Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„EKO – JA segregacja i recykling moją przyszłością”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„EKO – JA segregacja i recykling moją przyszłością”"— Zapis prezentacji:

1 „EKO – JA segregacja i recykling moją przyszłością”
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

2 Podstawowe cele zadania to:
Beneficjentem zadania jest Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Patrzyka w Lipinkach. Realizacja odbywa się we współpracy z Gminą Lipinki i Wójtem Gminy Lipinki. Podstawowe cele zadania to: monitorowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska w naszej miejscowości i regionie uświadomienie potrzeby segregacji odpadów i recyklingu kształtowanie postawy świadomego konsumenta kształtowanie wrażliwości ekologicznej uczniów przez sztukę koordynowanie zaplanowanych działań proekologicznych i aktywizowanie społeczności lokalnej do odpowiedzialności za stan środowiska przez powstałe Centrum Informacyjno- Szkoleniowe EKOLINKI.

3 NASZE DZIAŁANIA EKO-Wiedza czyli ciekawe prelekcje, warsztaty ekologiczne i artystyczne organizowane na terenie szkoły. EKO-Wycieczki czyli wyjazdy edukacyjne : Składowisko Odpadów Komunalnych Barycz w Krakowie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie Stacja Naukowa PAN w Szymbarku EKO-Zbiórki czyli zbiórki surowców wtórnych tj. puszki aluminiowe, makulatura, butelki PET, zakrętki plastikowe, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. EKO-Festiwal czyli podsumowanie zadania przez ogłoszenie wyników wielu konkursów artystycznych, poetyckich, wręczenie nagród, wystawa prac uczniowskich, prezentacja twórczości teatralnej oraz spotkania z osobami, dla których ekologia jest ważną dziedziną życia.

4 EFEKT EKOLOGICZNY Aktywizacja społeczeństwa gminy Lipinki,
w szczególności dzieci i młodzieży do działań proekologicznych takich jak: selekcja odpadów w gospodarstwach domowych, zaniechanie spalania śmieci, świadome zakupy (czyli niemarnowanie żywności oraz wybór opakowań z możliwością recyklingu).

5 EKO-Wycieczki

6 Składowisko Odpadów Komunalnych w Krakowie

7 Ścieżka ekologiczna na składowisku

8

9 Zagospodarowanie Składowiska Odpadów

10 Zajęcia terenowe na Stacji Naukowej PAN w Szymbarku

11 Monitoring środowiska
Badanie w terenie Badania fizyko-chemiczne w laboratorium

12 Zwiedzanie i warsztaty w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

13 Warsztaty zdobienia szkła

14 Poznanie metod zdobienia szkła

15 Produkcja szkła

16 Warsztaty praktyczne

17 EKO - Wiedza

18 Warsztaty Fundacji Ekologicznej ARKA z Bielska Białej

19 Gry edukacyjne z wiadomości o surowcach wtórnych

20 Nauka przez zabawę

21 Warsztaty z segregacji odpadów Stowarzyszenia EKOSKOP z Rzeszowa

22 nauka segregacji odpadów

23 Już potrafimy segregować!

24 Warsztaty otrzymywania papieru Czerpalni Papieru KALANDER z Gliwic

25 Warsztaty z produkcji i zdobienia papieru

26 Nasze prace

27 Warsztaty z monitoringu środowiska

28 Analiza wody pitnej, z rzeki oraz stawu

29 Zadowalające wyniki badań!

30 Badanie próbek gleby

31 Badanie pH pyłów zawartych w powietrzu

32 Badanie wpływu tlenku siarki (IV) na rośliny

33 Badanie biodegradacji różnorodnych domowych odpadów

34 Stan środowiska określany na podstawie skali porostowej

35 Warsztaty teatralne i poetyckie

36 Eko-Dziady

37 Warsztaty artystyczne EKO-plakat

38 Warsztaty artystyczne EKO-rzeźba

39 Prelekcja pracownika Nadleśnictwa Kołaczyce w terenie
w połączeniu z akcją „Sprzątania świata”

40

41 Sprzątamy naszą miejscowość z leśnikiem

42 Zdobywamy wiedzę o szkodliwości dzikich wysypisk

43 Zebraliśmy śmieci – zostawiliśmy czysty las

44 Prelekcja Pana Dariusza Surmacza mł. bryg
Prelekcja Pana Dariusza Surmacza mł. bryg. z Państwowej Straży Pożarnej z Gorlic o szkodliwości i niebezpieczeństwie spalania niewłaściwego paliw kopalnych oraz śmieci

45 Prelekcja Pani Bogusławy Kmak-Kłapacz Pracownika Wydziału Ochrony Środowiska ze Starostwa Powiatowego w Gorlicach

46 EKO- Zbiórki

47 Zbiórka zużytych baterii pod patronatem firmy REBA

48 Zbiórka makulatury

49 Zebrano 3,9 tony papieru i tektury

50 Zbiórka aluminium

51 Zbiórka plastikowych zakrętek

52 Zbiórka plastikowych butelek

53 Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

54 Zebrano od mieszkańców 2,7 ton ZSEE
lodówki telewizory odkurzacze komputery Elektroniczne zabawki

55 Segregacja odpadów w naszej szkole

56 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„EKO – JA segregacja i recykling moją przyszłością”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google