Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 1 Zbigniew Turek, Krajowy Punkt Kontaktowy, IPPT Warszawa Szkolenie w Poznaniu 01 marzec 2001

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 1 Zbigniew Turek, Krajowy Punkt Kontaktowy, IPPT Warszawa Szkolenie w Poznaniu 01 marzec 2001"— Zapis prezentacji:

1 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 1 Zbigniew Turek, Krajowy Punkt Kontaktowy, IPPT Warszawa Szkolenie w Poznaniu 01 marzec 2001 pt3@npk.gov.pl NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA NOWYCH PRODUKTÓW FINANSOWANIE INNOWACJI SZKOLENIE Z PROGRAMU GROWTH

2 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 2 Programy tematyczne Jakość życia Społeczeństwo informacyjne Rozwój technologiczny. Growth Programy horyzontalne Energia Międzynarodowa rola badań Innowacje i MSP Potencjał ludzki Akcje kluczowe + Technologie bezpośrednie + Badanie infrastruktury Uproszczona struktura

3 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 3 Budżet l Jakość życia i zarządzanie żywymi zasobami 16% l Przyjazne społeczeństwo informatyczne24% l Konkurencyjny i zrównoważony wzrost (2705 M €) 18% l Energia, środowisko i zrównoważony rozwój 14% l Energia jądrowa 7% l Międzynarodowa rola badań wspólnotowych 3% l Innowacja i udział MSP 2% l Potencjał ludzki 9% l Joint Research Centre 7% Ogólnie na 5 PR 14960 M€

4 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 4 Growth: Akcje kluczowe Innowacyjne produkty, procesy i organizacja 731M€ Zrównoważona mobilność i wymienność 371M€ Transport lądowy i technologie morskie 320M€ Nowe perspektywy dla aeronautyki 700M€

5 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 5 Technologie bezpośrednie Materiały 410M€ Pomiary i testowanie 136M€ Infrastruktura 37M€ Infrastruktura

6 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 6 Innowacyjne produkty, procesy i organizacja Pierwszy obszar badawczy Efektywna produkcja, wraz z projektowaniem, wytwarzaniem i kontrolą 1. Zintegrowane projektowanie „produkt-serwis” 2. Zaawansowane technologie produkcji i konstrukcji 3. Bezpieczne i niezawodne przedłużone życie produktów i systemów przemysłowych

7 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 7 Innowacyjne produkty, procesy i organizacja Drugi obszar badawczy Inteligentna produkcja 1. Projektowanie produktów i systemów produkcyjno- usługowych 2. Inteligentne wytwarzanie i produkcja 3. Monitorowanie i optymalne wykorzystanie systemów przemysłowych

8 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 8 Innowacyjne produkty, procesy i organizacja Trzeci obszar badawczy Eko-wydajne procesy i projektowanie 1. Ekologiczne projektowanie produktów i procesów 2. Czyste procesy, produkty i ekologiczne technologie 3. Odnawianie produktów i przerabianie odpadów ( recykling )

9 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 9 Innowacyjne produkty, procesy i organizacja Czwarty obszar badawczy Organizacja produkcji i pracy 1. Nowe metody organizacji, pracy i zarządzania kapitałem ludzkim 2. Przystosowanie przedsiębiorstw i produkcja zorientowana na człowieka 3. Wiedza, nauka i przystosowanie do zmian

10 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 10 Wnioski projektowe przesłane w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu okresowego (czyt. IV konkurs), które nie będą dotyczyć Celowych Zadań Badawczych (ang. TRA) będą traktowana jako niezgodne z konkursem

11 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 11 Innowacyjne produkty, procesy i organizacja. Priorytety NA OSTATNI konkurs 15.12.2000-15.05.2001 Zadanie celowe „Produkt-Serwis” Produkty stają się coraz bardziej skomplikowane, gdyż łączą elementy materiałowe, mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, informatyczne itp. Wiedza, inteligencja i inne czynniki zwiększające funkcjonalność powinny mieć swoje miejsce w łańcuchu „projektowanie-produkcja-usługa-koniec życia” produktów przemysłowych. Projekty BRT mają na celu poszukiwanie materiałooszczędnych zminiaturyzowanych produktów i usług o ewolucyjnej wartości dodanej. Przez "produkty" rozumieć należy między innymi przedmioty powszechnego użytku, sprzęt medyczny, sztuczne organy, produkty informatyczne, urządzenia gospodarstwa domowego, logistyka transportowa produktów przemysłowych, monitorowanie bezpieczeństwa i inne z obszarów bardziej tradycyjnych.

12 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 12 Innowacyjne produkty, procesy i organizacja. Obszary badawcze NA OSTATNI konkurs 15.12.2000-15.05.2001 W realizacji tego zadania zalecana jest integracja prac badawczych z dziedziny materiałów ze szczególnym uwzględnieniem 5.1: Przekrojowych technologii materiałów uogólnionych - inżynieria molekularna - nanotechnologia 5.2: Zaawansowanych materiałów funkcjonalnych - magnetyków, mat. Elektronicznych i elektromechanicznych, nadprzewodników, materiałów do wyświetlaczy, sensorów - materiałów i urządzeń do zastosowań optycznych i opto-elektronicznych „Inteligentnych” materiałów konktrukcyjnych

13 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 13 Priorytety AK1 na ostatni konkurs 15.12.2000-15.05.2001 Zadanie celowe „Automaty” W świetle zadania badawczego „Produkt-Serwis” fabryki przyszłości będą potrzebowały nowych i bardziej wydajnych urządzeń produkcyjnych. Chodzi więc o nowe koncepcyjnie, inteligentne, przyjazne dla człowieka, wysoko-niezawodne zintegrowane urządzenia i automaty produkcyjne Celem tego zadania badawczego jest opracowywanie nowej generacji automatów, urządzeń i systemów produkcyjnych. To zadanie jest komplementarne z akcją kluczową 2 „Inteligentne miejsca pracy” programu IST

14 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 14 Priorytety AK1 na ostatni konkurs 15.12.2000-15.05.2001 Zadanie celowe „Rozszerzone przedsiębiorstwo” Wysiłki tego zadania powinny prowadzić między innymi do opracowania nowych linii produkcyjnych przedsiębiorstw uwzględniających aspekty wielokulturowe jak i integrujące różnorodną infrastrukturę. - narzędzia dla sprawnego zarządzanie przedsiębiorstwami - narzędzia niezbędne do wprowadzania zmian organizacyjnych To zadanie jest komplementarne z obszarami badawczymi AK2 „Zrównoważona mobilność i wymienność środków transportu” programu Growth oraz AK2 programu IST obejmujących zarządzanie wiedzą i inteligentna organizacja

15 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 15 Priorytety AK1 na ostatni konkurs 15.12.2000-15.05.2001 Zadanie celowe „Nowoczesna fabryka” Realizacja tego zadania badawczego powinna pokazywać, że wyniki projektów stopniowo będą się przyczyniać do dalszej poprawy jakości produkcji masowej i redukcji kosztów projektowania i wytwarzania. Oczekuje się opracowania nowych procedur, metodologii i technologii, nowych sposobów kierowania a także rozwój bezpiecznych procesów materiało-oszczędnych ze znaczącym obniżeniem odpadów

16 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 16 Priorytety AK1 na ostatni konkurs 15.12.2000-15.05.2001 Zadanie celowe „Infrastruktura” Projekty obejmujące to zadanie powinny między innymi dotyczyć projektowania, konstruowania, utrzymywania oraz odnawiania budynków i infrastruktury mając na celu jakość, bezpieczeństwo i niezawodność. Przy realizacji tego zadania należy zwrócić uwagę na zasoby materialne, środowisko oraz społeczeństwo. Zadanie to jest komplementarne z uogólnionymi technologiami „Materiały i ich technologie do produkcji i przeróbki” i AK2 programu Growth, AK4 programu EESD oraz AK1 programu IST.

17 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 17 Technologie materiałowe ostatni konkurs 15.12.2000-15.05.2001 5. Nowe i ulepszone materiały oraz ich produkcja i przetwarzanie 5.1: Przekrojowe technologie materiałowe (nanomateriały, kompozyty, inżynieria molekularna) 5.2: Zaawansowane materiały funkcjonalne (np. magnetyków, sensorów, materiałów elektronicznych i do wyświetlaczy itp.) 5.3: Zrównoważona chemia (czysta obróbka i efektywne wykorzystanie zasobów materialnych, produkcja związków organicznych, bezpiecznych opakowań itp.) 5.4: Rozszerzenie trwałości i wytrzymałości materiałów strukturalnych (materiałów konstrukcyjnych, ceramików itp.)

18 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 18 Technologie materiałowe ostatni konkurs 15.12.2000-15.05.2001 5 Nowe i ulepszone materiały i technologie produkcyjne w hutnictwie stali 5.5: Produkcja stali i żeliwa - systemy pomiarowe w czasie rzeczywistym 5.6: Wykorzystanie stali - kształtowanie, łączenie, spawanie, dematerializacja 5.7: Odlewnictwo stali, walcowanie i procesy poprawy jakości – zwarte, czyste, energooszczędne zintegrowana linie produkcyjne z systemami pomiarowymi i kontroli jakości w czasie rzeczywistym Podobny konkurs organizowany jest przez NSF- USA

19 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 19 Pomiary i testowanie Nowe systemy pomiarowe w tym oprogramowanie do: Walki z nadużyciami (BRT, demonstracyjne i złożone) Poprawy jakości (BRT, demonstracyjne i złożone) Metodologie pomiarowe i do testowania w celu: Wspierania standardyzacji i polityki unijnej (EoI, Dedicated call) Walki z nadużyciami (EoI, Dedicated call) Poprawy jakości (BRT, demonstracyjne i złożone) Wsparcie dla rozwoju Certyfikowanych Materiałów Odniesienia do: Wspierania standardyzacji i polityki unijnej (EoI, Dedicated call) Walki z nadużyciami (EoI, Dedicated call) Poprawy jakości (BRT, demonstracyjne i złożone)

20 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 20 Wsparcie dla infrastruktury badawczej ( ostatnie zgłoszenie potrzeby do 30.04.2001 ) ST do optymalnego wykorzystania średnich i dużych infrastruktur mających silne, naukowo-innowacyjne, techniczne i społeczno-ekonomiczne znaczenie dla Programu Growth Tworzenie wirtualnych instytutów -recyklingu -trybologii -oprzyrządowania turbin gazowych -zaawansowanego zakładu produkcyjnego -strukturalnej integracji -projektowania i analizy sprzętu ciśnieniowego -pomiarów geometrycznych -przemysłowych pomiarów chemicznych i metrologii -technologii jubilerskich Infrastruktury pomiarowe i jakości zarządzania w przemyśle (MSP)

21 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 21 Zasady uczestnictwa Uczestnicy: wszystkie prawne podmioty w krajach członkowskich i krajach stowarzyszonych Wymiar europejski: przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych krajów członkowskich, bądź jeden z kraju członkowskiego i jeden z kraju stowarzyszonego.

22 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 22 RTD, demonstracyjne i kombinowane Wsparcia dla SME (AE,Craft) Stypenia Marie Curie Stypendia INCO Dziłania skoordynowane Działania wspomagające (Acc. M.) Typy projektów

23 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 23 dla MSP –przygotowawcze (explor. Awards) –CRAFT Działania koordynujące –akcja skoordynowana –sieci tematyczne (koordynacja pracy organizacji oraz projektów) Typy projektów

24 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 24 Typy projektów - Przewidywany budżet  RTD2000  Projekty demonstracyjne 100  Projekty CRAFT 200  Akcje koordynujące 150  Szkolenie i pomoc 10  Działania wspierające 150

25 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 25 Wsparcie: realizacji programu przyszłe zadania wykorzystanie wyników warsztaty naukowe i techniczne, publikacje Szkolenia Działania wspierające (A.M.)

26 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 26 Główny wykonawca –zazwyczaj koordynator Pomocnik wykonawcy –inne prawa, w tym IPR, inne obowiązki (podwykonawcy) Uczestnicy projektów RTD

27 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 27 Finansowy udział Komisji Projekty RTD Zasada: do 50% kosztów prawnych projektu Model 1: 50% pełnego kosztu (pełne koszty bezpośrdnie + faktyczne narzuty) Model 2: jak (1) ale narzuty 80% kosztów osobowych Model 3: 100% kosztów dodatkowych (narzut 20%) (Wyjątek)

28 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 28 Rodzaje konkursów Periodic calls (fixed dead-line, defined scope) Open calls (tentative cut-off dates) Dedicated calls (fixed dead-line, restricted to a number of topics)

29 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 29 l Czytać wskazówki przy przygotowaniu projektu (coroczne skorygowane WP) l Rozważnie dobierać partnerów l Być realistą i podawać realne dane w projekcie l Zainteresowanie przemysłu i uczestnictwo przemysłu l Spróbuj ocenić swój własny projekt i daj go ocenić innym Wskazówki dla sukcesu

30 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 30 Trzeci Program Tematyczny: Podstawy Konsorcja – praktyka: 5 ‑ 10 niezależnych partnerów, z co najmniej 3-4 państw Unii Europejskiej i stowarzyszonych. Poza końcowym użytkownikiem – dobrze, jeśli są: – zespoły badawcze z uczelni lub instytutów – małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP) realizujące zadania techniczne – duża firma, np. dostarczająca nową technologię

31 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 31 Podstawy: Od pomysłu do projektu Jaki jest cel? Jaki jest aspekt innowacyjny? Co będzie wynikiem projektu? Dobry, czytelny tytuł (i akronim: SQUASH, 3B, EVA, I-THINK) Co należy zrobić aby osiągnąć cel? Dlaczego projekt ma być realizowany przez międzynarodowe konsorcjum? Jacy powinni być potencjalni partnerzy? W jaki sposób projekt będzie zarządzany? Jaki jest szacunkowy budżet projektu? Jaki jest harmonogram realizacji projektu?

32 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 32 Rodzaje projektów i zakres finansowania RTD: Projekt badań i rozwoju technologicznego – nowa wiedza dla poprawy produktów, procesów lub usług i/lub wypełnienia celów Unii (50%*, 2-4 mln euro) Demonstration: Projekt prezentacyjny – udowadnia żywotność nowych technologii dających potencjalne korzyści ekonomiczne, lecz nie nadających się do bezpośredniej komercjalizacji (35%*, jak RTD) Exploratory Award – „Projekt na projekt” MŚP (75%,  30 tys) CRAFT – wspólne badania MŚP (50%, 0.3-2 mln euro) KBN dofinansuje tę część kosztów, której nie finansuje Unia: http://www.kbn.gov.pl/VPR/finanse/ ;....pl/pub/kbn/kryteria/statutowe.html

33 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 33 Źródła informacji CORDIS: http://www.cordis.lu/ Strona programu Growth w Cordis-ie –http://www.cordis.lu/growth/home.html Krajowy Punkt Kontaktowy: http://5pr.kpk.gov.pl Strona programu Growth w KPK http://5pr.kpk.gov.pl/prog_tem_3

34 Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 34 Konkursy Programu Growth Konkursy okresowe: –Grudzień 15, 2000 –Czerwiec 02, 2001 Konkursy otwarte: –accompanying measures –SME-exploratory awards –stypendia –expression of interest


Pobierz ppt "Konkurencyjny i zrównoważony wzrost KPK 4/1/2015 - 1 Zbigniew Turek, Krajowy Punkt Kontaktowy, IPPT Warszawa Szkolenie w Poznaniu 01 marzec 2001"

Podobne prezentacje


Reklamy Google