Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 Wpływ promieniowania na materię Wioletta Ewartowska informatyka + 2

3 PROGRAM WYKŁADU 1.Źródła promieniowania 2.Oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią 3.Podstawowe wielkości fizyczne służące do opisywania i porównywania skutków promieniowania 4.Biologiczne skutki promieniowania jonizującego u ludzi 5.Bibliografia 3

4 ŻRÓDŁA PROMIENIOWANIA Naturalne: promieniowanie kosmiczne, promieniowanie z pierwiastków wchodzących w skład skorupy ziemskiej Sztuczne – reaktory jądrowe, promieniowanie w medycynie, promieniowanie odbiorników radiowo- telewizyjnych informatyka + 4

5 ŻRÓDŁA PROMIENIOWANIA informatyka + 5 Udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce skutecznej (3,35 mSv) otrzymanej przez statystycznego mieszkańca Polski w 2007 r Źródło: http://www.paa.gov.pl/sites/default/files/Raport_PAA_2007.pdf

6 Cząsteczki promieniowania w wyniku zderzeń z cząsteczkami materii, przez którą przechodzą tracą swoją energię (mogą też zmienić kierunek ruchu) Cząsteczki materii przez, którą przechodzi promieniowanie otrzymują nową energię, co może prowadzić do jonizacji ośrodka (z atomu pozbawionego elektronu tworzy się jon dodatni, a wybity elektron swobodny jest jonem ujemnym), tworzenia się nowych izotopów, rozszczepienia jąder. To wszystko prowadzi do zmiany procesów chemiczno – biologicznych zachodzących w organizmach informatyka + 6 Oddziaływanie promieniowania z materią

7 Wpływ promieniowania na organizmy żywe zależy od: Intensywność promieniowania Rodzaju promieniowania Czasu ekspozycji Rodzaju materii, na którą pada promieniowanie informatyka + 7 Oddziaływanie promieniowania z materią

8 Rodzaj Zasięg w powietrzu Osłony α do 10cm Ubranie, kartka papieru, zewnętrzne warstwy naskórka β do 10m Plastik, parafina, szkło γ Bardzo przenikliwe Materiały ciężkie o dużej liczbie atomowej: ołów, żelazo, barytobeton, ruda hematytowa, Oddziaływanie promieniowania z materią

9 Dawka pochłoniętej energii - jest to stosunek ilości pochłoniętej energii przez daną masę ciała, do masy tego ciała: D = E/m gdzie: D – dawka promieniowania (grej Gy lub rad, 1 rad = 0,01 J/kg = 0,01 Gy) E – pochłonięta energia (J), m – masa ciała pochłaniającego energię (kg). informatyka + 9 Podstawowe wielkości

10 Równoważnik dawki - umożliwia porównanie skutków działania różnych rodzajów promieniowania. H = QD gdzie: H – równoważnik dawki (siwert Sv lub rem; 1 Sv=100 rem), D – dawka promieniowania (Gy lub rad), Q – liczba przypisana danemu rodzajowi promieniowania przyjmująca wartości z przedziału, dla promieniowania γ (gamma) Q=1, dla promieniowania α (alfa) Q=20 Podstawowe wielkości

11 Aby obliczyć całkowitą wartość równoważnika dawki promieniowania, należy dodać do siebie równoważniki pochodzące od wszystkich źródeł promieniowania. informatyka + 11 Podstawowe wielkości

12 Dawka skuteczna (efektywna) – miara skutków biologicznych promieniowania uwzględniająca rodzaj promieniowania oraz rodzaj tkanki biologicznej E=wH gdzie E – dawka skuteczna (efektywna) (Sv) H– równoważnik dawki (Sv) w- czynnik wagowy różnych tkanek informatyka + 12 Podstawowe wielkości

13 informatyka + 13 Podstawowe wielkości Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. W sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego.

14 informatyka + 14 Podstawowe wielkości Dawki pochłonięte powodujące śmierć 50% napromieniowanych organizmów w ciągu 30 dni OrganizmDawka(Sv) bakterie5000 osa1000 wąż800 ślimak200 szczur8 Małpa5 człowiek2,5 -3 Pies2,5

15 somatyczne - występujące bezpośrednio po napromieniowaniu całego ciała. Późniejsze skutki takiego napromieniowania to białaczka, nowotwory złośliwe kości, skóry, zaćma, zaburzenia przewodu pokarmowego, bezpłodność. genetyczne - zmieniają strukturę chromosomów znajdujących się w komórkach rozrodczych, co powoduje mutacje. Zmiany w genach są kopiowane przez następne generacje komórek. Kod genetyczny zostaje zmieniony, lecz dalej jest on czynny i przez organizm odbierany jako poprawny co jest powodem wad dziedzicznych potomstwa w następnych pokoleniach. informatyka + 15 Biologiczne skutki promieniowania

16 informatyka + 16 Biologiczne skutki promieniowania Skutki napromieniowania ciała ludzkiego. Źródło: http://onkologia.szczecin.pl/wp-content/uploads/2013/05/Dawka- skuteczna-i-ekwiwalentna-a-ryzyko-radiacyjne..pdf

17 informatyka + 17 Zasady ochrony radiologicznej Im dalej od źródła tym promieniowanie jest słabsze. Zachowanie odpowiedniej odległości od źródła odzież ochronna, maski, budowle ochronne Stosowanie osłon osłabiających promieniowanie Dawka promieniowania jest proporcjonalna do czasu jego działania na organizm Ograniczenie czasu narażenia

18 „Świat fizyki” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, pod redakcją Marii Fiałkowskiej http://atomistyka.pl/promien/oddzialywanie.html http://onkologia.szczecin.pl http://www.paa.gov.pl Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. W sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego informatyka + 18 Bibliografia

19


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google