Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena jakości dydaktyki Studencka ocena jakości realizacji wybranych przedmiotów przeprowadzona po semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena jakości dydaktyki Studencka ocena jakości realizacji wybranych przedmiotów przeprowadzona po semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Ocena jakości dydaktyki Studencka ocena jakości realizacji wybranych przedmiotów przeprowadzona po semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013

2 Ankieta Wzór ankiety zatwierdzony Uchwałą Senatu SGGW nr 3 2009/10 w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Głównie analizowane są odpowiedzi na pytanie 6: Jak ogólnie oceniasz poziom prowadzenia zajęć z tej części przedmiotu w skali 5-stopniowej, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo złą, 5 bardzo dobrą

3 nowości oW ocenie nie uwzględniono odpowiedzi studentów nie biorących udziału w zajęciach. o Ankiety wypełniane były w terminach 30 I - 20 IV po semestrze zimowym oraz 20 VI - 30 X po semestrze letnim oW związku ze zmianą regulaminu studiów, od 1 października 2012r. ankiety kierowane były do studentów w trybie nieobligatoryjnym. Skutkowało to spadkiem liczby uzyskanych odpowiedzi (o ok. 80%)

4 W skali Uczelni ocenie poddano owszystkie przedmioty zawarte w programie studiów (wykłady i ćwiczenia) zrealizowane na I, II i III roku studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych - umieszczone w kartach przebiegu studiów w wirtualnym dziekanacie (HMS) -1968 przedmiotów, 30 568 ankiet; (poprzednio 1636 przedmiotów, 151 554 ankiety) ozajęcia z języków obcych - wszystkie języki i poziomy: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski oraz łaciński), 54 pracowników SPNJO, 1648 ankiet (poprzednio 54 pracowników SPNJO, 8598 ankiet) ozajęcia z wychowania fizycznego - wszystkie grupy -17 pracowników SWFiS, 778 ankiet ( poprzednio 19 pracowników SWFiS, 4802 ankiety).

5 Wyniki ankiet https://wynikiankiet.sggw.pl/login.php Login – jak do poczty

6 Przedmioty w programie I roku studiów I i II stopnia o oW roku akademickim 2012/2013 uzyskano odpowiedzi dla: o o1780 przedmiotów realizowanych w formie wykładów, o o- średnia ocenia wszystkich wykładów (dla pyt. 6) - 4,21 2011/12 – 4,09 2010/11 - 4,05 2009/10 - 4,07 o o1250 przedmiotów realizowanych w formie ćwiczeń, o o- średnia ocenia wszystkich ćwiczeń (dla pyt. 6) - 4,19 2011/12 – 4,13 2010/11 - 4,08 2009/10 - 4,11

7 Udział poszczególnych ocen dotyczących jakości kształcenia, na podstawie pytania 6 - w skali Uczelni 79,3% studentów ocenia poziom prowadzenia ćwiczeń na 4 i więcej 9,3% studentów ocenia poziom prowadzenia ćwiczeń na 2 i mniej 79,9% studentów ocenia poziom prowadzenia wykładów na 4 i więcej 7,5% studentów ocenia poziom prowadzenia wykładów na 2 i mniej

8 Średnia ocena zajęć realizowanych przez prowadzących zatrudnionych na poszczególnych wydziałach (dla pyt. 6)

9 przedmiotów Średnia ocena przedmiotów na wydziałach dla pytania 6. Jak ogólnie oceniasz poziom prowadzenia zajęć/. WydziałWykładyĆwiczenia WRiB4,154,22 WMWET4,304,40 WL4,274,18 WOBiAK4,114,18 WBiIŚ4,044,02 WTD4,014,10 WNZ4,344,38WydziałWykładyĆwiczeniaWNE4,324,17 WNoŻ 4,20 4,01 poprzednio 4,24 3,97 !!! poprzednio WNoŻCiK4,254,32 WIP4,003,96 WNS4,254,34 WZiM4,114,08

10

11 Ocena przedmiotu w zależności od uzyskanej oceny

12 Średnia ocena wszystkich przedmiotów w zależności od obecności studentów na zajęciach z tych przedmiotów (dla pyt. 6).

13 Deklarowana przez studentów 100% frekwencja we wszystkich zajęciach realizowanych na wydziale

14 % udział ocen wystawianych przez nauczycieli o określonych tytułach/stopniach naukowych % podany przy tytule/stopniu naukowym mówi o udziale danego tytułu/stopnia w ogólnej liczbie wyników uzyskanych przez prowadzących

15 W skali Wydziału Oceniono 136 przedmiotów realizowanych na 20 kierunkach, W tym 117 przedmioty realizowane dla studentów WNoŻ, z których 47 realizowali pracownicy WNoŻ

16 Oceniani byliśmy przez studentów następujących kierunków Bezpieczeństwo żywności 106 Biologia49 Biotechnologia212 Budownictwo31 Dietetyka20 Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich13 Inżynieria ekologiczna24 Inżynieria środowiska7 Leśnictwo14 Ochrona środowiska41 Ogrodnictwo70 Rolnictwo11 Technika rolnicza i leśna1 Technologia żywności i żywienie człowieka - NoŻ 1840 Technologia żywności i żywienie człowieka - ZCZ3 Technologie energii odnawialnej13 Towaroznawstwo178 Zarządzanie i inżynieria produkcji10 Zootechnika56 Żywienie człowieka i ocena żywności108

17 Średnia ocena na kierunkach realizowanych na WNoŻ Kierunek Średnia z pytania 6 Średnia z z wykładów Średnia z ćwiczeń Bezpieczeństwo żywności 4,406 z 106 ankiet4,499 z 52 ankiet4,5001 z 54 ankiet Technologia żywności i żywienie człowieka - NoŻ 4,209 z 1840 ankiet4,265 z 845 ankiet4,243 z 995 ankiet Towaroznawstwo4,27 z 178 ankiet4,34 z 96 ankiet4,506 z 82 ankiet

18 Ocena przedmiotów wg Katedr Przedmioty realizowane dla WNoŻ, uwzględnione tylko te, którym wystawiono 6 i więcej ocen

19 Katedra Chemii Przedmiot Ilość ocen Średnia pyt 6 Chemia ogólna i nieorganiczna 904,49 Chemia żywności 544,72 Chemia organiczna 494,71 Chemia fizyczna 484,13 Chemia związków naturalnych 203,30 Chemia nieorganiczna 134,31

20 Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji PrzedmiotŚrednia pyt 6 Ilość ocen WSPÓŁCZESNE trendy w nauce o żywności i żywieniu - inżynieria żywności4,8437 PODSTAWY opracowania wyników badań naukowych4,6517 Maszynoznawstwo przemysłu spożywczego4,6252 Inżynieria procesowa4,4844 Inżynieria żywności4,437 Właściwości fizyczne produktów spożywczych4,0426 Rysunek techniczny z elementami maszynoznawstwa3,96114 Podstawy marketingu3,7625 Ekologia i ochrona środowiska2,8817

21 Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności Przedmiot Ilość ocen Średnia pyt 6 Białka i węglowodany 5,00 8 Drobnoustroje a środowisko żywności 5,00 8 WSPÓŁCZESNE trendy w nauce o żywności i żywieniu - produkty zwierzęce: mięso,drób,mleko,ryby,miód 5,00 8 PODSTAWY metodologii badań doświadczalnych 5,00 6 Systemy zarządzania w laboratorium 4,86 7 Analiza i ocena jakości żywności 4,69 13 WSPÓŁCZESNE trendy w nauce o żywności i żywieniu - biotechnologia, mikrobiologia,i ocena jakości 4,64 22 Polityka wyżywienia ludności 4,33 6 Technologia specjalizacyjna 4,22 32 PODSTAWY opracowania wyników badań naukowych 4,16 19

22 Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności - cd Przedmiot Śred nia pyt 6 Ilość ocen Higiena produkcji żywności 4,14 7 Zioła Żywność i Zdrowie 4,13 15 Technologia przemysłu fermentacyjnego 4,08 12 Prawo żywnościowe 3,92 12 Mikrobiologia żywności 3,85 48

23 Katedra Technologii Żywności Przedmiot Ilość ocen Średnia pyt 6 PODSTAWY opracowania wyników badań naukowych155,00 Kierunkowe technologie żywności75,00 PODSTAWY metodologii badań doświadczalnych234,96 Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania84,88 WSPÓŁCZESNE trendy w nauce o żywności i żywieniu - produkty zwierzęce: mięso, drób, mleko, ryby, miód 474,87 Technologia mięsa74,86 WSPÓŁCZESNE trendy w nauce o żywności i żywieniu - produkty roślinne: owoce, warzywa, zboża, tłuszcze, koncentraty 384,79 Wykorzystanie przetwórcze ryb i bezkręgowców morskich94,78 Propedeutyka przemysłu spożywczego204,75 Informatyka II104,70

24 Katedra Technologii Żywności -cd Przedmiot Ilość ocen Średnia pyt 6 Opakowania żywności224,68 Technologia specjalizacyjna584,66 Żywność dla dzieci184,56 Żywność minimalnie przetworzona114,45 Ogólna technologia żywności404,40 Dodatki do żywności/aspekty prozdrowotne/124,08 Technologiczne projektowanie zakładów spożywczych144,00 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw113,73 Ochrona własności intelektualnej73,71 Wykorzystanie Roślin Alternatywnych w przemyśle spożywczym73,57

25 Przedmioty realizowane przez pracowników spoza wydziału NoŻ Przedmiot Ilość ocen Średnia pyt 6 Towaroznawstwo144,86 Historia filozofii134,85 Podstawy produkcji zwierzęcej154,73 Podstawy zarządzania84,63 Ekonomia704,56 Najnowsza historia Polski194,53 Kierunkowe technologie żywności64,50 Biochemia214,48 Biologia94,44 Rachunkowość504,42 Podstawy informatyki394,38 Statystyka stosowana134,38 Grafika inżynierska64,33 Fizyka534,32

26 Przedmioty realizowane przez pracowników spoza wydziału NoŻ Przedmiot Ilość ocen Średnia pyt 6 BHP i ergonomia74,29 Socjologia364,28 Podstawy żywienia człowieka294,28 Ekologia i ochrona środowiska64,17 Technologia informacyjna494,00 Statystyka matematyczna64,00 Enzymologia103,70 Informatyka stosowana93,67 Matematyka1153,55 Podstawy marketingu63,50 Mikrobiologia żywności73,29 Statystyka883,11 Toksykologia żywności502,40

27 Ocena pracowników wg Katedr uwzględnione tylko tych pracowników, którym wystawiono 6 i więcej ocen

28 Katedra Chemii oOceniono 26 pracowników, w tym 14 uzyskało powyżej 5 ocen oDla 11 pracowników zakres ocen 4,15 do 5 oDla 3 pracowników zakres ocen 3,30 do 3,76

29 Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji oOceniono 28 pracowników, w tym 18 uzyskało powyżej 5 ocen oDla 12 pracowników zakres ocen 4,19 do 4,80 oDla 3 pracowników zakres ocen 3,83 do 3,97 oDla 3 pracowników zakres ocen 3,29 do 3,50

30 Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności oOceniono 23 pracowników, w tym 14 uzyskało powyżej 5 ocen oDla 13 pracowników zakres ocen 4,0 do 4,67 o1 pracownik – ocena 3,646

31 Katedra Technologii Żywności oOceniono 31 pracowników, w tym 25 uzyskało powyżej 5 ocen oDla 25 pracowników zakres ocen 4,07 do 5,0

32 Pracownicy spoza wydziału NoZ oOceniono 98 pracowników, w tym 53 uzyskało powyżej 5 ocen oDla 37 pracowników zakres ocen 4,0 do 5,0 oNiepokoi duża liczba słabych ocen!!!

33 Średnia pyt 6 Ilość ocen X383,9627 X393,9123 X403,8419 X413,836 X423,789 X433,679 X443,506 X453,437 X463,388 X473,3447 X483,1513 X492,5319 X502,4427 X512,1619 X522,0813 X531,8025

34 komentarze o oOgólnie mało zarówno negatywnych jaki i pozytywnych o o 5 osób ze zdecydowanie negatywnymi komentarzami o o3 osoby z bardzo pozytywnymi

35 Jakie zmiany w najbliższym czasie? o oNowa ankieta…

36

37

38 PODSUMOWUJĄC  Jesteśmy oceniani !  Zbyt dużo źle ocenianych nauczycieli z innych wydziałów – warto podjąć negocjacje dotyczące doboru realizatorów  Przypadki złej oceny pracowników WNoŻ– jakie podjąć kroki?  Należy zachęcać studentów do oceny  Zadbać, aby wypełnianie ankiety nie było dlla studenta uciążliwością

39 Dziękuję bardzo


Pobierz ppt "Ocena jakości dydaktyki Studencka ocena jakości realizacji wybranych przedmiotów przeprowadzona po semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google