Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teorie osobowości Literatura podstawowa 1. Hall,C., Lindzey,G., Campbell,J., 2004, Teorie osobowości. Wydanie nowe Warszawa: Wyd.Nauk. PWN 2. Pervin L.,2002,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teorie osobowości Literatura podstawowa 1. Hall,C., Lindzey,G., Campbell,J., 2004, Teorie osobowości. Wydanie nowe Warszawa: Wyd.Nauk. PWN 2. Pervin L.,2002,"— Zapis prezentacji:

1 Teorie osobowości Literatura podstawowa 1. Hall,C., Lindzey,G., Campbell,J., 2004, Teorie osobowości. Wydanie nowe Warszawa: Wyd.Nauk. PWN 2. Pervin L.,2002, Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP (r. III-8 Pojęcie Ja) 3. Pervin, L., John, O., 2002, Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wyd. UJ (r.7 – Teorie cech i r.16 – Spójność osobowości) 4. Strelau, J., 2000, Psychologia. Podręcznik akademicki Gdańsk: GWP Tom II r. 34-36 oraz tom III r. 44 - Tożsamość). 5. Strelau J.,(red) 2008, Psychologia Podręcznik akademicki. GWP T I. Osobowość 6. Oleś, P., 2003, Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar r.12..

2 Pojęcie „Osobowość” Osobowość to specyficzna dla osoby organizacja cech powszechnych i dyspozycji indywidualnych. uwarunkowane zewnętrznie, nabyte Osobowość to system mechanizmów psychologicznych wyznaczających charakterystyczny dla jednostki sposób spostrzegania świata i siebie oraz reagowania.

3 Przedmiot psychologii osobowości Zintegrowane wzorce zachowań Treści nieświadome: mechanizmy i konflikty Schematy poznawcze – pośredniczące w przetwarzaniu poznawczym na wszystkich poziomach od doznań do planowania, Sposób nadawanie znaczeń i konstruowania obrazu siebie, świata i własnej historii

4 Funkcje pojęcia „osobowość” 1.Opis i wyjaśnianie: względnej stałości zachowania różnic międzyosobniczych stopnia integracji osobowości Struktura osobowości *Formalne parametry struktury *Treściowe elementy strukturalne

5 Wielopoziomowa organizacja osobowości Biologiczne podstawy osobowości (podejście psychoewolucyjne, temperament) Struktury i mechanizmy intrapsychiczne Poziom fenomenologiczny Poziom ekspresyjno-behawioralny

6 TEORETYCZNY I METODOLOGICZNY STATUS PSYCHOLOGII OSOBOWOŚCI  Psychologia osobowości jako nauka podwójnie zakotwiczona (paradygmat pozytywistyczny i humanistyczny)  Modele badawcze: kliniczny korelacyjny eksperymentalny

7 Co powinna zawierać teoria osobowości Cechy dobrej teorii 1. Definicja (istota) osobowości 2 Język konstruktów - kluczowe kategorie opisu i wyjaśniania (elementy strukturalne osobowości) 3. Operacjonalizacja (wskaźniki, badanie) 4. Zasady dynamiki i zmiany. Rozwój osobowości. Kryteria jakości teorii: 1. testowalność, 2. heurystyczność, 3. użyteczność.

8 Stare i nowe dylematy psychologii osobowości. 1.Spór o rolę osobowości w wyjaśnianiu zachowania ludzi czyli: personalizm vs sytuacjonizm 2. Problem stałości i zmienności osobowości. Dane empiryczne. Konkluzje. 3. Co decyduje o zachowaniu? Świadomość czy nieświadomość, geny czy środowisko, przeszłość czy teraźniejszość?

9 TEORIE OSOBOWOŚCI W PRAKTYCE diagnostycznej 1.Rola teorii w formułowaniu problelmu. 2. Teoretyczne podstawy formułowania hipotez. 3.Wskaźniki zjawisk (czyli od kategorii teoretycznych do zewnętrznych przejawów zjawiska ) 4. Sposób badania (czyli od wskaźnika do pytania) 5. Dobór narzędzi 6. Interpretacja wyniku 7. Interwencja – zasady i mechanizmy zmiany


Pobierz ppt "Teorie osobowości Literatura podstawowa 1. Hall,C., Lindzey,G., Campbell,J., 2004, Teorie osobowości. Wydanie nowe Warszawa: Wyd.Nauk. PWN 2. Pervin L.,2002,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google