Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Godło Flaga Chiny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Godło Flaga Chiny."— Zapis prezentacji:

1 Godło Flaga Chiny

2 Chińska Republika Ludowa
Położenie Państwo w Azji Wschodniej, obejmujące historyczne Chiny (bez Tajwanu) oraz Tybet i inne ziemie w Azji Środkowej zamieszkane przez 56 grup etnicznych. Chiny to najludniejsze państwo świata o populacji przekraczającej 1,3 mld osób, co stanowi 19,1% populacji światowej. Pod względem powierzchni jest 3. na świecie, a pod względem wielkości gospodarki 2.

3 Część Przyrodnicza

4 jedna z najstarszych cywilizacji świata, szczycące się liczącą 5000 lat ciągłości historią. Państwo Środka, ojczyzna Konfucjusza i taoizmu, kraj pochodzenia prochu i koncepcji yin oraz yang. Miliard trzysta milionów ludzi tworzy kraj, który świadom wielkiej przeszłości zapatrzony jest w swą teraźniejszość i zmienia się jak mało miejsc na świecie. Wsparte o Wielki Mur od północy oraz ciepłe morza i Himalaje na południu niezwykłe Chiny oczekują na kolejnych odkrywców.

5 Położenie i warunki naturalne Chin
Na terenie środkowej i wschodniej Azji, oblane wodami trzech mórz, leży najludniejsze państwo świata – Chiny. Wschodnią część kraju stanowią głównie tereny nizinne i niewysokie góry, na zachodzie królują wyżyny, niedostępne szczyty górskie i głębokie kotliny, północne obszary zajmują zaś obrzeża pustyni Gobi. Do najważniejszych rzek Chin należą Huang He i Jangcy. W południowo-zachodniej części kraju znajduje się najwyżej położony region świata – Wyżyna Tybetańska, którą otaczają góry: Himalaje i Karakorum.

6 Ukształtowanie powierzchni
Większą część Chin stanowią wyżyny i góry. Niziny zajmują tylko 10% powierzchni kraju, przy czym duża ich część przypada na stepy i pustynie na północy kraju. W północno-wschodniej części kraju leży rozległa Nizina Mandżurska (pow. 350 tys. km²) otoczona górami. Na zachód od niziny ciągnie się Wielki Chingan (wysokość do 2029 m n.p.m.), na północ Mały Chingan i na wschód Góry Wschodniomandżurskie.

7 Wody Większą część Chin odwadniają rzeki należące do zlewiska Oceanu Spokojnego (56,7%). Do zlewiska Oceanu Indyjskiego należy 6,9% powierzchni, a do zlewiska Oceanu Arktycznego należy 0,4%. Reszta (czyli 36% powierzchni) należy do obszarów bezodpływowych. Najgęstsza sieć rzeczna występuje na Nizinie Chińskiej, a najrzadsza na pustynnych terenach zachodniej części kraju. Główne rzeki to Jangcy, Huang He i Amur (na granicy z Rosją). Na terenie Chin początek biorą i płyną w znacznych odcinkach wielkie rzeki południowej i wschodniej Azji:  Indus, Brahmaputra, Mekong i Saluin.

8 Chiny leżą w zasięgu 3 stref klimatycznych:  zwrotnikowej, podzwrotnikowej, oraz umiarkowanej. Południowo-wschodnia i wschodnia część kraju ma klimat monsunowy z porą deszczową i suchą. W tej części Chin notuje się najwyższe opady wynoszące 700–1000 mm ma wybrzeżu Morza Żółtego, 1500–2000 mm na krańcach południowo-wschodnich i 3000 mm na wyspie Hajnan. Średnia temperatura w styczniu jest tu zróżnicowana: –5 °C w Pekinie, +12 do +16 °C na wybrzeżu Morza Południowochińskiego, do +20 °C i powyżej na wyspach południowych. W lipcu temperatura na całym obszarze Chin wschodnich wynosi +25 do +30 °C. W północno-wschodniej części Chin średnia temperatura w styczniu wynosi –30 °C na północy do –10 °C na południu.

9 Roślinność Flora Chin jest bardzo bogata i różnorodna. Naturalne zbiorowiska leśne zostały w większości zajęte przez pola uprawne, przez co stanowią one dziś tylko 12% powierzchni kraju. Na północnym wschodzie w Wielkim Chinganie występuje tajga sosnowo-modrzewiowa przechodząca na południe w dębowo-sosnowe lasy mieszane. Na Nizinie Chińskiej naturalna roślinność, jaką były lasy monsunowe, została całkowicie wyniszczona. Na wododziałach zachowały się naturalne lasy liściaste z dębami, wiązami, klonami i jesionami. Na południe od Jangcy znajdują się lasy z drzewami zimozielonymi (m.in. sosny, kuinghamie i cyprysy). W Górach Południowochińskich wiecznie zielone lasy z drzewami tungowymi, kamforowcami, wawrzynami i zaroślami bambusowymi

10 Na wybrzeżu Morza Południowochińskiego i przybrzeżnych wyspach występują wiecznie zielone lasy zwrotnikowe, bogate w palmy, bambusy, liany i epifity. Wyżyny i kotliny północnych i północno-zachodnich Chin porastają stepy – na wschodzie bujne łąkowe na zachodzie suche z kserofilnymi gatunkami ostnic i bylic. Zachodnią część Mongolii Wewnętrznej oraz Sinciang zajmują półpustynie i pustynie a Wyżyny Tybetańskiej wysokogórskie stepy i pustynie. W chińskich górach zaznacza się piętrowy układ roślinności.

11 Część Gospodarcza

12 Ludność Ludność Chin liczy już ponad 1,3 miliarda ludzi, co stanowi około 22% ludności na świecie. W Chinach żyje 56 grup etnicznych, z czego 92% ludności zamieszkującej Chiny stanowi narodowość Han. Znaczniejsze mniejszości etniczne w Chinach to Mongołowie, Tajowie, Ujgurzy, Tybetańczycy oraz przedstawiciele muzułmańskiej mniejszości Hui.

13 Dane demograficzne Chińskiej Republiki Ludowej
Liczba ludności Udział Chin w populacji światowej 19,15% (2012) Ludność według wieku 0 – 14 lat 17,6% (mężczyzn 126,634,384/kobiet 108,463,142) 15 – 64 lat 73,6%(mężczyzn 505,326,577/kobiet 477,953,883) ponad 64 lata 8,9%(mężczyzn 56,823,028/kobiet 61,517,001) Przyrost naturalny 0,481% Współczynnik urodzeń 12,31 urodzeń/1000 mieszkańców Współczynnik zgonów 7,17 zgonów/1000 mieszkańców Umieralność niemowląt W całej populacji 15,62 śmiertelnych/1000 żywych Średni wiek 35,5 lat Oczekiwana długość życia 74,8 lat Rozrodczość 1,55 urodzeń/kobietę Liczba osób zakażonych HIV / AIDS  (0,1%) Analfabetyzm 7,8 %

14 Rolnictwo Poziom technologiczny chińskiego rolnictwa nie jest wysoki, mimo znacznego postępu w zakresie mechanizacji, rozbudowy systemów irygacyjnych i zużycia nawozów sztucznych. Grunty orne zajmują tylko około 10% kraju a łąki i pastwiska 42%. Najważniejszą uprawą, w której zasiewach Chiny zajmują 1. miejsce, jest ryż. Nizina Chińska i północno-wschodnie Chiny są natomiast głównymi ośrodkami uprawy pszenicy (1. miejsce) kukurydzy (2. miejsce po USA), jęczmienia, prosa.

15 Rolnictwo Najważniejszą uprawą przemysłową jest bawełna (1. miejsce). Z roślin oleistych uprawia się: soję, orzeszki ziemne, rzepak, sezam. W zbiorach herbaty Chiny zajmują 2. miejsce po Indiach a tytoniu 1. miejsce. W południowych Chinach uprawa owoców cytrusowych i bananów. W produkcji hodowlanej największe znaczenie ma hodowla trzody chlewnej rozwinięta zwłaszcza na Nizinie Chińskiej i w północno-wschodnich Chinach. W tych samych regionach hoduje się bydło i drób W zachodnich i północnych Chinach hodowla owiec, kóz, koni i wielbłądów. Na Wyżynie Tybetańskiej ponadto hodowla jaków.

16 Surowce mineralne Chiny są jednym z najzasobniejszych w surowce krajów świata. Zajmują 1. miejsce w świecie w wydobyciu węgla kamiennego. Drugim ważnym surowcem Chin jest ropa naftowa i gaz ziemny. W Chinach wydobywa się także łupki bitumiczne rudy żelaza, wolframu (1. miejsce w światowym wydobyciu), antymonu, cynku, ołowiu, miedzi, cyny, molibdenu, manganu, rtęci oraz boksyty, sól kamienną (2. miejsce po USA), kaolin, fosforyty i metale szlachetne. W 2011 Chiny posiadały 15 działających reaktorów jądrowych.

17 Gospodarka Gospodarka Chin jest najdynamiczniej rozwijającą się na świecie. W II kwartale 2010 roku nominalny PKB Chin szacowano na 1,337 bln$, co daje drugie miejsce na świecie za USA, a przed Japonią. Z najnowszych prognoz wynika, że do roku 2030 Chiny staną się światową potęgą gospodarczą nr 1. Uwzględniając PKB realny chińska gospodarka już od 2001 roku znajduje się na drugim miejscu, a od 2010 roku Chiny są największym konsumentem ropy naftowej.

18 Mocne strony tania siła robocza
klimat monsunowy, niziny z żyznymi glebami występowanie licznych surowców mineralnych rozwój technologii, komunikacji i transportu inwestycje, umożliwiające rozwój przemysłu ogromny udział w światowym eksporcie - potęga handlowa

19 Słabe strony wysoki przyrost naturalny
polityka jednego dziecka (ograniczenie praw człowieka) bezrobocie państwo komunistyczne brak wolności słowa, wyznania zaburzenie równowagi płci (częściej rodzą się chłopcy, wysoka aborcja) brak ograniczeń emisji CO2 , ogromne zanieczyszczenie

20 Za uwagę dziękują: Cezary Drzewicki Piotr Pacek Olek Rał Natalia Matuszewska Teresa Sydo Made in China

21 Źródło prezentacji:


Pobierz ppt "Godło Flaga Chiny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google