Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI"— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
ĆWICZENIA 4 mgr Paulina Ilnicka-Jordan

2 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ludzie są istotnym zasobem organizacji; To oni poprzez swoją prace, uzdolnienia, twórczość i energię współprzyczyniają się do powodzenia organizacji jako całości, czyli do realizacji jej celów;

3 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Doświadczony kierownik musi wiedzieć jedno, że w procesie budowania zespołu nie tylko poprawna rekrutacja przynosi efekty w postaci wydajnej pracy. Niezbędne jest nieustanne motywowanie pracowników.

4 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Dlaczego? Bo jak powiedzieliśmy sobie na poprzednich zajęciach: To nie finanse, ani strategia, ani technologia, ale praca zespołowa jest decydującym czynnikiem przewagi konkurencyjnej. PATRICK LENCIONI The five dysfunctions of a team, 2005 I to kierownik musi sprawić, aby nam się chciało chcieć 

5 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Funkcja kadrowa/personalna polega: planowaniu, obsadzaniu, wprowadzeniu, szkoleniu, motywowaniu, ocenianiu, awansowaniu członków organizacji.

6 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Każdy z nas jest inny, dlatego też inne rzeczy będą nas motywować; Przy czym należy pamiętać, że to niematerialny sposób motywowania pracowników stanowi nie lada wyzwanie;

7 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wyróżniamy 3 kluczowe praktyki motywacyjne: Pozytywna informacja zwrotna/ Udzielanie pochwał; Wręczanie nagród; Powierzanie stanowiska;

8 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ad 1. Pozytywna informacja zwrotna/ Udzielenie pochwał ZAUWAŻ- POCHWAL- PODZIĘKUJ Istotnym elementem tej praktyki motywującej jest jasny i czytelny komunikat ze strony szefa, podkreślający zauważenie przez niego jakiegoś pozytywnego zachowania pracownika; Ważne jest, podając konkretny przykład, pochwalić zachowanie podwładnego i wyjaśnić mu dlaczego jego zachowanie jest ważne dla Ciebie i dla całej firmy; Należy to zrobić od razu po wykonanej pracy; To sprawi, ze pracownik zacznie się bardziej utożsamiać z firmą;

9 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ad 2. Wręczanie nagród jest kolejna praktyką motywującą W trakcie rozmowy z pracownikiem opisz zachowania, za które nagradzasz, nazwij korzyści, które odniosła firma dzięki postawie pracownika, wręcz nagrodę, poproś pracownika o kilka słów na temat źródeł jego sukcesu, wzmocnij jego motywację do dalszej pracy np. poproś o więcej i zapewnij go, że nagrodzisz te zachowania, które są zgodne z kulturą oraz wartościami organizacji

10 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Metody nagradzania: Podziękowania i pochwały; Nagrody symboliczne (dyplomy, listy pochwalne, prawo do noszenia znaczka firmowego); Poszerzenie zakresu samodzielności pracownika; Pierwszeństwo pracownika w dostępie do bonusów; Przydzielanie prestiżowych prac, wyręczanie w czarnej robocie Docenianie członków rodziny pracownika ( weekend z rodzina na koszt firmy) Nagrody realizujące potrzeby pracownika ( dobra książka dla pasjonata literatury)

11 Ad 3. Powierzanie nowego stanowiska
Celem zawodowym każdego pracownika jest awans. Może on być zatem skutecznym narzędziem motywowania. Awansując pracownika należy swoją decyzję pracownikowi wyjaśnić za pomocą następujących elementów: Doświadczenia i kompetencji pracownika Poziomem zaufania Mocnych i słabych stron. Należy pokazać pracownikowi obszary rozwoju i korzyści zmiany stanowiska. Koniecznie zaproponuj swoją pomoc i pogratuluj awansu

12 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Motywację buduje konsekwencja przełożonego, ale nie tylko konsekwencja w nagradzaniu ale i karaniu

13 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Karanie jest istotnym elementem zarzadzania. Polega ono na wymierzaniu sankcji za działania sprzeczne z tymi, które są przyjęte i akceptowane przez organizację. Teoria MISIE Kara powinna być dopasowana do rodzaju przewinienia Nie każ podwładnego kiedy jesteś silnie zburzony Unikaj mów wychowawczych Nie wpędzaj pracowników w poczucie winy Karz w cztery oczy, nie nagłaśniaj sprawy

14 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Drogi kierowniku nie udzielaj pochwał i reprymend zależnie od swojego widzimisię, ale opieraj je na wydajności swoich pracowników; Skutkiem tych pierwszych praktyk będzie utrata wiarygodności, wprowadzi zamieszanie i zdezorientuje pracowników;

15 Zarządzanie zasobami ludzkimi

16 Dziękuję za uwagę A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 2008
James A. F. Stoner, Charles Wankel, Kierowanie, Warszawa 1992; K. Blanchard, R. Lorber, Techniki jednominutowego menedżera w praktyce, Warszawa 2008; Ewa Beck-Krala, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Studia podyplomowe, Kraków 2009; M. D. Głowacka, J. Galicki, E. Mojs, Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Warszawa 2009;


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google