Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wyników ewaluacji jednostek naukowych – 2013 Maciej Zabel UKN, Kielce 6. 06. 2014 Podziękowania dla Piotra Brzezińskiego (ICI) za przygotowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wyników ewaluacji jednostek naukowych – 2013 Maciej Zabel UKN, Kielce 6. 06. 2014 Podziękowania dla Piotra Brzezińskiego (ICI) za przygotowanie."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wyników ewaluacji jednostek naukowych – 2013 Maciej Zabel UKN, Kielce 6. 06. 2014 Podziękowania dla Piotra Brzezińskiego (ICI) za przygotowanie części materiałów Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

2 Kto brał udział w ocenie jednostek naukowych KEJN Zespoły Ewaluacji (ZE) OPI Index Copernicus International (ICI) DN - MNiSzW

3 14 października 2013 Kategoryzacja JN 2013 3 KEJN – Grupy Wspólnej Oceny Podstawowe Jednostki Organizacyjne Szkół Wyższych Grupa Nauk Rodzaj Jednostki Humanistyczne i Społeczne Ścisłe i Inżynierskie o Życiu o Sztuce i Twórczości Artystycznej 6 8 4 3 Instytuty Polskiej Akademii Nauk 1 Instytuty Badawcze (Inne) 3 (2) 0(1) 5 8 6 (6) 2 3 (2)

4 14 października 2013 Kategoryzacja JN 2013 4 Nagrody Konferencje Popularyzacja Specjalne Nagrody Konferencje Popularyzacja Specjalne Nagrody Konferencje Popularyzacja Specjalne Nagrody Konferencje Popularyzacja Specjalne Ekspertyzy Działania artyst. Płace ze źródeł zewnętrznych Nakłady na apa- raturę i oprogr Płace ze źródeł zewnętrznych Nakłady na apa- raturę i oprogr. Patenty Ekspertyzy Uprawnienia Rozwój kadry Funkcje Projekty Środki z projekt. Uprawnienia Rozwój kadry Lab. akredytow. Uprawnienia Rozwój kadry Lab. akredytow. Status PIB Uprawnienia Rozwój kadry Funkcje Projekty Publikacje Monografie Patenty Dorobek artyst. Publikacje Monografie Patenty Publikacje Monografie Patenty Publikacje Monografie Kryterium Grupa Nauk 1. Osiągnięcia naukowe i twórcze 2. Potencjał naukowy 3. Materialne efekty działalności naukowej 4. Pozostałe efekty działalności naukowej Humanist. i Społecznych Ścisłych i Inżynierskich o Życiuo Sztuce i Twórczości Artystycznej Podkryteria wg grup nauk i rodzaju Jednostek Naukowych

5 14 października 2013 Kategoryzacja JN 2013 5 Wagi kryteriów wg grup nauk i rodzaju Jednostek Naukowych Maksymalna punktacja w ostatecznej ocenie (wagi) Kryterium sposób oceny Nauki Hum. + Społ. Nauki Ścisłe + Inżyn. JU PAN IB Nauki o Życiu JU PAN IB Nauki o Sztuce i Twórczości Artystycznej 1. Osiągnięcia naukowe i twórcze Punkty z listy ministerial-nej i ustalone przez KEJN 6565 65 3570 75 6060 Wg ustalonej punktacji 1510 10 105 5 520 Wg ustalonej punktacji 515 15 4515 10 255 Ankieta i ZE 1510 10 10 15 3. Materialne efekty działalności naukowej 4. Inne efekty działalności naukowej 2. Potencjał naukowy

6 14 października 2013 Kategoryzacja JN 2013 6 KEJN – kategoryzacja Wynik kategoryzacji A B C

7 1.Klasyfikacja przypisanie jednostek do grup wspólnej oceny (GWO) 2.Parametryzacja ocena działalności JN na podstawie opracowanych kryteriów charakteryzujących daną GWO 3.Kategoryzacja ustalenie kategorii jednostek naukowych (kategorie A, B, C oraz A+) 4.Odwołania od przyznanej kategorii analiza uwag ogólnych i poszczególnych zdarzeń, wydanie opini KEJN, decyzja Ministra Etapy procesu oceny jednostek naukowych

8 Przebieg procesu odwoławczego ICI – przygotowało karty odwołań i uruchomiło system teleinformatyczny KEJN - powołał ZE i przeszkolił ewaluatorów, którzy dokonali oceny, podsumował wyniki odwołań i dokonał korekt DN MNiSzW – opracował odwołania, porównał wersje papierowe i elektroniczne, opracował decyzje co do kategorii i każdego pojedynczego zdarzenia ewaluacyjnego KEJN zakończył pracę 25 lutego 2014 i przekazał wyniki Ministrowi i DN Minister wyda decyzję co do zmiany kategorii – maj 2014

9 Najważniejsze problemy z jakością danych Brak kompleksowego źródła danych, konieczność zbierania informacji z różnych źródeł (wewnętrznych i zewnętrznych). Duplikaty zgłoszonego dorobku naukowego (np. publikacje, monografie, konferencje, projekty) – brak koordynacji pomiędzy Jednostkami Naukowymi, szczególnie w ramach tej samej uczelni Problemy z wykazaniem zatrudnienia Brak należytej staranności przy wypełnianiu ankiety

10 Proces ewaluacji w liczbach Liczba wszystkich jednostek - 962 Całkowita liczba N - 82 867,09 Liczba zgłoszonych zdarzeń ewaluacyjnych (dorobek naukowy): 952 768 Liczba zdarzeń ewaluacyjnych spełniających warunki formalne oceny: 807 671 Liczba zdarzeń zakwalifikowanych do kart oceny (po optymalizacji): 424 220 Liczba zdarzeń wytypowanych przez walidatory do sprawdzenia: 116 843 Liczba decyzji podjętych przez poszczególnych członków ZE: 187 685 Liczba wydanych decyzji administracyjnych przyznających kategorię naukową: 962 Liczba złożonych odwołań od przyznanej kategorii naukowej: 280

11 Porównanie wyników ewaluacji – kategorie naukowe 2010 vs kategorie naukowe 2013 Ewaluacja 2013Ewaluacja 2010 przed rozpatrzeniem odwołań

12 Zamiany kategorii naukowych – ewaluacja 2010 vs ewaluacja 2013 wg. grupy nauk Nauki humanistyczne i społeczneNauki o życiu Nauki ścisłe i inżynierskie Nauki o sztuce i twórczości artystycznej

13 Zamiany kategorii naukowych – ewaluacja 2010 vs ewaluacja 2013 wg. typu jednostek UczelnieJednostki PAN Instytuty badawcze Inne jednostki

14 Rozkłady kategorii naukowych w poszczególnych grupach nauk Nauki humanistyczne i społeczne Nauki o życiu Nauki ścisłe i inżynierskie Nauki o sztuce i tw. artystycznej A B C A+ Kategoria naukowa: przed rozpatrzeniem odwołań

15 Rozkłady kategorii naukowych w poszczególnych rodzajach jednostek naukowych Jednostki uczelniane Jednostki PAN Instytuty badawczeInne jednostki A B C A+ Kategoria naukowa: przed rozpatrzeniem odwołań

16 Zakres rozpatrzonych odwołań od zdarzeń ewaluacyjnych Suma zdarzeńOdwołanie Odwołania faktyczne Inne (np. N i No) odwołania od zdarzeń 952 7685 981 (0,63%)3 382 (0,35%)2 599 uznano odwołań- 2 015 (0,21%) (62,14%)

17 Odwołania od zdarzeń ewaluacyjnych

18 Odwołania wg rodzaju

19 Zdarzenia zmienione

20 Zdarzenia odrzucone

21 Zdarzenia nie ocenione

22 Kryterium I

23

24 LISTA Ilość wszystkich jednostek naukowych Ilość jednostek naukowych które złożyły odwołania Awans w wyniku rozpatrzonego odwołania Zmiany w ramach kategorii A_PLUS 37 2 -0% A 307 60 83% B 541 185 326% C 77 331012% RAZEM 962 280 505% Zmiana kategorii jednostki naukowej Ostateczna Ilość jednostek naukowych 45 (4,6%) 339 (35,2%) 551 (57,2%) 67 (7,0%) 962

25 Plany KEJN odnośnie OCENY JN w 2017 1. Ogólna zasada przeprowadzenia Oceny JN, w tym dobór kryteriów 2. Wybrane problemy szczegółowe - N i No - GWO i jednostki heterogenne - Jednostki referencyjne i porównanie parami - Monografie - Publikacje w czasopismach - Wagi i kryterium IV - Pozycja międzynarodowa - Dorobek artystyczny - Co usunąć i uprościć, a co dołożyć?

26 Kryterium II

27 Kryterium III

28 Kryterium 4


Pobierz ppt "Podsumowanie wyników ewaluacji jednostek naukowych – 2013 Maciej Zabel UKN, Kielce 6. 06. 2014 Podziękowania dla Piotra Brzezińskiego (ICI) za przygotowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google