Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2013/14 w małopolskich przedszkolach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2013/14 w małopolskich przedszkolach."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2013/14 w małopolskich przedszkolach

2 Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014, w dniach 9 – 13 czerwca 2014 r., zostało przeprowadzone monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym Małopolski Kurator Oświaty wytypował do monitorowania 15% publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wypełnianie ankiet odbywało się w formie elektronicznej poprzez stronę www.seo2.npseo.pl. W ramach monitorowania o wypełnienie ankiet zostali poproszeni:  dyrektorzy wybranych przedszkoli,  nauczyciele wychowania przedszkolnego uczący jedną, najstarszą grupę w objętych badaniem przedszkolach. W dniach 23 – 26 czerwca 2014 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Krakowie dokonali w wybranych przedszkolach weryfikacji informacji zawartych w ankietach. Informacje ogólne Informacje ogólne

3  sala gimnastyczna – 46%  boisko tradycyjne – 39%  boisko typu „Orlik” –11%  tablica interaktywna – 20%  pracownia komputerowa – 26%  plac zabaw – 83%  przedszkole nie posiada nic z powyższych – 2% Baza monitorowanych przedszkoli Baza monitorowanych przedszkoli

4  do 10 dzieci – 5% grup przedszkolnych  11–16 dzieci – 20% grup przedszkolnych  17– 25 dzieci – 62% grup przedszkolnych  powyżej 25 dzieci – 13% grup przedszkolnych (niezgodnie z przepisami prawa) Do 35% oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci poniżej 5 roku życia. Liczebność grup przedszkolnych Liczebność grup przedszkolnych

5 Rodzice o działaniach przedszkola informowani są przede wszystkim podczas zebrań grupowych. W około 60% przedszkoli rodzice nie wykazali własnej inicjatywy w organizacji zajęć, warsztatów dla rodziców. Jednocześnie w około 27% przypadków, przedszkola nie stworzyły takich możliwości rodzicom. Rodzice najczęściej mieli wpływ na:  organizacje wycieczek – 46% grup przedszkolnych,  organizacje imprez – 36% grup przedszkolnych,  wprowadzenia dodatkowych zajęć – 30% grup przedszkolnych. Jednocześnie w 35% przedszkoli wpływ rodziców nie spowodował zmiany w funkcjonowaniu grupy przedszkolnej. Udział rodziców w życiu przedszkola

6 Prawie wszyscy nauczyciele, realizujący w badanych oddziałach przedszkolnych zajęcia obejmujące zakres treści podstawy programowej zachowywali zalecane proporcje w odniesieniu do czasu przeznaczonego na zabawę, zajęcia dydaktyczne, dowolne czynności (opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne), przebywanie na świeżym powietrzu. Jednocześnie dzieci w 10% badanych oddziałów nie miały możliwości poznania zabytków i dzieł sztuki regionu, a w 7% – poznania tradycji i obrzędów ludowych regionu. Dzieci z około 50% badanych oddziałów przedszkolnych nigdy nie miały możliwości zwiedzenia wystawy w muzeum, obejrzenia filmu w kinie, ani uczestniczenia w koncercie muzycznym. Tylko w około ¼ przedszkoli nauczyciele dokonują ciągłej obserwacji dzieci i ją systematycznie dokumentują. Realizacja podstawy programowej Realizacja podstawy programowej


Pobierz ppt "Wyniki monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2013/14 w małopolskich przedszkolach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google