Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P R Z E M O C. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) Przemoc w rodzinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P R Z E M O C. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) Przemoc w rodzinie."— Zapis prezentacji:

1 P R Z E M O C

2 art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

3 PRZEMOC FIZYCZNAPSYCHICZNA EKONOMICZNASEKSUALNA

4 P R Z E M O C F I Z Y C Z N A popychanie, policzkowanie, duszenie szarpanie, drapanie, plucie, gryzienie, szczypanie przytrzymywanie, krępowanie, wykręcanie rąk bicie dłonią, pięścią, uderzanie przedmiotami, kopanie oparzanie, przypalanie papierosami rzucanie przedmiotami, niszczenie, uderzanie w przedmioty grożenie, użycie broni, niebezpiecznego narzędzia świadome stwarzanie niebezpiecznych sytuacji porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nie udzielenie koniecznej pomocy, zaniechanie opieki nie wpuszczanie do domu, zamykanie, zastawianie drogi ograniczanie dostępu do pomieszczeń, snu i pożywienia

5 P R Z E M O C P S Y C H I C Z N A wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, zawodu, wykształceniawyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, zawodu, wykształcenia odmowa uczuć, szacunku, zainteresowania, stała krytyka, bagatelizowanie osiągnięć, wyolbrzymianie porażekodmowa uczuć, szacunku, zainteresowania, stała krytyka, bagatelizowanie osiągnięć, wyolbrzymianie porażek wmawianie choroby psychicznej, wywoływanie poczucia winywmawianie choroby psychicznej, wywoływanie poczucia winy wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzaniewyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie stosowanie gróźb, szantażowanie, domaganie się posłuszeństwastosowanie gróźb, szantażowanie, domaganie się posłuszeństwa obmowy i pomówienia, izolacja społecznaobmowy i pomówienia, izolacja społeczna stałe telefonowanie, wysyłanie sms, maili, listówstałe telefonowanie, wysyłanie sms, maili, listów śledzenie i prześladowanie, czytanie cudzej korespondencjiśledzenie i prześladowanie, czytanie cudzej korespondencji przeglądanie zawartości komputera, rzeczy osobistychprzeglądanie zawartości komputera, rzeczy osobistych wymuszanie opieki nad sobą, symulacja chorobywymuszanie opieki nad sobą, symulacja choroby ograniczanie kontaktów z dzieckiem, grożenie rozwodemograniczanie kontaktów z dzieckiem, grożenie rozwodem umyślne stawianie niewykonalnych zadańumyślne stawianie niewykonalnych zadań

6 P R Z E M O C S E K S U A L N A wymuszanie pożycia seksualnego, pieszczot i praktykwymuszanie pożycia seksualnego, pieszczot i praktyk wymuszanie seksu z osobami trzecimiwymuszanie seksu z osobami trzecimi sadystyczne formy współżycia seksualnegosadystyczne formy współżycia seksualnego demonstrowanie zazdrościdemonstrowanie zazdrości zmuszanie do oglądania materiałów pornograficznychzmuszanie do oglądania materiałów pornograficznych uprawianie seksu z osobą poniżej 15 latuprawianie seksu z osobą poniżej 15 lat obnażanie lub onanizowanie się przy kimś bez jego zgodyobnażanie lub onanizowanie się przy kimś bez jego zgody podglądanie osób w sytuacjach intymnychpodglądanie osób w sytuacjach intymnych publiczne komentowanie intymnych szczegółówpubliczne komentowanie intymnych szczegółów zmuszanie do seksu w obecności dziecizmuszanie do seksu w obecności dzieci współżycie seksualne z osobami spokrewnionymiwspółżycie seksualne z osobami spokrewnionymi kontrolowanie antykoncepcjikontrolowanie antykoncepcji zmuszanie do prostytucjizmuszanie do prostytucji

7 P R Z E M O C E K O N O M I C Z N A zabieranie czyichś pieniędzyzabieranie czyichś pieniędzy niezaspokajanie potrzeb rodziny, niepłacenie alimentówniezaspokajanie potrzeb rodziny, niepłacenie alimentów zaciąganie kredytów obciążających wspólny budżet bez porozumienia z partnerem, niepłacenie wspólnych opłat i ratzaciąganie kredytów obciążających wspólny budżet bez porozumienia z partnerem, niepłacenie wspólnych opłat i rat wynoszenie z domu wspólnej własności, sprzedawanie wspólnej własności bez porozumienia z partneremwynoszenie z domu wspólnej własności, sprzedawanie wspólnej własności bez porozumienia z partnerem bezprawne pozbawianie praw do majątku, nierespektowanie zasad sądowego podziału majątkubezprawne pozbawianie praw do majątku, nierespektowanie zasad sądowego podziału majątku ograniczanie dostępu do wspólnego konta, dysponowanie pieniędzmi ze wspólnego budżetu bez porozumienia z partneremograniczanie dostępu do wspólnego konta, dysponowanie pieniędzmi ze wspólnego budżetu bez porozumienia z partnerem zmuszanie do wydawania pieniędzy na określone celezmuszanie do wydawania pieniędzy na określone cele zmuszanie do pracy we własnej firmiezmuszanie do pracy we własnej firmie przekupywanie dzieci i innych członków rodzinyprzekupywanie dzieci i innych członków rodziny zniechęcanie, uniemożliwianie podjęcia pracy zawodowej, obciążanie dodatkowymi obowiązkami domowymizniechęcanie, uniemożliwianie podjęcia pracy zawodowej, obciążanie dodatkowymi obowiązkami domowymi

8 Przemocą jest każde działanie zmierzające przy użyciu siły fizycznej, wymuszenia lub zastraszenia do wywołania zachowań lub ich zaniechań wbrew świadomości i woli drugiej osoby


Pobierz ppt "P R Z E M O C. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) Przemoc w rodzinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google