Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISZPAŃSKI SYSTEM EDUKACJI (Andaluzja)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISZPAŃSKI SYSTEM EDUKACJI (Andaluzja)"— Zapis prezentacji:

1 HISZPAŃSKI SYSTEM EDUKACJI (Andaluzja)
Wizyta w ramach programu LEONARDO DA VINCI . Marzec 2013 Delegación de la Consejería de Educación en Granada

2 Hiszpania Populacja 47.265.321 mieszkańców (2012)
Powierzchnia: km² Stolica: Madryt Ustrój polityczny: monarchia parlamentarna Długość życia: 75,9 lat (mężczyźni) / 82,8 lat (kobiety) Wskaźnik śmiertelności dzieci: 4 (na żywych urodzeń) Języki urzędowe: hiszpański (a także: kataloński, galisyjski i baskijski) Religia: 80 % katolicy /12% ateiści i agnostycy / 8% pozostali 2

3 HISZPAŃSKI SYSTEM EDUKACJI
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA EDUKACJA NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA OBOWIĄZKOWA I PONADOBOWIĄZKOWA NA POZIOMIE SZKOŁY ŚREDNIEJ EDUKACJA SPECJALISTYCZNA (szkoły artystyczne, sportowe i językowe) VET SZKOLNICTWO WYŻSZE

4 Zdecentralizowany model administracji oświatowej - zarządzanie hiszpańskim systemem edukacji jest podzielone między Państwo, władze regionalne, władze lokalne i szkoły. Państwo ma wyłączne prawo do ochrony systemu edukacji w zakresie jego standaryzacji i jedności oraz do gwarantowania zasadniczej równości wszystkich Hiszpanów w korzystaniu z ich fundamentalnych praw związanych z edukacją .

5 PLAN OGÓLNY Edukacja przedszkolna ( od 0 do 6 roku życia)
Edukacja na poziomie szkoły podstawowej (od 6 do 12 roku życia) Edukacja na poziomie szkoły średniej I stopnia (od 12 do 16 roku życia) Edukacja na poziomie szkoły średniej II stopnia (od 16 do 18 roku życia) VET Kształcenie akademickie

6 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
Dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Etapem tym zajmują się władze lokalne oraz ośrodki prywatne. Ma charakter edukacyjny i społeczny. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jest to pierwszy etap w systemie edukacji. Nie jest obowiązkowy, jednak w Andaluzji 100% dzieci w tym wieku kształci się na jego poziomie.

7 Kształcenie na poziomie szkoły podstawowej
OD 6 DO 12 ROKU ŻYCIA. PIERWSZY OBOWIĄZKOWY ETAP W SYSTEMIE EDUKACJI PODZIELONY NA TRZY CYKLE, Z KTÓRYCH KAŻDY TRWA DWA LATA Nie ma egzaminów końcowych

8 OBOWIĄZKOWA EDUKACJA NA POZIOMIE SZKOŁY ŚREDNIEJ
OD 12 DO 16 ROKU ŻYCIA. CZTERY LATA PODZIELONE NA DWA CYKLE. UCZNIOWIE, KTÓRZY OSIĄGNĄ WSZYSTKIE WYMAGANE STANDARDY OTRZYMUJĄ ŚWIADECTWO. UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE OSIĄGNĄ TYCH CELÓW, OTRZYMUJĄ KOLEJNĄ SZNSĘ W RAMACH ‘PROGRAMÓW GWARANCJI SPOŁECZNYCH’ (PODSTAWOWE SZKOLENIE ZAWODOWE)

9 EDUKACJA NA POZIOMIE SZKOŁY ŚREDNIEJ II STOPNIA
OD 16 DO 18 ROKU ŻYCIA KURS DWULETNI TRZY GAŁĘZIE KSZTAŁCENIA: PRZEDMIOTY ARTSTYCZNE, NAUKI ŚCISŁE I TECHNILOGIA, NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE. UCZNIOWIE OTRZYMUJĄ TYTUŁ UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ II STOPNIA. TO UMOŻLIWIA IM KONTYNUACJĘ NAUKI NA UNIWERSYTECIE LUB W RAMACH SZKOLENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM.

10 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY
VET POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY POZIOM ZAAWANSOWANY h 10

11 KSZTAŁCENIE AKADEMICKIE
UCZNIOWIE MUSZĄ ZDAĆ EGZAMIN TRZY POZIOMY: - STUDIA LICENCJACKIE LUB ICH EKWIWALENT - STUDIA MAGISTERSKIE - STUDIA DOKTORANCKIE

12 2. VET W HISZPAŃSKIM SYSTEMIE EDUKACJI (Andaluzja)
Wizyta w ramach programu LEONARDO DA VINCI. Marzec 2013 Delegación de la Consejería de Educación en Granada

13 VET NA POZIOMIE ŚREDNIZAAWANSOWANYM
UCZNIOWIE, KTÓRZY UKOŃCZYLI OBOWIĄZKOWY ETAP KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE SZKOŁY ŚREDNIEJ I CHCĄ PRACOWAĆ W OKREŚLONYM ZAWODZIE. KURSY DWULETNIE

14 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE NE POZIOMIE ZAAWANSOWANYM
UCZNIOWIE, KTÓRZY UKOŃCZYLI ETAP KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE SZKOŁY ŚREDNIEJ II STOPNIA. PO UKOŃCZENIU MOGĄ RÓWNIEŻ KONTYNUOWAĆ EDUKACJĘ NA UNIWERSYTECIE NA KIERUNKACH POWIĄZANYCH Z PROFILEM ICH NAUKI. UCZNIOWIE POSIADAJĄCY TEN TYTUŁ MAJĄ ZNACZĄCE SZANSE NA RYNKU PRACY.

15 Poziom średniozaawansowany Poziom wyższy
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Poziom średniozaawansowany Poziom wyższy 24 rodziny zawodów Język obcy jest obowiązkowy tylko w kilku rodzinach Administracja J. angielski 5 g./tyg. w trakcie I-go roku J. francuski 5 g./tyg. w trakcie II-go roku Handel i Marketing J. angielski 6 g./tyg. w trakcie I-go roku Turystyka J. angielski 5 g./tyg. w trakcie I-go roku J. francuski 5 g./tyg. h 15

16 Rodziny VET Instalacja & konserwacja Administracja i Zarządzanie
Rolnictwo Rękodzieło artystyczne Budownictwo Chemia Elektryczność i Elektronika Energia i Woda Przemysł wydobywczy Przemysł spożywczy Szkło i ceramika Zdrowie Hotelarstwo, Podróżowanie i Turystyka ICT Instalacja & konserwacja Rybołóstwo morskie Produkcja mechaniczna Wizerunek Obraz i dźwięk Opieka społeczna Bezpieczeństwo i środowisko Sport Tekstylia, odzież i skóra Handel i marketing Transport i konserwacja pojazdów Drewno, Korek i Meble 16

17 KALENDARZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO VET ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
172 dni 3 OKRESY WAKACYJNE: ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA WIELKANOC LATO h 17

18 Hiszpańskie normy prawne dot. VET
Ustawa nr 5 /2002 dot. kwalifikacji i VET Dekret Królewski nr 1538/2006 Dekret Królewski nr 1224/2009 dot. kompetencji zawodowych nabytych poprzez pracę. Ustawa nr 2/2011 o zrównoważonej gospodarce. Rozdział VII Dekret Królewski nr 1027/2011 dot. Hiszpańskich Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Dekret Królewski nr 1147/2011 z 29 lipca dot. ogólnej organizacji VET

19 Kwalifikacje zawodowe
Kwalifikacje zawodowe: kompetencje istotne dla zatrudnienia, nabyte w wyniku szkolenia formalnego i nieformalnego. Kompetencje : ogólne, personalne, społeczne, zawodowe Kompetencje zawodowe: połączenie wiedzy i zdolności, które pozwala na aktywność zawodową odpowiadającą zapotrzebowaniom produkcji oraz zatrudnienia.

20 CLIL w dwujęzycznym VET
CLIL – Content and Language Integrated Learning Dodatkowa Dyspozycja: w przypadku nauczania niektórych obszarów w języku obcym (CLIL) może być wymagane upoważnienie Wizyta naukowa dot. VET Granada, Marzec 2013

21 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "HISZPAŃSKI SYSTEM EDUKACJI (Andaluzja)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google