Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wyników ewaluacji jednostek naukowych – 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wyników ewaluacji jednostek naukowych – 2013"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wyników ewaluacji jednostek naukowych – 2013
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Podsumowanie wyników ewaluacji jednostek naukowych – 2013 Maciej Zabel UKN, Kielce Podziękowania dla Piotra Brzezińskiego (ICI) za przygotowanie części materiałów

2 Kto brał udział w ocenie jednostek naukowych
KEJN Zespoły Ewaluacji (ZE) OPI Index Copernicus International (ICI) DN - MNiSzW

3 KEJN – Grupy Wspólnej Oceny
Podstawowe Jednostki Organizacyjne Szkół Wyższych Grupa Nauk Rodzaj Jednostki Humanistyczne i Społeczne Ścisłe i Inżynierskie o Życiu o Sztuce i Twórczości Artystycznej 6 8 4 3 Instytuty Polskiej Akademii Nauk 1 Instytuty Badawcze (Inne) 3 (2) 0(1) 5 6 (6) 2 14 października 2013 Kategoryzacja JN 2013

4 Podkryteria wg grup nauk i rodzaju Jednostek Naukowych
Nagrody Konferencje Popularyzacja Specjalne Ekspertyzy Działania artyst. Płace ze źródeł zewnętrznych Nakłady na apa- raturę i oprogr raturę i oprogr. Patenty Uprawnienia Rozwój kadry Funkcje Projekty Środki z projekt. Lab. akredytow. Status PIB Publikacje Monografie Dorobek artyst. Kryterium Grupa Nauk 1. Osiągnięcia naukowe i twórcze 2. Potencjał naukowy 3. Materialne efekty działalności naukowej 4. Pozostałe efekty Humanist. i Społecznych Ścisłych i Inżynierskich o Życiu o Sztuce i Twórczości Artystycznej 14 października 2013 Kategoryzacja JN 2013

5 Wagi kryteriów wg grup nauk i rodzaju Jednostek Naukowych
Maksymalna punktacja w ostatecznej ocenie (wagi) Kryterium sposób oceny Nauki Hum. + Społ. Ścisłe + Inżyn. JU PAN IB o Życiu JU PAN IB Nauki o Sztuce i Twórczości Artystycznej 1. Osiągnięcia naukowe i twórcze Punkty z listy ministerial-nej i ustalone przez KEJN 65 60 Wg ustalonej punktacji 15 20 5 Ankieta i ZE 3. Materialne efekty działalności naukowej 4. Inne efekty 2. Potencjał naukowy 14 października 2013 Kategoryzacja JN 2013

6 A B C KEJN – kategoryzacja Wynik kategoryzacji 14 października 2013
Kategoryzacja JN 2013

7 Etapy procesu oceny jednostek naukowych
Klasyfikacja przypisanie jednostek do grup wspólnej oceny (GWO) Parametryzacja ocena działalności JN na podstawie opracowanych kryteriów charakteryzujących daną GWO Kategoryzacja ustalenie kategorii jednostek naukowych (kategorie A, B, C oraz A+) Odwołania od przyznanej kategorii analiza uwag ogólnych i poszczególnych zdarzeń, wydanie opini KEJN, decyzja Ministra

8 Przebieg procesu odwoławczego
ICI – przygotowało karty odwołań i uruchomiło system teleinformatyczny KEJN - powołał ZE i przeszkolił ewaluatorów, którzy dokonali oceny, podsumował wyniki odwołań i dokonał korekt DN MNiSzW – opracował odwołania, porównał wersje papierowe i elektroniczne, opracował decyzje co do kategorii i każdego pojedynczego zdarzenia ewaluacyjnego KEJN zakończył pracę 25 lutego 2014 i przekazał wyniki Ministrowi i DN Minister wyda decyzję co do zmiany kategorii – maj 2014

9 Najważniejsze problemy z jakością danych
Brak kompleksowego źródła danych, konieczność zbierania informacji z różnych źródeł (wewnętrznych i zewnętrznych). Duplikaty zgłoszonego dorobku naukowego (np. publikacje, monografie, konferencje, projekty) – brak koordynacji pomiędzy Jednostkami Naukowymi, szczególnie w ramach tej samej uczelni Problemy z wykazaniem zatrudnienia Brak należytej staranności przy wypełnianiu ankiety

10 Proces ewaluacji w liczbach
Liczba wszystkich jednostek Całkowita liczba N ,09 Liczba zgłoszonych zdarzeń ewaluacyjnych (dorobek naukowy): Liczba zdarzeń ewaluacyjnych spełniających warunki formalne oceny: Liczba zdarzeń zakwalifikowanych do kart oceny (po optymalizacji): Liczba zdarzeń wytypowanych przez walidatory do sprawdzenia: Liczba decyzji podjętych przez poszczególnych członków ZE: Liczba wydanych decyzji administracyjnych przyznających kategorię naukową: 962 Liczba złożonych odwołań od przyznanej kategorii naukowej: 280

11 przed rozpatrzeniem odwołań
Porównanie wyników ewaluacji – kategorie naukowe 2010 vs kategorie naukowe 2013 przed rozpatrzeniem odwołań Ewaluacja 2010 Ewaluacja 2013

12 Zamiany kategorii naukowych – ewaluacja 2010 vs ewaluacja 2013 wg
Zamiany kategorii naukowych – ewaluacja 2010 vs ewaluacja 2013 wg. grupy nauk Nauki humanistyczne i społeczne Nauki o życiu Nauki ścisłe i inżynierskie Nauki o sztuce i twórczości artystycznej

13 Zamiany kategorii naukowych – ewaluacja 2010 vs ewaluacja 2013 wg
Zamiany kategorii naukowych – ewaluacja 2010 vs ewaluacja 2013 wg. typu jednostek Uczelnie Jednostki PAN Instytuty badawcze Inne jednostki

14 Rozkłady kategorii naukowych w poszczególnych grupach nauk
przed rozpatrzeniem odwołań Nauki humanistyczne i społeczne Nauki o życiu Kategoria naukowa: A B C A+ Nauki o sztuce i tw. artystycznej Nauki ścisłe i inżynierskie

15 przed rozpatrzeniem odwołań
Rozkłady kategorii naukowych w poszczególnych rodzajach jednostek naukowych przed rozpatrzeniem odwołań Jednostki uczelniane Jednostki PAN Kategoria naukowa: A B C A+ Instytuty badawcze Inne jednostki

16 Zakres rozpatrzonych odwołań od zdarzeń ewaluacyjnych
Suma zdarzeń Odwołanie Odwołania faktyczne Inne (np. N i No) odwołania od zdarzeń 5 981 (0,63%) 3 382 (0,35%) 2 599 uznano odwołań - 2 015 (0,21%) (62,14%)

17 Odwołania od zdarzeń ewaluacyjnych

18 Odwołania wg rodzaju

19 Zdarzenia zmienione

20 Zdarzenia odrzucone

21 Zdarzenia nie ocenione

22 Kryterium I

23

24 Zmiana kategorii jednostki naukowej
LISTA Ilość wszystkich jednostek naukowych Ilość jednostek naukowych które złożyły odwołania Awans w wyniku rozpatrzonego odwołania Zmiany w ramach kategorii A_PLUS 37 2 - 0% A 307 60 8 3% B 541 185 32 6% C 77 33 10 12% RAZEM 962 280 50 5% Ostateczna Ilość jednostek naukowych (4,6%) (35,2%) (57,2%) (7,0%) 962

25 Plany KEJN odnośnie OCENY JN w 2017
1. Ogólna zasada przeprowadzenia Oceny JN, w tym dobór kryteriów 2. Wybrane problemy szczegółowe - N i No - GWO i jednostki heterogenne - Jednostki referencyjne i porównanie parami - Monografie - Publikacje w czasopismach Wagi i kryterium IV Pozycja międzynarodowa Dorobek artystyczny Co usunąć i uprościć, a co dołożyć?

26 Kryterium II

27 Kryterium III

28 Kryterium 4


Pobierz ppt "Podsumowanie wyników ewaluacji jednostek naukowych – 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google