Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTELIGENTNA SPECJALIZACJA W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM STRATEGIA NA RZECZ ROZWOJU INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTELIGENTNA SPECJALIZACJA W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM STRATEGIA NA RZECZ ROZWOJU INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji."— Zapis prezentacji:

1 INTELIGENTNA SPECJALIZACJA W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM STRATEGIA NA RZECZ ROZWOJU INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020 wyciąg dot. turystyki medycznej i uzdrowiskowej październik 2012

2 www.kpoplewiatan.pl W NIOSKI Z DIAGNOZY W KONTEKŚCIE DEFINIOWANIA SPECJALIZACJI - Z APLECZE INSTYTUCJONALNE REALIZACJI RSI opieka zdrowotna i usługi sanatoryjno-medyczne – mocne strony woj. kujawsko-pomorskiego duże możliwości rozwoju szpitali i ośrodków sanatoryjnych rozpoznawalne w całym kraju szpitale, dużo uzdrowisk i sanatoriów silne zaplecze naukowo-badawcze (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

3 www.kpoplewiatan.pl S PECJALIZACJE WYBRANE DO RSI 1. Najlepsza bezpieczna żywność - przetwórstwo, nawozy i opakowania. 2. Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna. 3. Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa. 4. Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych. 5. Przetwarzanie informacji, multimedia programowanie, usługa ICT. 6. Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka.

4 www.kpoplewiatan.pl M EDYCYNA, USŁUGI MEDYCZNE I TURYSTYKA ZDROWOTNA Beneficjenci to m.in. : Dostarczyciele oferty usługowej (w tym mikro i MŚP) obejmujące wypracowywanie i komercjalizację innowacyjnych usług medycznych oraz przedsięwzięć w ramach całego łańcucha wartości usług medycznych i bazującej na niej działalności turystycznej.” …a także uczelnie, jednostki naukowe i szkoły zawodowe

5 www.kpoplewiatan.pl R OZWÓJ SPECJALIZACJI POWINIEN BYĆ UKIERUNKOWANY M. IN. NA NAST. OBSZARY „rozwój usług turystycznych i turystyki medycznej bazującej na połączeniu oferty leczniczo-sanatoryjnej i odnowy biologicznej z zasobami kulturalnymi i przyrodniczymi województw sąsiednich oraz sąsiednich regionów”

6

7 www.kpoplewiatan.pl Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń www.kpoplewiatan.pl biuro@kpoplewiatan.pl


Pobierz ppt "INTELIGENTNA SPECJALIZACJA W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM STRATEGIA NA RZECZ ROZWOJU INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google