Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki rekrutacji Rok akademicki 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki rekrutacji Rok akademicki 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki rekrutacji Rok akademicki 2014/2015

2 Liczba zapisanych na studia wg USOS w roku akademickim 2014/2015
w odniesieniu do roku akademickiego 2013/2014 Forma studiów 2013/2014 stan na 14.11 2014/2015 stan na 14.11 % Stacjonarne 8632 8303 -3,81 Niestacjonarne 2261 2042 -9,69 Razem 10893 10345 -5,03

3 Liczba kandydatów na studia wg IRK w roku akademickim 2014/2015
w odniesieniu do roku akademickiego 2013/2014 Forma studiów 2013/2014 stan na 31.10 2014/2015 stan na 24.10 % Stacjonarne 20669 19890 -3,77 Niestacjonarne 4423 3810 -13,86 Razem 25092 23700 -5,55

4 Porównanie rekrutacji w Uniwersytecie Śląskim
Forma studiów 2013/2014 stan na 14.11 2014/2015 Limit stacjonarne 10691 11080 niestacjonarne 6150 6270 Liczba kandydatów zarejestrowanych w systemie IRK 20669 19918 4423 3831 Liczba opłaconych zapisów ogółem 22279 20278 Liczba wpisanych na I rok studiów wg systemu USOS 8632 8303 2261 2042

5 Porównanie rekrutacji od 2012 r. do 2015 r.
2012/2013 2013/2014 2014/2015 Liczba prowadzonych kierunków studiów Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Liczba przyjętych na I rok studiów wyższych Porównanie liczby kandydatów % 2013/2014 do 2012/2013 Porównanie liczby przyjętych % 2013/2014 do 2012/2013 Porównanie liczby kandydatów % 2014/2015 do 2013/2014 Porównanie liczby przyjętych % 2014/2015 do 2013/2014 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 3 1 090 567 870 450 -20,18 -20,63 740 377 -14,94 -16,22 0,00 Wydział Filologiczny 9 6 084 2 425 11 5 470 2 394 -10,09 -1,28 14 5246 2425 -4,10 1,29 6 634 382 8 643 341 -1,42 -10,73 546 286 -15,09 -16,13 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 1 724 991 1 328 885 -22,97 -10,70 10 1 169 695 -11,97 -21,47 1 76 63 36 -17,11 -52,63 24 13 -61,90 -63,89 Wydział Nauk o Ziemi 836 456 737 455 -11,84 -0,22 4 529 344 -28,22 -24,40 35 58 38 -61,11 -8,57 2 0* -98,28 -100,00 Wydział Nauk Społecznych 3 298 1 797 2 898 1 498 -12,13 -16,64 12 2 991 1614 3,21 7,74 541 446 488 261 -9,80 -41,48 391 245 -19,88 -6,13 Sporządzono 14 listopada 2014 r. * nie uruchomiono żadnego kierunku | studia stacjonarne oznaczono kolorem szarym

6 Porównanie rekrutacji od 2012 r. do 2015 r.
2012/2013 2013/2014 2014/2015 Liczba prowadzonych kierunków studiów Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Liczba przyjętych na I rok studiów wyższych Porównanie liczby kandydatów % 2013/2014 do 2012/2013 Porównanie liczby przyjętych % 2013/2014 do 2012/2013 Porównanie liczby kandydatów % 2014/2015 do 2013/2014 Porównanie liczby przyjętych % 2014/2015 do 2013/2014 Wydział Pedagogiki i Psychologii 2 1 872 594 3 1 904 731 1,71 23,06 1611 661 -15,39 -9,58 719 526 537 364 -25,31 -30,80 456 328 -15,08 -9,89 Wydział Prawa i Administracji 1 651 504 2 595 688 57,18 36,51 2 405 794 -7,32 15,41 1 553 1 056 1 332 912 -14,23 -13,64 905 698 -32,06 -23,46 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 5 1 107 813 1 120 570 1,17 -29,89 4 906 452 -19,11 -20,70 139 104 1 119 116 -14,39 11,54 204 123 71,43 6,03 Wydział Radia i Telewizji 392 102 369 88 -5,87 -13,73 324 -12,20 15,91 148 147 137 91 -7,43 -38,10 168 107 22,63 17,58 Wydział Teologiczny 299 223 235 -21,40 -24,66 160 106 -31,91 -36,90 26 25 15 brak przyjęć na studia -42,31 -96,00 62 57 313,33 - Sporządzono 14 listopada 2014 r. * nie uruchomiono żadnego kierunku | studia stacjonarne oznaczono kolorem szarym

7 Porównanie rekrutacji od 2012 r. do 2015 r.
2012/2013 2013/2014 2014/2015 Liczba prowadzonych kierunków studiów Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK(kierunki opłacone) Liczba przyjętych na I rok studiów wyższych Porównanie liczby kandydatów % 2013/2014 do 2012/2013 Porównanie liczby przyjętych % 2013/2014 do 2012/2013 Porównanie liczby kandydatów % 2014/2015 do 2013/2014 Porównanie liczby przyjętych % 2014/2015 do 2013/2014 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 2 728 560 587 380 -19,37 -32,14 4 523 390 -10,90 2,63 276 212 229 172 -17,3 -18,87 3 240 185 4,80 7,56 Wydział Artystyczny 294 215 249 184 -15,31 -14,42 291 182 16,87 -1,09 56 40 47 21 -16,07 -47,50 -100,00 Szkoła Zarządzania 1 272 124 353 141 -29,78 -13,71 297 105 -15,86 -25,53 59 28 33 brak przyjęć na studia -44,07 -96,43 0* -96,97 - Sporządzono 14 listopada 2014 r. * nie uruchomiono żadnego kierunku | studia stacjonarne oznaczono kolorem szarym

8 Zestawienie liczbowe z rekrutacji na studia STACJONARNE na rok akademicki 2014/2015
Kierunek/ specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS O G Ó Ł E M UCZELNIA 11 080 17 282 8 303

9 Wydział Artystyczny Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS Liczba kandydatów na 1 miejsce Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia 24 37 30 1,54 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 25 13 0,83 Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (Dźwięk w grach) 16 17 1,56 Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (Grafika komputerowa gier) 69 4,38 . Muzyka użytkowa nie uruchomiono II stopnia 18 1,13 27 0,90 12 0,81 21 19 1,31 Grafika 40 Jednolite magisterskie 56 33  1,40 Wydział Artystyczny 260 291 182

10 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – studia stacjonarne
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Biologia I stopnia 120 212 86 1,77 Biotechnologia 100 240 110  2,40 Ochrona środowiska 125 155 58  1,24 II stopnia 40 36  0,40 90 53 49  0,59 (prowadzona w języku angielskim Biotechnology) 10 nie uruchomiono 38  0,32 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 670 740 377

11 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Etnologia I stopnia 50 45 25 0,90 Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną 39 28 1,56 Oligofrenopedagogika z arteterapią 95 55 1,90 Pedagogika 175 128 84 0,73 II stopnia 16 13 0,32 200 185 1,00 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 550 523 390

12 Wydział Filologiczny Filologia klasyczna I stopnia 40 30 15 0,75
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Filologia klasyczna I stopnia 40 30 15 0,75 Mediteranistyka 20 38 27 1,90 Filologia polska 200 242 118 1,21 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 75 76 1,01 Informacja w instytucjach e-społeczeństwa 43 25 1,43 Komunikacja promocyjna i kryzysowa 90 212 86 2,36 Kulturoznawstwo 125 197 95 1,58 Kultury mediów 60 190 80 3,17 Sztuka pisania 89 56 3,56 II stopnia 19 14 0,95 192 164 0,96 50 42 41 0,84 100 67 0,90 91 77 1,52 Międzynarodowe studia polskie 37 0,82 28 21 0,56

13 Wydział Filologiczny Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit
Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Filologia angielska specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego I stopnia 25 95 30 3,80 Filologia angielska specjalność: kultura-media-translacja 50 353 65 7,06 specjalność: nauczycielska z informatyką 71 31 2,84 specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim 82 3,28 specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) 172 61 3,44 specjalność: język biznesu 349 110 6,98 specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim 90 27 3,60 specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim 197 57 7,88 specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim 228 55 9,12 specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim 162 6,48 specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii 69 2,76 II stopnia 20 23 3,05 40 130 59 3,25 specjalność: nauczycielska 80 75 1,19 32 21 1,60 35 1,75 6 5 0,30

14 Wydział Filologiczny Filologia germańska
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Filologia germańska specjalność: nauczycielska z językiem szwedzkim I stopnia 25 49 29 1,96 specjalność: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego 42 17 1,68 specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych 50 90 57 1,80 specjalność: nauczycielska II stopnia 16 13 0,64 0,68 języka prawniczego i ekonomicznego 28 24 1,12

15 Wydział Filologiczny Filologia
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Filologia specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym I stopnia 50 177 88 3,54 specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym 25 138 34 5,52 specjalność: języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym 36 16 1,44 Filologia specjalność: język francuski z programem tłumaczenowym 60 33 1,20 język włoski z programem tłumaczeniowym 61 31 2,44 język hiszpański z programem tłumaczeniowym 186 57 3,72 Filologia specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu II stopnia 20  1,65 specjalność: filologia romańska 17 14 specjalność: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo  1,00 21 22 1,05 0,85

16 Wydział Filologiczny Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit
Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Filologia specjalność: rosjoznawstwo I stopnia 25 nie uruchomiono specjalność: język rosyjski – program tłumaczeniowy 50 113 52 2,26 - program język biznesu 102 56 2,04 specjalność: język rosyjski w mediach I komunikacji społecznej II stopnia 41 31 0,82 Filologia słowiańska 60 108 59 1,80 specjalność: ogólnofilologiczna 35 specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej 27 24 0,77 specjalność: komunikacja kulturowa Słowian południowych i zachodnich 20 Wydział Filologiczny 2 620 5 246 2 425 2,00

17 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Inżynieria materiałowa I stopnia 100 142 60 1,42 Mechatronika 174 77  1,74 Inżynieria biomedyczna 180 83 1,80 Informatyka - studia inżynierskie 150 364 185 2,43 II stopnia 50 nabór od lutego 2015 Informatyka po studiach licencjackich 46 47  0,92 Informatyka specjalność: modelling and visualisation in bioinformatics 15 nie uruchomiono Informatyka po studiach inżynierskich (nabór od semestru zimowego 2014 r.) 75 (nabór od semestru letniego 2015 r.) Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 765 906 452

18 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Matematyka I stopnia 175 199 101  1,14 II stopnia 120 76 64  0,63 specjalność: mathematical methods in compuer science prowadzona w języku angielskim 8 nie uruchomiono Informatyka stosowana 75 190 127  2,53 Fizyka 40 31 17  0,78 Ekonofizyka 25 18  1,00 Fizyka medyczna 60 69 45  1,15 Fizyka techniczna 24 14  0,60 Biofizyka 29 13  0,73 1 0,04 specjalność: theoretical physics (fizyka teoretyczna) – 10 6 0,80 specjalność: nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie (studia polsko-francuskie) – prowadzone w języku angielskim 5 4 1,00 9 11 0,36

19 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Fizyka medyczna II stopnia 30 nabór od lutego 2015 Fizyka techniczna 25 nabór od lutego 2015  Biofizyka 11 9 0,44 Chemia specjalność: chemia w zakresie chemii podstawowej I stopnia 100 120 56 1,20 Chemia specjalność: chemia środowiska 50 nie uruchomiono   Chemia specjalność: chemia leków 170 81 3,40 Chemia specjalność: chemia informatyczna 26 12 0,52 Technologia chemiczna specjalność: zielona chemia i czyste technologie 33 15 1,32 specjalność: technologia nieorganiczna i organiczna 52 2,08 80 nie uruchomiono  57 49 1,14 nie uruchomiono Chemia specjalność: chemia sądowa 34 1,36 Chemia specjalność: chemia budowlana Chemia specjalność: medicinal chemistry (chemia leków) 8 specjalność: computer chemistry (chemia informatyczna) Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 1 349 1 169 695  0,87

20 Kierunek/specjalność
Wydział Nauk o Ziemi Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Geofizyka I stopnia 75 42 25 0,56 Geografia 120 179 94 1,49 Geologia 165 142 63 0,86 Studia regionalne 50 nie uruchomiono II stopnia 11 0,15 150 91 87 0,61 64 0,43 Wydział Nauk o Ziemi 785 529 344

21 Wydział Nauk Społecznych
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS kandydatów na 1 miejsce Historia I stopnia 150 176 90 1,17 II stopnia 120 83 76  0,69 Historia sztuki 60 52  1,38 Turystyka historyczna 132 73  1,10 Doradztwo filozoficzne i coaching 304  2,53 Filozofia 110 102 61  0,93 54 50  0,90 Praca socjalna 70 165 75  2,36 Stosowane nauki społeczne 68 41  1,13 Socjologia 140 234 134  1,67 Socjologia specjalność: socjologia (program ogólny) 35 nie uruchomiono Socjologia specjalność: studia miejskie 46 1,54 Socjologia specjalność: komunikacja społeczna 77 63 1,28 Socjologia specjalność: organizowanie społeczności lokalnej nie uruchomiono  Socjologia specjalność: zarządzanie pracą socjalną i ekonomia społeczna 33 Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 364 109  4,04 Doradztwo polityczne i publiczne 152  1,69 Politologia 200 235 104  1,18 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 175 413 116  0,85 114 89  0,95 Wydział Nauk Społecznych 2 050 2 991 1 614

22 Wydział Prawa i Administracji
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Administracja I stopnia 150 562 162  3,75 II stopnia 144 119  0,96 Prawo jednolite magisterskie 330 1 437 4,35 Przedsiębiorczość 90 176 107 1,96 120 86 76  0,72 Wydział Prawa i Administracji 840 2 405 794

23 Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Pedagogika I stopnia 210 426 235 2,03 Pedagogika specjalna 90 186 89 2,07 specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II stopnia 30 42 27 1,40 specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyka społeczną 48 39 1,60 specjalność: pedagogika zdrowia 25 nie uruchomiono  specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 108 85 1,20 specjalność: pedagogika rewalidacyjna 16  0,90 specjalność: promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień 35 28  1,40 Psychologia Jednolite magisterskie 140 739 142  5,28 Wydział Pedagogiki i Psychologii 670 1 611 661

24 Wydział Radia i Telewizji
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia 30 93 37  3,10 Reżyseria 8 76 10  9,50 II stopnia 49 38  1,63 6  0,75 Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia jednolite magisterskie 100 11  10,00 Wydział Radia i Telewizji 86 324 102

25 Wydział Teologiczny Nauki o rodzinie I stopnia 100 86 46 0,86
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS Liczba kandydatów na 1 miejsce Nauki o rodzinie I stopnia 100 86 46 0,86 II stopnia 75 47 44 0,63 Teologia specjalność: teologia jednolite magisterskie 27 16 0,27 Wydział Teologiczny 275 160 106

26 Kolegium Indywidulanych Studiów Międzyobszarowych
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Kolegium Indywidulanych Studiów Międzyobszarowych I stopnia 40 66 38 1,65 II stopnia 30 24 18 0,80 70 90 56

27 Kierunek/specjalność
Szkoła Zarządzania Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Zarządzanie I stopnia 90 297 105 3,30 Szkoła Zarządzania Dane na dzień 14 listopada 2014 r.

28 Zestawienie liczbowe z rekrutacji na studia STACJONARNE na rok akademicki 2014/2015
Kierunek/ specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS O G Ó Ł E M UCZELNIA 11 080 17 282 8 303

29 Zestawienie liczbowe z rekrutacji na studia NIESTACJONARNE na rok akademicki 2014/2015
Kierunek/ specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS O G Ó Ł E M UCZELNIA 6270 2996 2042

30 Wydział Artystyczny Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS kandydatów na 1 miejsce Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia 18 nie uruchomiono w zakresie sztuk plastycznych 15 II stopnia 12 Grafika jednolite magisterskie Wydział Artystyczny 90

31 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Etnologia I stopnia 25 nie uruchomiono Oligofrenopedagogika z arteterapią Pedagogika 175 52 33  0,30 II stopnia 200 188 152 0,94 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 450 240 185

32 Wydział Filologiczny Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit
Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS kandydatów na 1 miejsce Filologia polska I stopnia 60 nie uruchomiono Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 30 29 19  0,97 Komunikacja promocyjna i kryzysowa Kulturoznawstwo 50 Kultury mediów Filologia polska specjalność: komunikacja społeczna specjalność: lingwistyczno-kulturowa z literaturą środkowoeuropejską II stopnia Filologia polska specjalność: nauczycielska 25 20 1,00 75 33  0,44

33 Wydział Filologiczny Filologia angielska specjalność: język biznesu
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Filologia angielska specjalność: język biznesu I stopnia 25 47 12  1,88 Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim nie uruchomiono specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim 44 24  1,76 specjalność: kultura-media-translacja II stopnia 40 18 1,00 Filologia angielska specjalność: nauczycielska 80 57 31  0,71 50 28  2,00 Filologia angielska specjalność: tłumaczeniowa 23  2,28 specjalność: język angielski w przestrzeni wirtualnej

34 Wydział Filologiczny Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit
Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS kandydatów na 1 miejsce Filologia germańska specjalność: nauczycielska II stopnia 50 35 32 0,70 Filologia specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym I stopnia 40 12  1,00 Filologia specjalność: języki stosowane: język włoski 20 nie uruchomiono Filologia specjalność: języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym Filologia specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym Filologia specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym 25 1,25 i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu Filologia specjalność: filologia romańska Filologia specjalność: filologia włoska 21 9 1,05 18 14  0,90 Filologia specjalność: język rosyjski - program tłumaczeniowy Filologia specjalność: język rosyjski - program język biznesu Wydział Filologiczny 1 150 546 286

35 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Informatyka - studia inżynierskie I stopnia 75 134 69 1,79 Informatyka po studiach licencjackich II stopnia 50 nie uruchomiono Informatyka po studiach inżynierskich (nabór od semestru zimowego 2014 r.) 70 54 0,93 Informatyka po studiach inżynierskich (nabór od semestru letniego 2015 r.) nabór od lutego 2015 Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 275 204 123

36 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Matematyka I stopnia 75 nie uruchomiono II stopnia 24 13 0,32 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 150

37 Kierunek/specjalność
Wydział Nauk o Ziemi Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Geografia I stopnia 100 nie uruchomiono Studia regionalne 50 II stopnia 150 Wydział Nauk o Ziemi 300

38 Wydział Nauk Społecznych
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS kandydatów na 1 miejsce Historia I stopnia 50 nie uruchomiono II stopnia Historia sztuki 40 nie uruchomiono  Turystyka historyczna Doradztwo filozoficzne i coaching 60 61 45 1,02 Filozofia 30 Praca socjalna dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi 23 21 Stosowane nauki społeczne Socjologia 180 Socjologia specjalność: socjologia reklamy i komunikacja społeczna specjalność: socjologia (program ogólny) specjalność: studia miejskie specjalność: komunikacja społeczna 47 34 0,78 Socjologia specjalność: organizowanie społeczności lokalnej Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe 100 112 68  1,12 Doradztwo polityczne i publiczne Politologia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 120 86 0,72 62 32 0,62 Wydział Nauk Społecznych 1 490 391 245

39 Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Pedagogika I stopnia 150 104 68 0,69 Pedagogika specjalna 90 nie uruchomiono  specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II stopnia 60 45 34 0,75 Pedagogika specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyka społeczną 52 41 0,87 specjalność: pedagogika zdrowia 25  nie uruchomiono  specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 149 137 1,66 specjalność: pedagogika rewalidacyjna  nie uruchomiono   specjalność: promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień   nie uruchomiono  Psychologia jednolite magisterskie 125 106 48 0,85 Wydział Pedagogiki i Psychologii 685 456 328

40 Wydział Prawa i Administracji
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS kandydatów na 1 miejsce Administracja I stopnia 250 144 109 0,58 II stopnia 400 124 112 0,31 Prawo jednolite magisterskie 500 637 477  1,27 Przedsiębiorczość 90 nie uruchomiono 120 Wydział Prawa i Administracji 1 360 905 698

41 Wydział Radia i Telewizji
Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia 60 89 52 1,48 II stopnia 40 79 55 1,98 Wydział Radia i Telewizji 100 168 107

42 Kierunek/specjalność specjalność: teologia
Wydział Teologiczny Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Nauki o rodzinie I stopnia 50 nie uruchomiono II stopnia 38 36 0,76 Teologia specjalność: teologia jednolite magisterskie 30 24 21 0,80 Wydział Teologiczny 130 62 57

43 Kierunek/specjalność
Szkoła Zarządzania Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS na 1 miejsce Zarządzanie I stopnia 90 nie uruchomiono Szkoła Zarządzania Dane na dzień 14 listopada 2014 r.

44 Zestawienie liczbowe z rekrutacji na studia NIESTACJONARNE na rok akademicki 2014/2015
Kierunek/ specjalność Poziom kształcenia Limit Liczba kandydatów na studia zarejestrowanych w IRK (kierunki opłacone) Wpisało się na I rok wg systemu USOS O G Ó Ł E M UCZELNIA 6270 2996 2042

45 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wyniki rekrutacji Rok akademicki 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google