Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej"— Zapis prezentacji:

1 II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej
„ Dąbrowa Górnicza – wizja trzech pokoleń” Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej

2 Tytułem wstępu… Nasz pomysł na projekt „20 lat wspólnie” to opinie przedstawicieli trzech pokoleń, które są związane z miastem - Dąbrowa Górnicza. Przeprowadziłyśmy wywiady, a następnie dokonałyśmy selekcji najbardziej istotnych dokonań, jakie miały miejsce w naszym mieście w ciągu ostatnich 20 lat. Każdy z naszych rozmówców posiada inne zainteresowania, co wpłynęło na różnorodność zdań dotyczących zmian w Dąbrowie. Rozpatrywałyśmy dziedzinę rozrywki, kultury, edukacji, ekologii.

3 Trochę historii… http://www.dabrowa-gornicza.pl
Pierwszą wzmiankę o Dąbrowie można znaleźć w dokumentach parafii będzińskiej – w 1726 roku odbył się tam najstarszy znany chrzest mieszkanki Dąbrowy. Około 1785 roku na terenie dzisiejszego Parku Hallera odkryto złoża węgla kamiennego i w tym właśnie miejscu, w 1796 roku powstała pierwsza kopalnia odkrywkowa węgla kamiennego „Reden”. W roku Dąbrowa została włączona w obręb Królestwa Kongresowego. Z inicjatywy Stanisława Staszica poczyniono w rejonie Dąbrowy szereg inwestycji. Między innymi w 1818 roku rozpoczęto budowę osiedla górniczego przy działającej nadal kopalni „Reden”. Wioska przeistaczała się powoli w duże osiedle robotnicze zwane następnie Dąbrową Górniczą. Dalszy jego rozwój nastąpił dzięki budowie w 1839 roku Huty Bankowej. Jej lokalizacja w centrum dzisiejszego miasta przesądziła o układzie urbanistycznym na następne dziesiątki lat. Na przełomie XIX i XX wieku Dąbrowa była największym skupiskiem inteligencji technicznej w Zagłębiu; jej kuźnią była Szkoła Górnicza Sztygarka. Historia tej szkoły to piękne karty w dziejach polskiego górnictwa i walk rewolucyjnych. Sztygarka wydawała też ważne czasopismo naukowe – „Przegląd Górniczo-Hutniczy”. W 1916 roku podniesiono wieś Dąbrowę do rangi miasta. Jego pierwszym prezydentem został dr Adam Piwowar. Duży wpływ na rozwój miasta miało wybudowanie w latach 1972–1976 największego w kraju i jednego z największych w Europie Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice – obecnie ArcelorMittal Poland S.A. Historia dąbrowskiego górnictwa zakończyła się w 1995 roku, kiedy to wydobyto ostatnią tonę węgla z kopalni „Paryż”. Miasto rozpoczęło budowę nowej tożsamości...

4 Dąbrowa Górnicza z punktu widzenia trzech pokoleń…

5 Krzysztof Markowski, lat 30 (I pokolenie)
„Przed rokiem 1989 Dąbrowa Górnicza była miastem przepełnionym szarością, które z biegiem lat nabierało kolorów życia. Nastąpił dynamiczny rozwój, który był okupiony pewnymi kosztami. Na początku lat 90 inflacja był bardzo wysoka. Nie wszyscy wytrzymywali zachłyśnięcie się kapitalizmem, ponieważ masowo zaczęły powstawać nowe firmy. Ludzie zaciągali kredyty, które z biegiem czasu stawały się zbyt dużym obciążeniem.” Krzysztof Markowski, lat 30 (I pokolenie)

6 Dąbrowa Górnicza 1990-2010 HUTA KATOWICE

7 Expo Silesia- nowoczesne centrum wystawienniczo targowe, powstało na granicy Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. To szansa na rozwój branży hotelowej i okołobiznesowej. „Dąbrowa Górnicza to dobre miejsce na lokowanie gospodarczych przedsięwzięć. Działa 12 tyś. Przedsiębiorstw. 22 największe zakłady zatrudniają ponad 250 pracowników blisko 100 firm to przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym (m.in. indyjsko-brytyjski, francuski, włoski, szwajcarski, niemiecki, belgijski, austriacki, hiszpański).”

8 Aleksandra Banot, lat 44 (II pokolenie)
„Jako językowiec chcę przede wszystkim podkreślić rosnącą świadomość i potrzebę uczenia się języków obcych. Realizacja tego przedsięwzięcia odbywa się w szkołach na wszystkich szczeblach edukacji, również w naszym liceum w zwiększonym wymiarze godzin. Szczególnie ważna jest konfrontacja zdobytych umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach autentycznych, w czasie wyjazdów zagranicznych młodzieży, które przed wieloma laty nie były tak powszechne jak dziś. Na uwagę zasługuje również ponowne uruchomienie w Dąbrowie Górniczej wydziału krakowskiej AGH, co daje możliwość kształcenia tym wszystkim z naszego regionu, którzy z różnych powodów nie mogą studiować z dala od miejsca zamieszkania. Jednocześnie upatruję tu szansę na promowanie myśli technicznej i propagowanie królowej nauk, jak zwykło się mówić o matematyce, która uczy logicznego myślenia, przydatnego nie tylko na lekcjach.” Aleksandra Banot, lat 44 (II pokolenie)

9 Halina Ratajczyk, lat 64 ( III pokolenie)
„Uważam, iż miasto bardzo prężnie się rozwija. Najbardziej widoczną zmianą jest modernizacja najważniejszych miejsc Dąbrowy Górniczej (Urząd Miasta, Biblioteka) , oraz ich rozwój. Powstały nowe obiekty takie jak: Hala Widowiskowo –Sportowa czy Centrum Handlowe Pogoria. Uważam, że Nasze miasto jest bardziej otwarte na młodych i zdolnych ludzi, niż kilka czy kilkanaście lat temu. W ciągu ostatnich 20 lat w Dąbrowie powstało wiele ośrodków kultury, gdzie nie tylko młodzież może się rozwijać. Emeryci również mają swoje szanse na rozwój. Wspominam tutaj o chociażby uniwersytecie III wieku, PKZ czy Bibliotece Miejskiej, która swoją ofertę kieruje nie tylko do młodych ludzi, ale i również starszych.” Halina Ratajczyk, lat 64 ( III pokolenie)

10 Halina Ratajczyk, lat 64 (III pokolenie)
„Dąbrowa Górnicza stała się miastem o wiele bardziej atrakcyjnym i mam nadzieję, że będzie się dalej rozwijać. Powstały nowe miejsca, które są dostępne dla każdego obywatela. Informacja działa prężniej dzięki Urzędowi Miasta, rozwojowi Internetu oraz komunikacji społecznej. Uważam, że większość z postępu Dąbrowy, to zasługa samorządu i chęci promowania miasta, nie tylko wśród jego mieszkańców ale i również innych miast.” „Jakość życia jest nieporównywalnie wyższa, szczególnie, jeśli chodzi o asortyment i dostępność produktów. Jeśli chodzi o ilość sklepów i miejsc usługowych, możemy powiedzieć, że jest bardzo wysoka. Bardzo dużym plusem jest tutaj, nowe Centrum Handlowe Pogoria.” „Bogate środowisko naturalne jest ważną i dużą zaletą Dąbrowy Górniczej. Władze miasta stanowczo zdają sobie z tego sprawę, dlatego też dbają o jego ochronę i rozwój, co widać właśnie chociażby poprzez większą ilość pojemników i kontenerów” Halina Ratajczyk, lat 64 (III pokolenie)

11 Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej

12 Hala Widowiskowo - Sportowa
Hala Widowiskowo-Sportowa z 3500 widownią zapewnia standard na najwyższym poziomie.

13 Aquapark „Nemo- Wodny Świat”

14 Dąbrowa jest centrum rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców regionu…
„Dominującym kolorem w Dąbrowie Górniczej jest zieleń… związane jest to z ochroną środowiska, poprzez stawianie kontenerów i segregację śmieci.” Dąbrowa jest centrum rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców regionu…

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Marta Zimny 1991, kl.III Paulina Mrugała 1991, kl. III II LO im Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej Opiekun : mgr Piotr Radziwonowicz, Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google