Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sympozjum Naukowe Klimat Pola Uprawnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sympozjum Naukowe Klimat Pola Uprawnego"— Zapis prezentacji:

1 Sympozjum Naukowe Klimat Pola Uprawnego

2 I Sympozjum Naukowe Lublin, 17-20. września 1985 r.
ORGANIZATORZY Komitet Agrofizyki PAN w Lublinie Komitet Meteorologii i Fizyki Atmosfery PAN w Lublinie, Zakład Agrofizyki PAN w Lublinie, Zakład Agrometeorologii AR w Lublinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

3 Wtorek - 17 września 1985 r otwarcie Sympozjum referat plenarny – prof. dr hab. inż. Stanisław Bac przerwa A. SEMINARIUM AGROFIZYCZNE referat wprowadzający - doc. dr hab. Ryszard Walczak przerwa obiadowa referaty: A. Perrier - ,,Microclimates des cultures"; LP. Korsuńska, J.A. Paczepski, R.A. Szczerbakow - ,,Kojarzenie obliczeniowych i doświadczalnych metod podczas badania transportu wilgoci w glebach ogrocenoz" prezentacja posterów (nr od A - 1 do A – 22)

4 Środa - 18 września 1985 r wprowadzenie do dyskusji - dr Jan Kossowski przerwa B. XX ZJAZD AGROMETEOROLOGÓW referat wprowadzający – prof. dr hab. Czesław Koźmiński prezentacja posterów (nr od B -1 do B-25) przerwa obiadowa wprowadzenie do dyskusji - prof. dr hab. Józef Kołodziej, dyskusja spotkanie towarzyskie

5 Czwartek - 19 września 1985 r. C. SEMINARIUM FITOAKTYNOMETRII 09
Czwartek - 19 września 1985 r. C. SEMINARIUM FITOAKTYNOMETRII referat wprowadzający – prof. dr hab. Tadeusz Górski prezentacja posterów (nr od C-1 do C-9) wprowadzenie do dyskusji - doc. dr hab. Jan Słomka, referat - M. Dubicka: ,.Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu dopływu promieniowania słonecznego", dyskusja przerwa obiadowa wyjazd do Zamościa Piątek – 20. września 1985 r. Konferencja terenowa na trasie Zamość - Roztoczański Park Narodowy. Podsumowanie i zamknięcie Sympozjum. Przyjazd do Lublina ok. godz. 18.

6 II Sympozjum Naukowe Lublin, 27-28. września 1990 r.
ORGANIZATORZY Komitet Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Katedra Agrometeorologii AR w Lublinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

7 KOMITET ORGANIZACYJNY: Prof. dr hab. Jan Glinski
KOMITET ORGANIZACYJNY: Prof. dr hab. Jan Glinski IA PAN w Lublinie Prof. dr hab. Tadeusz Gorski IUNG w Puławach Prof. dr hab. Józef Kołodziej AR w Lublinie Doc. dr hab. Ryszard Walczak IA PAN w Lublinie Dr Jan Kossowski IA PAN w Lublinie SEKRETARZ SYMPOZJUM: Dr Ewa Sikora IA PAN w Lublinie

8 Czwartek – 27. września 1990 r otwarcie Sympozjum Cześć I - AGROFIZYKA I AGROMETEOROLOGIA referat - S. Bac: Wpływ roślin uprawnych na bilans wody pola płodozmianu referat - G. Müller, J. Müller, J. Döring, P. Jörn: Models for evaluating the evaporation, soil moisture and soil temperaturem of agriculturally used land considering also the specific site conditions przerwa referat - V. Nowak: Badania ewapotranspiracji pól uprawnych w Czechosłowacji referat - B. Usowicz, J. Paszczyk, R. Walczak: Opis i analiza dynamiki temperatury gleby modelami typu ARIMA 1/2

9 Czwartek – 27. września 1990 r. 13. 00-15. 00. przerwa obiadowa 15
Czwartek – 27. września 1990 r przerwa obiadowa referat - M. Malicki: Nowe techniki pomiaru temperatury i wilgotności gleby prezentacja posterów (od nr A-l do A-16) wprowadzenie do dyskusji – prof. dr hab. J. Kołodziej, dyskusja spotkanie towarzyskie. 2/2

10 Piątek – 28. września 1990 r. Część II - FIT0AKTYN0METRIA 09. 00 - 09
Piątek – 28. września 1990 r. Część II - FIT0AKTYN0METRIA referat - T. Górski: Z badań nad fotomorfogenezą referat - J. Ross: The use of remote sensing methods for crop assessment przerwa referat - J. Anton: Thermal IR - measurements as an indicator of crop status referat - J. Paszyński, P. Rojan: Związek miedzy usłonecznieniem a struktura, całkowitego promieniowania słonecznego prezentacja posterów (od nr F- l do F-14) wprowadzenie do dyskusji - doc. dr hab. J. Słomka, dyskusja podsumowanie i zamkniecie Sympozjum wycieczka do pałacu Zamojskich w Kozłówce.

11 III Sympozjum Naukowe Puławy, 15-16. października 1992 r.
ORGANIZATORZY Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Komitet Agrofizyki PAN, Lubelskie Towarzystwo Naukowe - Wydział Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych, Instytut Agrofizyki PAN, Katedra Agrometeorologii AR w Lublinie.

12 Czwartek - 15. X. 1992 Sala Rycerska 10. 00
Czwartek X Sala Rycerska Otwarcie Sympozjum XXIV Zjazd Agrometeorologów 1. Sesja poświęcona pamięci Profesora Włodzimierza Zinkiewicza W. Warakomski: Profesor dr Włodzimierz Zinkiewicz - klimatolog i agrometeorolog (w XX rocznicę śmierci) przerwa 2. Sesja referatowa M. Sadowski: Globalne zmiany klimatu i ich konsekwencje S. Bac: Perspektywiczne zmiany obiegu wody na obszarach rolniczych pod wpływem zmian klimatu i zanieczyszczeń środowiska 1/2

13 Czwartek - 15. X. 1992 Sala Rycerska. T
Czwartek X Sala Rycerska T. Tomaszewska: Plan Komisji Meteorologii Rolniczej Światowej Organizacji Meteorologicznej na lata A. Kędziora: Mikrometeorologiczne i teledetekcyjne badania środowiska przyrodniczego dyskusja – przerwa obiadowa 3. Sesja posterowa prezentacja posterów w Sali Gotyckiej – dyskusja generalna w Sali Rycerskiej Spotkanie koleżeńskie w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Weterynarii 2/2

14 Piątek - 16. X 1992 Sala Rycerska 09. 00
Piątek X Sala Rycerska Otwarcie Seminarium Agrofizyki R. Walczak: Podstawy badań modelowych w agrofizyce Wręczenie Medalu im. Michała Oczapowskiego Profesorowi Inge Hakansonowi z Uppsali I. Hakanson: Estimated crop losses caused by soil compaction l l.00 - l l.30 przerwa prezentacja posterów (przed Salą Rycerską) dyskusja 1/2

15 2/2 Piątek X Sala Seminaryjna Otwarcie VIII Seminarium Fitoaktynometrii J. Podogrocki: O programie badań górnych warstw atmosfery sesja wspólna z Seminarium Agrofizyki w Sali Rycerskiej przerwa T. Górski: O fotomorfogenetycznej regulacji pokroju roslin w łanie prezentacja posterów w Sali Gotyckiej dyskusja obiad wyjazd do Kazimierza Dolnego Zamknięcie Sympozjum

16 IV Sympozjum Naukowe Lublin, 6. grudnia 1994 r.
ORGANIZATORZY Lubelskie Towarzystwo Naukowe - Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Katedra Agrometeorologii AR w Lublinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

17 KOMITET ORGANIZACYJNY: Prof. dr hab. Jan Glinski
KOMITET ORGANIZACYJNY: Prof. dr hab. Jan Glinski IA PAN w Lublinie Prof. dr hab. Tadeusz Górski IUNG w Puławach Prof. dr hab. Józef Kołodziej AR w Lublinie Prof. dr hab. Ryszard Walczak IA PAN w Lublinie SEKRETARZ SYMPOZJUM: Dr Ewa Sikora IA PAN w Lublinie

18 Otwarcie Sympozjum T. Górski: Współczesne kierunki oceny agroklimatu J. Kołodziej: Czynniki modyfikujące klimat gleby Przerwa Cz. Koźmiński: Charakterystyka uwilgotnienia gleby pod oziminami i ziemniakami w Polsce S. Bac: Metodyka szczegółowej oceny wpływu pogody na plonowanie Przerwa obiadowa Prezentacja posterów Dyskusja i podsumowanie Sympozjum

19 V Sympozjum Naukowe Lublin, 11. grudnia 1998 r.
ORGANIZATORZY Lubelskie Towarzystwo Naukowe - Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych, Katedra Agrometeorologii AR w Lublinie, Zakład Meteorologii i Klimato-logii UMCS w Lublinie, Zakład Agrometeorologii IUNG w Puławach, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie.

20 10. 30. Otwarcie Sesji 11. 00 - 12. 00. Sesja referatowa. Prof. dr hab
Otwarcie Sesji Sesja referatowa Prof. dr hab. Tadeusz Gorski, dr Andrzej Doroszewski: Fotomorfogeneza w łanach roślin. Prof. dr hab. Czesław Koźminski, prof. dr hab. Bożena Michalska: Ryzyko uprawy roślin ozimych w Polsce powodowane ekstremalnym uwilgotnieniem gleby Przerwa Sesja posterowa Podsumowanie Sesji

21 VI Sympozjum Naukowe Zamość, 14-15. października 2004 r.
ORGANIZATORZY Lubelskie Towarzystwo Naukowe – - Wydział V Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych, Katedra Agrometeorologii AR w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS w Lublinie, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu.

22 KOMITET ORGANIZACYJNY prof. dr hab
KOMITET ORGANIZACYJNY prof. dr hab. Józef Kołodziej - przewodniczący prof. dr hab. Tadeusz Górski - zastępca przewodniczącego prof. dr hab. Ryszard Walczak - czł. PAN prof. dr hab. Michał Kaszewski prof. dr hab. Waldemar Martyn dr Krzysztof Liniewicz - sekretarz dr Andrzej Samborski mgr inż.. Hanna Bednarek - skarbnik mgr inż.. Ireneusz Banasiewicz

23 VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Klimat pola uprawnego
VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Klimat pola uprawnego. Meteorologia i klimatologia w służbie rolnictwa i turystyki Zamość – Łuck, września 2012 r.

24 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Klimat pola uprawnego
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Klimat pola uprawnego. Meteorologia i klimatologia w teorii i praktyce rolnictwa i turystyki Lublin – Dublany – Zamość, 17 – 20. września 2014 r

25 r.- środa Spotkanie i sesja naukowa w siedzibie PAN Oddział w Lublinie, Wyjazd do Zamościa (po południu), Obrady (kontynuacja) i nocleg. r. - czwartek Wyjazd do Lwowa (godziny ranne), Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach – - obrady, Zwiedzanie miasta (po południu). r. - piątek Sesja terenowa, po której nastąpi powrót do Zamościa. r – sobotę Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji.


Pobierz ppt "Sympozjum Naukowe Klimat Pola Uprawnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google