Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Polityki Społecznej Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie mazowieckim Narada szkoleniowa - 3 października 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Polityki Społecznej Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie mazowieckim Narada szkoleniowa - 3 października 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Polityki Społecznej Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie mazowieckim Narada szkoleniowa - 3 października 2014 r.

2 Zadania Wojewody Na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej zezwolenie wydaje wojewoda po spełnieniu wymagań określonych w art. 106 ust. 4. Po uzyskaniu zezwolenia placówka podlega wpisowi do rejestru placówek Nie można zlikwidować placówki bez zgody wojewody Wojewoda sprawuje kontrolę nad działalnością placówek Wydział Polityki Społecznej

3 zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych Zarząd powiatu sprawuje kontrolę nad ORPZ, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi RDD oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi (art. 38b ust. 1) Powiat może zapewnić wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną prowadzonych placówek opiekuńczo-wychowawczych (art. 94) starosta wykonuje zadania za pośrednictwem PCPR oraz ORPZ (art. 182 ustawy) trzyletnie powiatowe programy pieczy zastępczej uchwalane są na podstawie zestawienia potrzeb przedstawianych przez ww. Wydział Polityki Społecznej Niektóre zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej

4 Liczba placówek opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie województwa mazowieckiego 84 placówki opiekuńczo – wychowawcze w 2014 roku 82 placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2013 roku 80 placówki opiekuńczo – wychowawcze w 2012 roku

5 Placówki opiekuńczo – wychowawcze w 2014 roku 84 placówki opiekuńczo – wychowawcze 35 placówek socjalizacyjnych 4 placówki interwencyjne 6 placówek łączących zadania 1 placówka specjalistyczno - terapeutyczna 38 placówek rodzinnych Ponadto na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje 1 interwencyjny ośrodek preadopcyjny

6 Placówki opiekuńczo – wychowawcze w powiatach województwa mazowieckiego Placówki opiekuńczo – wychowawcze funkcjonują na terenie 31 powiatów i miast W 11 powiatach brak jest placówek opiekuńczo – wychowawczych: białobrzeski, grójecki, łosicki, makowski, ostrowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, sokołowski, zwoleński, żuromiński

7 Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 201220132014 Ogółem804580318228 Rodzinna piecza zastępcza 607660326192 Instytucjonalna piecza zastępcza 196919992036 Wydział Polityki Społecznej

8 Miejsca w placówkach a umieszczone w nich dzieci

9 Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej I półrocze 2014 roku ogółem 8228 dzieci Wydział Polityki Społecznej

10 Zatrudnienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Wydział Polityki Społecznej

11 Kadra zatrudniona w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie województwa mazowieckiego Ilość pracowników zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zapewnia prawidłowe funkcjonowanie placówek oraz odpowiedni poziom świadczonych usług Najczęściej w placówce zatrudniony jest co najmniej 1 specjalista - 42 pedagogów w 35 placówkach - 54 psychologów w 41 placówkach 48 pracowników socjalnych w 38 placówkach Pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych w większości posiadają kwalifikacje zgodne z wymaganiami ustawy Wydział Polityki Społecznej

12 Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w województwie mazowieckiem w 2013 roku Koszt utrzymania dziecka z podziałem na typ placówki w woj. mazowieckim PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO 2 801,45 zł PLACÓWKI TYPU SOCJALIZACYJNEGO 4 274,06 zł PLACÓWKI TYPU INTERWENCYJNEGO 5 005,66 zł PLACÓWKI ŁĄCZĄCE ZADANIA 4 533,22 zł ŚREDNI 4 153,60 zł Wydział Polityki Społecznej

13 Dochodzenie do standardów w zakresie liczby miejsc w placówce oraz wieku dzieci Na 46 placówek socjalizacyjnych i interwencyjnych* 21 placówek mieści się w 1 budynku, liczba miejsc do 30 16 placówek mieści się w 2 lub więcej budynkach, w każdym budynku liczba miejsc do 30 10 placówek z liczbą miejsc 14 1 centrum administracyjne – 3 placówki – Domy dla Dzieci w Otwocku * stan na 15 sierpnia 2014 roku Wydział Polityki Społecznej

14 Dochodzenie do standardów w zakresie liczby miejsc w placówce oraz wieku dzieci Na terenie województwa mazowieckiego dzieci poniżej 7 roku życia są umieszczone w 27 placówkach* wraz ze starszym rodzeństwem – 180 dzieci małoletnich matek – wychowanek placówki - 10 w ramach interwencji - 5 * stan na 15 sierpnia 2014 roku Wydział Polityki Społecznej

15 Wnioski ważna i rosnąca rola PCPR w tworzeniu sieci rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych niezbędna większa aktywność samorządów w dochodzeniu do standardów niezbędne dokonywanie w powiatach analizy procesów związanych z pobytem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i udzielanie większego wsparcia rodzinom zastępczym (odpływ do placówek opiekuńczo – wychowawczych) Wydział Polityki Społecznej

16 Wnioski w dochodzeniu do standardów niezbędne jest : –zaplanowanie etapów dochodzenia do standardów w każdym powiecie (harmonogram!) – szczególnie uwzględniając liczbę dzieci w placówce i warunki lokalowe –analiza sytuacji wszystkich dzieci, za które odpowiedzialny jest powiat, również tych umieszczonych w pieczy w innych powiatach –rozważenie zmiany struktury organizacyjnej placówek z wykorzystaniem przepisu art. 94 ustawy – jako finansowo korzystnej dla powiatu, pamiętając o zabezpieczeniu potrzeb i interesów dzieci Wydział Polityki Społecznej

17 Wnioski Wydział Polityki Społecznej wspiera inicjatywy zmierzające do deinstytucjonalizacji systemu i przeciwdziałaniu przyszłej marginalizacji dzieci opuszczających pieczę zastępczą planując miejsce lokalizacji nowych placówek należy mieć na względzie cel ustawy, ponieważ nie w każdym przypadku sprawdza się i jest korzystne sąsiedztwo innych instytucji pomocy społecznej lub służby zdrowia na terenie województwa powinny powstać nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze w powiatach, w których ich brak, placówki specjalistyczne, w tym placówki regionalne. Wydział Polityki Społecznej

18 Wydział Polityki Społecznej oddział ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Kierownik oddziału Wiesława Puciłowska wpucilowska@mazowieckie.pl 22 695 71 10 Beata Kosmalska – Balik bkosmalska-balik@mazowieckie.pl 22 695 71 28 Małgorzata Tajchman mtajchman@mazowieckie.pl 22 695 71 46 Aneta Pilecka – Pietrzak apilecka-pietrzak@mazowieckie.pl 22 695 71 44 Ewa Wiejacha ewiejacha@mazowieckie.pl 22 695 71 19 Agnieszka Woźniak a.wozniak@mazowieckie.pl 22 695 71 43 Wydział Polityki Społecznej


Pobierz ppt "Wydział Polityki Społecznej Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie mazowieckim Narada szkoleniowa - 3 października 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google