Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S ZKOŁA DEMOKRACJI Władze samorządowe w naszej szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S ZKOŁA DEMOKRACJI Władze samorządowe w naszej szkole."— Zapis prezentacji:

1 S ZKOŁA DEMOKRACJI Władze samorządowe w naszej szkole

2 S AMORZĄD Niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku władz np. szkoły, zakładu produkcyjnego, władz państwowych.

3 S AMORZĄD DZIELIMY NA : samorząd adwokacki samorząd radców prawnych samorząd sędziowski samorząd prokuratorski samorząd notarialny samorząd lekarski samorząd rzemieślniczy samorząd akademicki samorząd uczniowski samorząd rolniczy dotyczący wspólnoty osób zamieszkujących dane terytorium TerytorialnyFunkcjonalny

4 P LUSY I MINUSY ISTNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Samorządność uczniowska jest szansą dla uczniów na współdecydowanie o swojej szkole. Sprawnie działający samorząd może wiele zdziałać na korzyść uczniów. Nawet w sprawach, o których uczniowie nie mogą decydować samodzielnie, samorząd może mieć głos doradczy, a tym samym wpływać na decyzje rady pedagogicznej i dyrekcji. Niewiele jest spraw, o których samorząd uczniowski może decydować samodzielnie. Uczniowie nie zawsze chętnie angażują się w działania samorządu, a duża ich liczba nie wie, że należy do samorządu. głos mają nauczyciele i dyrekcja. Plusy Minusy

5 Uczniowie najlepiej znają swoje potrzeby, a samorząd umożliwia im realizację tych potrzeb, a także przedstawianie ich nauczycielom i dyrekcji. Dzięki istnieniu samorządu uczniowie mogą skutecznie współpracować z nauczycielami, dyrekcją, radą rodziców, a także z instytucjami spoza szkoły. W samorządzie uczniowskim często jedynymi zaangażowanymi są jego przedstawiciele – reszta uczniów nie interesuje się samorządnością. Postanowienia samorządu uczniowskiego nie zawsze są wiążące – często ostateczny PlusyMinusy

6 C ZY MOŻNA STWORZYĆ SAMORZĄD UCZNIOWSKI Z UCZNIAMI, NAUCZYCIELAMI I RODZICAMI ?

7 Samorząd złożony z uczniów, nauczycieli i rodziców reprezentuje interesy wszystkich stron. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą wzajemnie się wspierać i wspólnie wypracowywać rozwiązania. Dobrze zorganizowany samorząd da szanse na równy udział w życiu szkoły wszystkich stron (uczniów, rodziców, nauczycieli). Uczniowie wolą sami tworzyć samorząd – wtedy mają więcej swobody. Rodzice nie chcą się angażować w życie szkoły, bo nie mają czasu. Nauczyciele i rodzice będą narzucać uczniom swoją wolę.

8 Uczniowie, nauczyciele i rodzice chcą mieć wpływ na to co dzieje się w szkole. Jeśli będziemy dyskutować i podejmować decyzje wspólnie będzie mniej niezadowolonych osób w naszej szkole. Wspólny samorząd ułatwi przepływ informacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Uczniowie mają inne potrzeby i zainteresowania niż nauczyciele i uczniowie.

9 D EMOKRACJA W SZKOLE Podobno: Demokracja nie jest ustrojem idealnym, ale jest najlepszym, jaki dotychczas istnieje. W. Churchill Czy słowa te mają potwierdzenie również w instytucjach takich jak szkoła?

10 P LUSY I MINUSY DEMOKRACJI W SZKOLE Demokracja jest najbardziej sprawiedliwym systemem – także w szkole daje każdemu prawo do wypowiedzi. Uczniowie wybierając przedstawicieli samorządu uczniowskiego mogą przekazać im swoje sprawy do realizacji. Jak w każdej demokracji, także w szkole, może decydować większość, co sprawia że podejmowane decyzje są zadowalające dla większości uczniów. Nie wszyscy uczniowie chcą angażować się w szkolną demokrację. Niekiedy trudno wybrać kompetentnych przedstawicieli samorządu uczniowskiego. Uczniowie po wyborze przedstawicieli samorządu nie zawsze mogą kontrolować ich poczynania. PlusyMinusy

11 System demokratyczny pozwala na angażowanie wszystkich w działalność samorządu uczniowskiego. Demokracja daje uczniom możliwości wspólnego wypowiadania się na ważne dla nich tematy. Demokracja daje uczniom możliwość do ich reprezentacji przed nauczycielami, dyrekcją, radą rodziców, instytucjami poprzez przedstawicieli samorządu uczniowskiego. Mając demokratyczny głos uczniowie mogą zwracać uwagę na ważne dla nich sprawy i wspólnie je rozwiązywać. Szkolna demokracja często nie jest brana na poważnie przez uczniów i nauczycieli. PlusyMinusy

12 W YNIKI ANKIETY NA TEMAT SAMORZĄDU W SZKOLE

13 1. S KŁAD PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

14 2. C ZĘSTOTLIWOŚĆ ODBYWANIA SIĘ SPOTKAŃ S AMORZĄDU U CZNIOWSKIEGO

15 3. W JAKIE DZIAŁANIA ANGAŻUJE SIĘ SAMORZĄD UCZNIOWSKI ?

16 4. Z KIM WSPÓŁPRACUJE SAMORZĄD UCZNIOWSKI ?

17 5. O TWARCIE SZKOŁY NA INICJATYWY PROPONOWANE PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

18 6. I NICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI POZA SZKOŁA Jako działania podejmowane przez SU uczniowie najczęściej wskazywali akcje charytatywne, zbiórki pieniędzy, żywności. Zaznaczali również fakt współpracy SU z Wolontariatem Misyjnym prowadzonym przez S.M. Klaudię Gutowską.

19 7. C O NAPĘDZA DZIAŁANIA SU ?

20 8. C ZY SAMORZĄD UCZNIOWSKI MA ZNACZĄCY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE SZKOŁY

21 W YBIERANIE CZŁONKÓW SU, STRONA INTERNETOWA, RZECZNIK PRAW UCZNIA Wszyscy ankietowani uczniowie wiedzieli, że członkowie rady SU są wybierani podczas demokratycznych wyborów. Tylko jedna z ankietowanych osób nie wiedziała, czy Gimnazjum w Miliczu ma stronę internetową. Praktycznie wszyscy ankietowani wiedzieli, że jest w naszej szkole Rzecznik Praw Ucznia i kto nim jest.

22 C O CHCIAŁBYŚ ZMIENIĆ W FUNKCJONOWANIU SU W TWOJEJ SZKOLE ? K TO TWORZY SU ? Większość odpowiedzi na to pytanie brzmiała „nic”, natomiast inni chcieli powiększyć władzę SU. Całkowicie bezradni okazali się uczniowie postawieni przed pytaniem kto tworzy SU, zdecydowana większość nie odpowiedziała na to pytanie, niektórzy pisali o przewodniczących klas, jedynie 4 osoby odpowiedziały prawidłowo, pisząc, iż są to wszyscy uczniowie.


Pobierz ppt "S ZKOŁA DEMOKRACJI Władze samorządowe w naszej szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google