Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „AS KOMPETENCJI” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „AS KOMPETENCJI” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „AS KOMPETENCJI” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Międzyszkolna Grupa Projektowa Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze oraz Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie ID grup: 97/73_MF_G1 oraz 97/2_MF_G2 Opiekunowie: Bogna Świdzińska i Mariola Freyter Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Statystyczna rzeczywistość naszego miasta. Semestr V, rok szkolny 2011/2012

3

4 Sławno wraz z ziemią sławieńską należało do państwa pierwszych Piastów. Na przełomie XII i XIII wieku książętami sławieńskimi byli Bogusław i jego syn Racibor. Po śmierci tego drugiego ok. 1227 roku miasto przeszło pod panowanie książąt Pomorza Zachodniego, ok. 1236 roku zostaje opanowane przez księcia gdańskiego Świętopełka. Pod panowaniem książąt gdańskich znajdowało się do 1308 roku, kiedy opanowali je zbrojnie margrabiowie brandenburscy, którzy następnie w 1316 przekazali władzę zwierzchnią na rzecz zachodniopomorskich książąt na Wołogoszczy. W 1317 otrzymało prawa miejskie (prawo lubeckie). Po wygaśnięciu dynastii książąt wołogoskich w 1637 miasto stało się częścią ziem Hohenzollernów. W XVIII i XIX wieku miasto miało duże znaczenie w handlu płótnem. W XIX wieku notuje się szybkie uprzemysłowienie - powstała odlewnia żelaza, fabryka maszyn, browar, tartak i olejarnia. W czasie II wojny światowej miasto zostało zniszczone w 45%. Po odbudowie zniszczeń wojennych nastąpił dalszy rozwój przemysłu. Do 1975 roku Sławno leżało w województwie koszalińskim. W latach 1975- 1998 miasto administracyjnie należało do województwa słupskiego. Źródło : http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awno

5 Najstarszy mieszkaniec Sławna ma 102 lata. Najstarsza mieszkanka Sławna skończy jesienią 100 lat.

6 Umiejscowienie geograficzne Sławna Miasto Sławno położone jest w północnej Polsce, w odległości 22 km od Morza Bałtyckiego.

7 Przedszkola : 2 prywatne i 4 publiczne. Żłobków w Sławnie nie ma. Dwie szkoły podstawowe. Jedno Gimnazjum Miejskie. Zespół Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego : I Liceum Ogólnokształcące, I Liceum Uzupełniające, I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Zespół Szkół Agrotechnicznych. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Słupsku. Filia w Sławnie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie. W Sławnie znajdują się dwie biblioteki: Biblioteka Pedagogiczna oraz Biblioteka Miejska.

8 Bezrobocie w Sławnie MiastoOgółemZ pr. do zasiłkuWskaźnik Sławnorazem kobiety 852 386 200 101 10,2% Źródło : http://www.pup- slawno.pl/index.php?urzad/statystyka

9 Mieszkańcy Sławna w roku 2010 wg danych GUS

10 Mieszkańcy Sławna w wieku 0 – 18 lat

11 Mieszkańcy Sławna w wieku 19 – 64 lat

12 Mieszkańcy Sławna w wieku 65 i więcej lat

13 WyszczególnienieSymbol terytorialny Stan Ludności MałżeństwaUrodzenia Zgony w tym Ogółem niemowląt Sławno32130211302080180137 - Mężczyźni6158x5474 - Kobiety6862x5463 - 1000 ludnościx6,138,2810,51 - Dalsza cześć tabeli Tabela bilansowa miasta Sławno za 2010 rok

14 Przyrost naturalny Migracje wewnętrzne napływ Migracje zagraniczne imigracja Migracje wewnętrzne odpływ Migracje zagraniczne emigracja Saldo migracji stałej -291051015816-59 -20604787-21 -9456809-38 -2,228,050,7712,121,23-4,52

15 Wzrost bezrobocia w Sławnie w latach 2009 - 2012 wg „Głosu Koszalińskiego” z dn. 16.03.2012 roku 3499 osób

16

17 Założona została jako miasto przez przybyszów z zachodniej części Europy – głównie Flandrii i Niemiec, którzy jednak najprawdopodobniej nazwali miasto tak, jak nazywała się istniejąca już tu polska osada: Zielona Góra. W XVI i XVII wieku Zielona Góra była silnym ośrodkiem ruchu kalwińskiego. Z miasta wywodzili się teolog Abraham Scultetus i matematyk Bartłomiej Pitiscus. Przed II wojną światową Zielona Góra liczyła 26,1 tys. mieszkańców. Była dużym ośrodkiem przemysłowym oraz znacznym węzłem kolejowym. Zielona Góra wyszła praktycznie nie zniszczona w trakcie II wojny światowej. Po wojnie przeszła pod administrację polską stając się początkowo częścią województwa poznańskiego. Dotychczasowych mieszkańców miasta wysiedlono do Niemiec – Zielona Góra zasiedlana była jeszcze do końca lat 70. XX wieku, głównie przez repatriantów z Kresów Wschodnich oraz przybyszów z pobliskiej Wielkopolski. W 1950 roku władze zadecydowały o utworzeniu w Zielonej Górze stolicy nowego województwa. 30 maja 1960 miały miejsce pierwsze po wojnie na tak dużą skalę masowe protesty przeciwko władzy komunistycznej. Uczestniczyło w nich 5 tys. zielonogórzan. Był to sprzeciw mieszkańców wobec nakazu konfiskaty domu katolickiego. Protesty te nazwano wydarzeniami zielonogórskimi. Żródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zielona_G%C3%B3ra#Historia_miasta

18 Zielona Góra znana jest jako polska stolica wina. Jest to najwyżej na północ wysunięte punkt na mapie z uprawą winorośli w Europie. Bogate tradycje produkcji wina w przeszłości obecne były w gospodarce i krajobrazie przestrzennym, a dziś odżywają na położonych w otoczeniu miasta. Pierwsza wzmianka o uprawie winorośli pochodzi z 1314 roku. Oficjalnym miejskim świętem Winobranie stało się w roku 1852, co urzędowo ogłosił magistrat. Co roku turystów po Zielonej Górze oprowadza bóg wina Bachus wraz ze swoją świtą. Przyjezdni goście mogą napić się miejscowego trunku, posłuchać muzyki i skorzystać z bogatej oferty kulturalnej.

19 Miasto Zielona Góra położone jest w zachodniej Polsce, na zboczu doliny rzeki Odry w miejscu, gdzie przecina ona pasmo wzgórz znane jako Wał Zielonogórski. Umiejscowienie geograficzne Zielonej Góry

20  Przedszkola: 3 prywatne, 10 publicznych  Żłobki - 3  Szkół podstawowych jest 15  Gimnazjum - 12  Szkoły ponadgimnazjalne: -Technika - 9 - Licea ogólnokształcące - 10 - Szkoły zawodowe – 3 - Szkoły policealne - 30  Uczelnia jest jedna.  Placówki oświatowe – 5  Szkolenia dla pracowników oświaty w Zielonej Górze  W Zielonej Górze znajdują się + biblioteki:

21 PłećLiczebność Mężczyźni55077 Kobiety62622 razem117699 Mieszkańcy Zielonej Góry w roku 2010 wg danych GUS

22 WiekLiczebność Od 1820809 19- 6480388 65 i więcej16502

23 AktyLiczebność Małżeństwa709 Urodzenia1160 Zgony1112

24 Migracja wewnętrznaLiczebność Napływ1451 Odpływ1377 Saldo migracji74

25 Migracje wewnętrzne i zagraniczneLiczebność Napływ1577 Odpływ1429 Saldo migracji148

26 Placówki wychowania przedszkolnegoLiczebność Przedszkola43 Żłobki3

27 WykształcenieLiczba Podstawowe15 Gimnazja12 Licea ogólnokształcące10 Zawodowe3 Technika9 Policealne30

28

29 1.Miejsce zamieszkania: miasto wieś 2.Płeć: kobieta mężczyzna 3.Jak patrzysz na swoją przyszłość? optymistycznie pesymistycznie nie zastanawiałem się nad tym 4.Co zamierzasz robić po ukończeniu szkoły? pracować legalnie w kraju pracować legalnie za granicą pracować nielegalnie w kraju pracować nielegalnie za granicą studiować podjąć naukę w szkole policealnej ukończyć dodatkowe kursy i szkolenia zawodowe jeszcze nie wiem 5.Jeśli zamierzasz kontynuować naukę, to: - o profilu: humanistycznym społecznym technicznym -w systemie: dziennym zaocznym wieczorowym 6.Czy w przyszłości (po ukończeniu nauki, po rozpoczęciu pracy) masz zamiar: pozostać w rodzinnej miejscowości wyjechać do innej miejscowości w Polsce wyemigrować za granicę nie zastanawiałem się nad tym 7.Czy planujesz założenie rodziny? tak, po studiach tak, w trakcie studiów tak, gdy ustabilizuje się moja sytuacja zawodowa raczej tak, jednak nie przewiduję konkretnego terminu nie nie zastanawiałem się nad tym 8.Czy planujesz mieć dzieci? tak, ile:  -1  -2  -3 i więcej Nie Jeśli tak, to kiedy planujesz mieć pierwsze dziecko? przed 25 rokiem życia między 25 a 30 rokiem życia po 30 roku życia 9. Co jest priorytetem w Twoim życiu? spełnienie zawodowe rodzina i dzieci pieniądze rozwijanie zainteresowań inne, jakie? ………….

30

31

32

33

34

35 Czy planujesz mieć dzieci? Tak Jedno- 7 osób Troje i więcej- 13 osób Dwoje- 24 osoby Nie4 osoby

36

37

38

39

40

41

42 Czy planujesz mieć dzieci? Tak Jedno- 4 osoby Troje i więcej- 11 osób Dwoje- 30 osób Nie4 osoby

43

44 Kiedy przyjrzeliśmy się zebranym przez nas informacjom o naszych obu miastach zauważamy, że mimo różnic dotyczących ich wielkości i położenia statystyki kształtują się bardzo podobnie. Dzięki zebranym informacjom dowiedzieliśmy się również wielu ciekawych rzeczy na temat Sławna i Zielonej Góry.

45 Projekt „AS KOMPETENCJI” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt „AS KOMPETENCJI” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google