Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH 1.Wiosna Ludów w zaborze pruskim 2.Wiosna Ludów w Galicji 3.Udział Polaków w rewolucjach europejskich 4.Konsekwencje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH 1.Wiosna Ludów w zaborze pruskim 2.Wiosna Ludów w Galicji 3.Udział Polaków w rewolucjach europejskich 4.Konsekwencje."— Zapis prezentacji:

1 WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH 1.Wiosna Ludów w zaborze pruskim 2.Wiosna Ludów w Galicji 3.Udział Polaków w rewolucjach europejskich 4.Konsekwencje Wiosny Ludów dla sprawy polskiej

2 PRZYCZYNY WYBUCHU POWSTANIA  Dążenia niepodległościowe, najmocniejsze w najmniej zniszczonym zaborze pruskim  Wpływ Wiosny Ludów w Europie Zachodniej, hasła liberalizmu, walka z postanowieniami Kongresu Wiedeńskiego  Poparcie liberałów niemieckich, by powstanie skierować przeciwko Rosji, sprzeciwiającej się zjednoczeniu Niemiec

3 Odezwa Komitetu Narodowego III 1848 „ Wybiła godzina i dla nas! Jedność Niemiec proklamowano. Do tej jedności postanowił król państwa swoje wcielić. Z tych zaś prowincji państwa pruskiego, które do Rzeszy niemieckiej nie należą, mogą do niej przystąpić te, które będą chciały. My, jako Polacy, mając własne dzieje, całkiem inny i odrębny żywioł życia narodowego, nie chcemy i nie możemy wcielać się do Rzeszy niemieckiej, nie możemy dobrowolnie do grobu składać własnego naszego zycia, Naszej Ojczyzny, krwią przodków naszych tak drogo okupionej […] Bracia Polacy! Jeśli was jeszcze ożywia gorąca miłość Boga i Ojczyzny […], unikajcie niepotrzebnego rozlewu krwi, ochraniajcie tych sił i tego poświęcenia szlachetnego na tę chwilę, w której będzie potrzebnym i zbawiennym” 1.Scharakteryzuj stanowisko poznańskiego Komitetu Narodowego wobec rozwoju wypadków w Niemczech 2. Określ, jakimi argumentami autorzy odezwy uzasadniali swoje stanowisko

4 PRZEBIEG WIOSNY LUDÓW W WIELKIM KSIĘSTWIE POZNAŃSKIM (1848)  Utworzenie Komitetu Narodowego Poznańskiego ( 20 III – na wieść o rewolucji w Berlinie, który: -uzyskał spolszczenie administracji i nadanie uprawnień językowych -Stworzył korpus wojska polskiego( 6-7 tys. żołnierzy – na czele Ludwik Mierosławski)  Król pruski postanowił uspokoić Polaków siłą, generał Colomb ogłosił stan oblężenia na terenie zaboru pruskiego  Liberałowie niemieccy, chcąc uniknąć starcia, doprowadzili do umowy w Jarosławiu ( 11 IV – pruski gen Wilhelm Willisen) -administracja miała pozostać w rękach polskich -zmniejszenie liczby polskiego wojska do 4 tys ( w czterech obozach)  Rząd nie realizował umowy ( np.. Podzielił Księstwo Poznańskie na polską i niemiecką) i starał się zlikwidować akcję Polaków Ludwik Mierosławski

5 PRZEBIEG WIOSNY LUDÓW W WIELKIM KSIĘSTWIE POZNAŃSKIM (1848)  Wojsko pruskie zaatakowało i rozbiło obóz wojsk polskich w Książu ( 29 IV )  Ludwik Mierosławski z pozostałym wojskiem wygrał bitwy pod Mirosławiem ( 30 IV) i Sokołowem ( 2 V )  Próbowano rozwinąć walkę partyzancką ( Jakub Krauthofer - Krotowski)  Porażki partyzantów, niechęć ziemiaństwa do wojny, zwątpienie w sztabie Mierosławskiego doprowadziły do wygaśnięcia powstania  Ludwik Mierosławski ( 6 V ) zrzekł się dowództwa, a następnie podpisano kapitulację ( 9 V – wieś Bardo) Bitwa pod Sokołowem

6 Bitwa pod Miłosławiem wg. J.Kossaka

7 PRZEBIEG WIOSNY LUDÓW W GALICJI (1849)  Na wieść o dymisji kanclerza Metternicha w Krakowie i Lwowie powstały Komitety Narodowe i oddziały gwardii narodowej. Ukazywały się pisma i ulotki pobudzające ducha walki  Działacze lwowscy 9 18 V) wystosowali petycję do cesarza, domagając się wolności słowa, zwołania sejmu, uwłaszczenia, spolszczenia szkół i urzędów  Działacze Towarzystwa Demokratycznego ( W. Heltman) prowadzili działalność agitacyjną wśród szlachty, by ta uwłaszczyła chłopów Gwardia narodowa

8 PRZEBIEG WIOSNY LUDÓW W GALICJI (1849)  By temu przeciwdziałać, gubernator Galicji Franciszek Stadion bez porozumienia z Wiedniem ogłosił ( 22 IV ) patent uwłaszczeniowy – co odciągnęło chłopów od działań przeciwko Austrii  Austriacy zaatakowali Kraków (26 IV ), gen Catiglioni zbombardował miasto, zaś Komitet Narodowy został rozwiązany  By osłabić ruch polski, Austriacy zaczęli wspierać ukraiński ruch narodowy w Galicji Wschodniej i utworzyli ukraińską Radę Ruską  Zbombardowano Lwów ( 1 XI ), w całek Galicji ogłoszono stan oblężenia, rozwiązano gwardię narodową, organizacje polityczne i aresztowano działaczy, zlikwidowano także polska prasę Gubernator Franz Stadion

9 SKUTKI WIOSNY LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH  Dokonano zniesienia poddaństwa i uwłaszczenia chłopów  W sejmach austriackim i pruskim zasiadali polscy posłowie  Gubernatorem Galicji został Polak – Aleksander Gołuchowski  Nastąpiło ożywienie ruchu kulturalno – narodowego ( również na Pomorzu, Śląsku i Mazurach) -powstała polska prasa ( Dziennik Górnośląski, Tygodnik Cieszyński) -Utworzono organizacje polityczne ( Liga Polska w zaborze pruskim)

10 POLACY W EUROPEJSKIEJ WIOŚNIE LUDÓW Legion Mickiewicza - był to legion sformowany dzięki aktywności Adama Mickiewicza, który wziął udział w wojnie w północnych Włoszech między wojskami austriackimi, a wojskami walczącego o niezależność Piemontu. Następnie walczył on wiosną 1849 roku w obronie republiki rzymskiej, przeciwko wojskom francuskiego korpusu ekspedycyjnego. Kiedy właśnie w tym samym roku król Piemontu Karol Albert, wznosił działania wojenne przeciwko Austriakom, dowództwo armii objął generał Wojciech Chrzanowski.

11 POLACY W EUROPEJSKIEJ WIOŚNIE LUDÓW W walce w Wiedniu i w powstaniu na Węgrzech - Polacy walczyli także w rewolucji wiedeńskiej. Należeli do nich między innymi Julian Goslar oraz generał Jozef Bem, który został zastępca dowódcy obrony miasta. Udało mu się opuścić Wiedeń i przedostać się na pochłonięte także rewolucją Węgry. J. Bem został tu mianowany dowódcą frontu w Siedmiogrodzie (przygotowywano się do wojny z Austrią). Wygrał nawet kampanię zimową. W powstaniu węgierskim zasłynął jeszcze inny Polak - generał Henryk Dembiński, który przez jakiś czas dowodził wojskami węgierskimi oraz generał Józef Wysocki, który dowodził prawie 3- tysięcznym legionem polskim, który także wziął udział w tych walkach. Jednak kiedy w marcu 1849 roku na pomoc Austrii pospieszyła Rosja i kiedy na teren Węgier wkroczył feldmarszałek rosyjski Iwan Paskiewicz, armia węgierska znalazła się w odwrocie. Naczelnym wodzem mianowano wówczas gen. Jozefa Bema, który przegrał wielką bitwę pod Temesvarem i schronił się wraz z innymi polskimi oficerami w Turcji. Wiosna Ludów została zakończona kapitulacją Węgier i Wenecji w sierpniu 1849 roku.

12 POLACY W EUROPEJSKIEJ WIOŚNIE LUDÓW Polacy w walkach w Niemczech - Polacy wzięli także udział w powstaniach organizowanych wiosną 1849 roku w Saksonii, Badenii i Palatynacie, gdzie uformował się polski legion. Walczył w nim między innymi Ludwik Mierosławski, który był naczelnym wodzem armii badeńskiej. Została nawet mianowany (po Poznańskim i Sycylii) naczelnym wodzem. W Palatynacie naczelnym wodzem został inny Polak - generał Franciszek Sznajder.

13 POLACY W EUROPEJSKIEJ WIOŚNIE LUDÓW Zjazd słowiański w Pradze -Polacy wzięli też udział w tym zjeździe, którego idea narodziła się już w kwietniu 1848 roku. Celem było przeciwstawienie się dążeniom wiedeński i węgierskim. Zjazd ten miał miejsce w dniach od 2 do 12 czerwca 1848 roku, a wzięło w nim udział 340 osób, które reprezentowały różne narody słowiańskie, wchodzące w skład monarchii austriackiej. Ze strony polskiej byli to Karol Libelt, Leon Sapieha i Jerzy Lubomirski. Karol Libelt i Frantisek Palaczy( Czech, który przewodniczył Wielkiemu Komitetowi zjazdu) opracowali nawet "Manifest do Ludów Europy", w którym zamieszczony został postulat przywrócenia niepodległej Polski. Była to wielka pierwsza próba przywrócenia solidarności słowiańskich.


Pobierz ppt "WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH 1.Wiosna Ludów w zaborze pruskim 2.Wiosna Ludów w Galicji 3.Udział Polaków w rewolucjach europejskich 4.Konsekwencje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google