Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyka – szkoła ponadgimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Zmienne i typy danych w C# Informatyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyka – szkoła ponadgimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Zmienne i typy danych w C# Informatyka."— Zapis prezentacji:

1 Informatyka – szkoła ponadgimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Zmienne i typy danych w C# Informatyka

2 Informatyka – szkoła ponadgimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Cele lekcji Podczas tej lekcji: –dowiesz się, jakie są podstawowe typy danych w języku C#; –poznasz podstawowe metody klasy Convert do konwersji typów danych; –dowiesz się, jak deklarować zmienne; –nauczysz się wykorzystywać zmienne w prostych programach.

3 Informatyka – szkoła ponadgimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Przegląd zagadnień Typy danych w C# Rodzaje typów prostych Konwersja typów danych Deklaracja zmiennej Przypisywanie wartości zmiennym Wykorzystanie zmiennych w prostych programach

4 Informatyka – szkoła ponadgimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Podział typów danych -Typy proste (skalarne) – zmienne tego typu przechowują bezpośrednio wartość, która została im przypisana. -Typy referencyjne – zmienne tego typu zawierają tyko adres komórki pamięci (wskaźnik), w której zostały zapisane dane.

5 Informatyka – szkoła ponadgimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Podstawowe typy proste

6 Informatyka – szkoła ponadgimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Niezgodność typów danych Język C# wymaga zgodności typów przy operacjach wykonywanych na danych. Oznacza to konieczność jawnej konwersji, gdy może zostać zmodyfikowana wartość danych. Błąd wynikający z niezgodności typów danych

7 Informatyka – szkoła ponadgimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Metody klasy Convert Klasa Convert udostępnia metody do konwersji danych.

8 Informatyka – szkoła ponadgimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Deklaracja zmiennych Nazwa zmiennej musi być niepowtarzalna oraz może składać się z liter, cyfr oraz znaku myślnika lub podkreślnika. Pierwszy znak w nazwie musi być literą lub znakiem „_”, nie może to być cyfra. Język C#, podobnie jak język C++, rozróżnia wielkość liter w nazwach zmiennych, stąd też zmienna Liczba to zupełnie inna zmienna niż liczba. Deklaracja zmiennej jest wymagana; jej brak spowoduje pojawienie się informacji o błędzie wygenerowanej przez kompilator. Deklaracja zmiennej polega na podaniu typu zmiennej oraz jej nazwy. Typ Nazwa_zmiennej

9 Informatyka – szkoła ponadgimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Przykłady deklaracji zmiennych Przykładowe deklaracje zmiennych (znak // oznacza komentarz) int liczba; //Deklaracja zmiennej typu całkowitego double ulamek; //Deklaracja liczby rzeczywistej string napis; //Deklaracja zmiennej typu Strong - łańcuch znaków char literka; //Deklaracja zmiennej typu char- jeden znak

10 Informatyka – szkoła ponadgimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Deklaracja i inicjacja zmiennej Deklarując zmienną, można nadać jej wartość poprzez instrukcję przypisania. int liczba = 6; long duzaLiczba = 12345L; double ulamek= 3.5; float ulamek1 = 4.5F; decimal kwota = 234M; string napis= "ala ma kota"; char literka= 'A‘; bool test = true; W niektórych przypisaniach pojawiły się dodatkowe informacje, informujące kompilator o typie wartości wprowadzanej do zmiennej. L – przyrostek informujący kompilator, że podana wartość liczbowa jest typu long; F – przyrostek informujący kompilator, że podana wartość jest typu float; M – przyrostek informujący kompilator, że podana wartość jest typu decimal. Wartość typu char wprowadzamy w pojedynczym apostrofie, a nie w cudzysłowie, jak wartości typu string.

11 Informatyka – szkoła ponadgimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Operatory Operatory arytmetyczne

12 Informatyka – szkoła ponadgimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Wykorzystanie zmiennych w programie private void btnOblicz_Click(object sender, EventArgs e) { double a, h ; double pole; a = tbrA.Value; h = tbrH.Value; pole = a * h /2; lblPole.Text = " Pole = " + Convert.ToString(pole); }

13 Informatyka – szkoła ponadgimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Podsumowanie Typy danych Konwersja danych i metody do konwersji Deklaracja zmiennych Operacje na zmiennych Przykład wykorzystania zmiennych w programie obliczającym pole trójkąta


Pobierz ppt "Informatyka – szkoła ponadgimnazjalna – Scholaris - © DC Edukacja Zmienne i typy danych w C# Informatyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google