Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmienne i typy danych w C#

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmienne i typy danych w C#"— Zapis prezentacji:

1 Zmienne i typy danych w C#
Informatyka Zmienne i typy danych w C# Cele lekcji: Wiadomości: Uczeń potrafi: podać podział typów danych w języku C#; wymienić podstawowe proste typy danych; wymienić metody klasy Convert służące do konwersji danych; opisać sposób deklaracji zmiennej. Umiejętności: deklarować zmienne z wykorzystaniem poznanych typów prostych; konwertować dane z wykorzystaniem metod klasy Convert; stosować zmienne i metody konwertujące w prostych aplikacjach.

2 Cele lekcji Podczas tej lekcji:
dowiesz się, jakie są podstawowe typy danych w języku C#; poznasz podstawowe metody klasy Convert do konwersji typów danych; dowiesz się, jak deklarować zmienne; nauczysz się wykorzystywać zmienne w prostych programach. Wiedza Uczeń potrafi: wymienić typy proste w C#; opisać różnice pomiędzy typem prostym a referencyjnym; opisać sposób deklaracji zmiennych; wymienić metody konwersji klasy Convert. Umiejętności deklarować zmienne z wykorzystaniem typów prostych; przypisywać wartości zmiennym; stosować zmienne w prostych programach; stosować metody konwertujące do konwersji danych.

3 Przegląd zagadnień Typy danych w C# Rodzaje typów prostych
Konwersja typów danych Deklaracja zmiennej Przypisywanie wartości zmiennym Wykorzystanie zmiennych w prostych programach Pogadanka z uczniami na temat ich doświadczeń w programowaniu.

4 Podział typów danych Typy proste (skalarne) – zmienne tego typu przechowują bezpośrednio wartość, która została im przypisana. Typy referencyjne – zmienne tego typu zawierają tyko adres komórki pamięci (wskaźnik), w której zostały zapisane dane.

5 Podstawowe typy proste
Podstawowe rodzaje typ prostych

6 Niezgodność typów danych
Język C# wymaga zgodności typów przy operacjach wykonywanych na danych. Oznacza to konieczność jawnej konwersji, gdy może zostać zmodyfikowana wartość danych. Błąd wynikający z niezgodności typów danych

7 Metody klasy Convert Klasa Convert udostępnia metody do konwersji danych. Metody klasy Convert służące do konwersji danych.

8 Deklaracja zmiennych Deklaracja zmiennej polega na podaniu typu zmiennej oraz jej nazwy. Typ Nazwa_zmiennej Nazwa zmiennej musi być niepowtarzalna oraz może składać się z liter, cyfr oraz znaku myślnika lub podkreślnika. Pierwszy znak w nazwie musi być literą lub znakiem „_”, nie może to być cyfra. Język C#, podobnie jak język C++, rozróżnia wielkość liter w nazwach zmiennych, stąd też zmienna Liczba to zupełnie inna zmienna niż liczba. Deklaracja zmiennej jest wymagana; jej brak spowoduje pojawienie się informacji o błędzie wygenerowanej przez kompilator.

9 Przykłady deklaracji zmiennych
Przykładowe deklaracje zmiennych (znak // oznacza komentarz) int liczba; //Deklaracja zmiennej typu całkowitego double ulamek; //Deklaracja liczby rzeczywistej string napis; //Deklaracja zmiennej typu Strong - łańcuch znaków char literka; //Deklaracja zmiennej typu char- jeden znak

10 Deklaracja i inicjacja zmiennej
Deklarując zmienną, można nadać jej wartość poprzez instrukcję przypisania. int liczba = 6; long duzaLiczba = 12345L; double ulamek= 3.5; float ulamek1 = 4.5F; decimal kwota = 234M; string napis= "ala ma kota"; char literka= 'A‘; bool test = true; W niektórych przypisaniach pojawiły się dodatkowe informacje, informujące kompilator o typie wartości wprowadzanej do zmiennej. L – przyrostek informujący kompilator, że podana wartość liczbowa jest typu long; F – przyrostek informujący kompilator, że podana wartość jest typu float; M – przyrostek informujący kompilator, że podana wartość jest typu decimal. Wartość typu char wprowadzamy w pojedynczym apostrofie, a nie w cudzysłowie, jak wartości typu string.

11 Operatory Operatory arytmetyczne

12 Wykorzystanie zmiennych w programie
private void btnOblicz_Click(object sender, EventArgs e) { double a, h ; double pole; a = tbrA.Value; h = tbrH.Value; pole = a * h /2; lblPole.Text = " Pole = " + Convert.ToString(pole); }

13 Podsumowanie Typy danych Konwersja danych i metody do konwersji
Deklaracja zmiennych Operacje na zmiennych Przykład wykorzystania zmiennych w programie obliczającym pole trójkąta


Pobierz ppt "Zmienne i typy danych w C#"

Podobne prezentacje


Reklamy Google