Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona Góra 22 i 23 września 2011 r.. Multimedia komunikacyjność Procesy uwagi Multimedia hipertekstowość Multimedia interaktywność Teorie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona Góra 22 i 23 września 2011 r.. Multimedia komunikacyjność Procesy uwagi Multimedia hipertekstowość Multimedia interaktywność Teorie."— Zapis prezentacji:

1 Zielona Góra 22 i 23 września 2011 r.

2

3 Multimedia komunikacyjność Procesy uwagi Multimedia hipertekstowość Multimedia interaktywność Teorie

4 Zasada poglądowości Ilustracja procesów i zjawisk niemożliwych do pokazania w sposób naturalny Ukazywanie procesów i zjawisk niebezpiecznych Ilustrowanie treści złożonych o wysokim stopniu abstrakcji Wywoływanie odpowiedniego nastawienia do nauki poprzez stosowanie mediów w sytuacjach, w których można bawiąc uczyć Prezentowanie wydarzeń i zjawisk odległych w czasie i przestrzeni Sytuacje dydaktyczne wymagające upoglądowienia

5 Multimedia a teorie uczenia się Reprezentacja rzeczywistości Organizacja wizualna Organizacja symboliczna Organizacja czynnościowa Koncepcja Alberta Bandury Forma obrazowa /statyczna/ Forma dźwiękowa Forma czynnościowa /film i animacja/ Koncepcja trzech kanałów transmisji sygnałów pozawerbalnych – Alfred J. Bierach (1996) Media i multimedia – stymulacja reprezentacji poprzez zróżnicowane formy przekazu Wizualny Audytywny Kinestetyczny Koncepcja systemów reprezentacji Jerome. S. Brunera (1974)

6 Multimedia a teorie uczenia się MEDIA EDUKACYJNE BODŹCE POZAWERBALNE TREŚĆ PRZEKAZU NAUCZYCIELUCZEŃ Warunkiem koniecznym zapamiętania treści przekazu jest koncentracja i utrzymanie uwagi na bodźcach będących jego nośnikami Przekaz edukacyjny – dwa poziomy transferu treści E. T. Hall, Poza kulturą, PWN, Warszawa 2001 J. Jędryczkowski, Pozawerbalny system stymulacji procesów poznawczych w przekazie multimedialnym, [w:] Pedagogika Mediów 1-2/2006, s. 114-122

7 Teorie Multimedia komunikacyjność Multimedia hipertekstowość Multimedia interaktywność Procesy uwagi

8 Koncentracja i utrzymanie uwagi Przekaz edukacyjny – koncentracja i utrzymanie uwagi w obrębie trzech form przekazu STYMULACJA UWAGI WOLICJONALNEJ TEKST I GRAFIKA SŁOWA i DŹWIĘKI FILMY I ANIMACJE STYMULACJA PRZETWARZANIA MIMOWOLNEGO PRZECIWDZIAŁANIE HABITUACJI UZYSKIWANIE EFEKTU TOROWANIA UTRZYMYWANIE UWAGI

9 Multimedia komunikacyjność Multimedia interaktywność Procesy uwagi Teorie Multimedia hipertekstowość Multimedia Por. D. De Kerckhove, Inteligencja otwarta, Wyd. Mikom, Warszawa 2001

10 Multimedia komunikacyjność Procesy uwagi Multimedia hipertekstowość Teorie Multimedia interaktywność gry edukacyjne, wizualizacje procesów i zjawisk, interaktywne filmy, animacje. Komponenty kursów e-learningowych oraz media wykorzystywane w ramach konwencjonalnych jednostek dydaktycznych:

11 Procesy uwagi Multimedia hipertekstowość Multimedia interaktywność Teorie Multimedia komunikacyjność KONTROLA DOSTĘPU BLOK KOMUNIKACJI ONLINE BLOK KONTROLNY BLOK MERYTO- RYCZNY BLOK DIAGNOSTY- CZNY MENU BLOK POMOCY HASŁO Platforma e-learningowa INTERNET NAUCZYCIEL

12 Multimedia komunikacyjność Procesy uwagi Multimedia hipertekstowość Multimedia interaktywność Teorie Dziękuję za uwagę dr Jacek Jędryczkowski j.jedryczkowski@kmti.uz.zgora.pl www.uz.zgora.pl /~jjedrycz


Pobierz ppt "Zielona Góra 22 i 23 września 2011 r.. Multimedia komunikacyjność Procesy uwagi Multimedia hipertekstowość Multimedia interaktywność Teorie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google