MINIMALNY ODPAD PRODUKTOWY (CEL=0,5 %) EFEKTYWNE ROZWI Ą ZANIE PRODUKCYJNE I LOGISTYCZNE

12 Fluid-Bag Ltd. Bottenviksvägen 54-56 FI-68600 Jakobstad Finland Maciej.Piotrowicz@fluid-bag.com Tel/Fax. + 48 58 58 58 936 Mobile. +48 502 744 869 www.fluid-bag.com


Pobierz ppt "Where there are liquids on the move, there is a Fluid-Bag solution Transport, magazynowanie oraz dozowanie p ł ynów i mas kosmetycznych z u ż yciem zamkni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google