Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Past simple Czasowniki regularne. Podstawowe informacje „Past simple” to czas przeszły, za pomocą którego wyrażamy czynności, które miały miejsce w przeszłości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Past simple Czasowniki regularne. Podstawowe informacje „Past simple” to czas przeszły, za pomocą którego wyrażamy czynności, które miały miejsce w przeszłości."— Zapis prezentacji:

1 Past simple Czasowniki regularne

2 Podstawowe informacje „Past simple” to czas przeszły, za pomocą którego wyrażamy czynności, które miały miejsce w przeszłości. Są to czynności skończone („ dokonane”). Wiemy kiedy w przeszłości wydarzyły się te czynności, ponieważ stosujemy charakterystyczne dla czasu Past Simple wyrażenia czasowe: -Yesterday- wczoraj -last Monday/week/weekend/month/summer/year- zeszłego poniedziałku/ w zeszłym tygodniu/… etc. -2 days/ a week/3 months/ a year ago- 2 lata/ tydzień/… etc. temu - In 1995/ 2000/… etc.- w 1995 roku/…etc. Poniższe wyrażenia czasowe stosujemy aby wyrazić kolejność wykonywanych czynności w przeszłości. - next- następnie - after that- po tym - later- później - first- najpierw - finally- na końcu

3 Zdania twierdzące w czasie Simple Past tworzymy za pomocą form przeszłych czasowników. Formy przeszłe czasowników mogą być regularne lub nieregularne. Ta lekcja poświęcona jest czasowi Simple Past i czasownikom regularnym. Czasowniki regularne w czasie przeszłym Simple Past przyjmuja końcówkę „ - ed ” - work- worked - start- started - wash-washed Pytania i odpowiedzi tworzymy za pomocą operatora „did.” Przeczenia tworzymy za pomocą „didn’t” ( formy operatora did)

4 Czasowniki regularne wyjątki Niektóre czasowniki regularne kończące się na literkę ‘y’ w czasie przeszłym „Simple Past” zamiast końcówki – ed przyjmują końcówkę „- ied”. W poniższych przykładach ostatnia litera „-y” zmienia się w „i”. try-tried carry- carried tidy- tidied study-studied

5 Konstrukcja- zdania twierdzące Osoba czasownik+ -ed wyrażenie czasowe I You He She It danced yesterday. We You they

6 Pytania i odpowiedzi operator Did osoba czasownik forma podsta- wowa Wyrażenie czasowe I You He She It We You They dance yesterday? Yes, It did. I You He she We You They No, It didn’t. I You He She We You They odpowiedzi

7 Przeczenie I You He She It didn’t dance yesterday. We You they osoba operator Czasownik forma podstawowa Wyrażenie czasowe

8 Sue była nieobecna w Wielkiej Brytanii przez 3 lata, ponieważ wyjechała na stypendium do Nowego Yorku. Po powrocie rozmawia z przyjacielem Mikiem o wydarzeniach ostatnich 3 lat. Wymieniają się informacjami na podstawie notatek ze swych kalendarzy. Past Simple in a dialog

9 Mike: What film did you watch last month in cinema? Jaki film oglądałaś w zeszłym miesiącu w kinie? Sue: I watched „ Madagascar 2” last week. Oglądałam „Madagascar 2” w zeszłym tygodniu. Mike: Oh, great. Now, tell me something about music. Did you listen to the latest Justin Timberlake’s record? Czy słuchałaś najnowszej płyty Justin’a Timberlake’a? Sue: No, I didn’t. I listened to the latest Madonna’s record 2 weeks ago. Nie, nie słuchałam. Słuchałam najnowszej płyty Madonny 2 tygodni temu.

10 Sue: What about sport? What do you practise? Mike: I don’t practise any sport this year. I practised tennis last year. Uprawiałem tenis w zeszłym roku. Sue: I trained netball 2 years ago. Trenowałam netball 2 lata temu.

11 Mike: How is it going at school? Sue: In French classes we are studying ‘to be forms’. Mike: Well, we studied it last month. My uczyliśmy się tego (formy czasownika „ być”) w zeszłym miesiącu. Sue: In history we study the ‘1st World war’. Mike: We studied the ‘1st world war’ 2 months ago. My uczyliśmy się o 1szej wojnie światowej 2 miesiące temu.

12 Mike: Did you finish reading „Zbrodnia i kara”? Czy skończyłaś czytać „ Zbrodnię i Karę”? Sue: Yes, I did. I finished it yesterday. Tak, skończyłam. Skończyłam ją wczoraj. Mike: I started reading „ Proces” last Thursday. Zacząłem czytać „ Proces” w zeszły czwartek. Sue: Do you carry books to school in your school bag every day? Mike: Well, I carried books a year ago. Nosiłem książki w plecaku do szkoły rok temu. Now, I usually leave them in school lockers.

13 Mike: Do you have lots of free time? Sue: Yes, I do. I sometimes meet my friends. Last Saturday I invited my friends for my farewell party. W zeszłą sobotę zaprosiłam przyjaciół na przyjęcie pożegnalne. First, I prepared lots of food. Najpierw przygotowałam mnóstwo jedzenia. After that, I tried my clothes on. I wanted to look charming. Po tym przymierzyłam ubrania. Chciałam wyglądać czarująco. Next, I dressed up to kill. Później ubrałam się aby wyglądać zabójczo. Later, my friends arrived. Następnie moi przyjaciele przybyli. Finally, we danced at the disco. Na koniec tańczyliśmy w dyskotece.

14 Mike: Do you help your parents? Sue: Yes, I do Last Wednedsday my mum needed help with cooking. W zeszłą środę moja mama potrzebowała pomocy przy gotowaniu. I helped her in the kitchen. Pomogłam jej w kuchni. I cooked dinner and washed up after the dinner. Ugotowałam obiad i pozmywałam. Mike: Did you tidy your room? Czy uporządkowałaś swój pokój? Sue: Yes, I did. Tak, uporządkowałam. I tidied my room and cleaned the windows. Uporządkowałam swój pokój i wyczyściłam okna.

15 Sue: Did you help your parents yesterday? Czy pomagałeś swoim rodzicom wczoraj? Mike: No, I didn’t. Nie, nie pomagałem. I didn’t help my parents yesterday, but I helped my dad in pottering last weekend. Nie pomagałam swoim rodzicom wczoraj, ale pomogłem mojemu tacie w majsterkowaniu w zeszły weekend. First, we fixed a bike, Najpierw naprawiliśmy rower. Next, we painted the walls in a garage. Następnie pomalowaliśmy ściany w garażu. Finally, I washed my dad’s car. Na koniec umyłem samochód mojego taty.

16 Sue: Did you relax after the hard day of work? Czy zrelaksowałeś się po ciężkim dniu pracy? Mike: Yes, I did. Tak, zrelaksowałem się. I played football with friends. And you? Grałem w piłkę z przyjaciółmi. Sue: I didn’t play football. Ja nie grałam w piłkę. First, I relaxed in front of TV. Najpierw zrelaksowałam się przed telewizorem. Later, I talked on the phone with Jenny. Później rozmawiałam przez telefon z Jenny. Finally, I walked dog. Na koniec, wyszłam z psem na spacer.


Pobierz ppt "Past simple Czasowniki regularne. Podstawowe informacje „Past simple” to czas przeszły, za pomocą którego wyrażamy czynności, które miały miejsce w przeszłości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google