Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA KRAJOBRAZU W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIEJ KONWENCJI KRAJOBROWEJ Piotr Otawski Toruń, 12 sierpnia 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA KRAJOBRAZU W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIEJ KONWENCJI KRAJOBROWEJ Piotr Otawski Toruń, 12 sierpnia 2014."— Zapis prezentacji:

1 OCHRONA KRAJOBRAZU W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIEJ KONWENCJI KRAJOBROWEJ Piotr Otawski Toruń, 12 sierpnia 2014

2 Pojęcie krajobrazu Obszar Percepcja Interakcja czynników Przyrodniczych i ludzkich Preambuła 2

3 Ochrona krajobrazu – działania na rzecz zachowania i utrzymania ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu, tak aby ukierunkować i harmonizować zmiany, które wynikając z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Gospodarowanie krajobrazem – działanie, z perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, w celu zapewnienia regularnego podtrzymywania krajobrazu tak, aby kierować i harmonizować jego zmiany wynikające z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych Planowanie krajobrazu – skuteczne działanie perspektywiczne mające na celu powiększenie, odtworzenie lub utworzenie krajobrazów. 3

4 Środki ogólne – art. 5 Prawne uznanie krajobrazu za istotny komponent otoczenia ludzi Ustanowienie i wdrożenie polityki w zakresie krajobrazu ukierunkowanej na ochronę, gospodarkę i planowanie krajobrazu poprzez środki określone w art. 6 Zapewnienie udziału społeczeństwa Integracja krajobrazu do polityk sektorowych mogących mieć nań wpływ 4

5 Środki specjalne – art. 6 Podnoszenie świadomości Szkolenie i edukacja Identyfikacja i ocena – identyfikacja na całym obszarze, analiza charakterystyk i presji, rejestr zmian, ocena zidentyfikowanych krajobrazów Zdefiniowanie celów jakości krajobrazu dla zidentyfikowanych i ocenionych krajobrazów Wprowadzenie instrumentów mających na celu ochronę, gospodarkę i/lub planowanie krajobrazu 5

6 Brak definicji krajobrazu Brak narzędzi identyfikacji krajobrazu na terenie całego kraju Brak narzędzi pozwalających na analizę presji i monitoring Brak narzędzi oceny krajobrazów Brak narzędzi definiowania celów jakości krajobrazu 6

7 Planowanie przestrzenne w marginalnym stopniu uwzględnia kwestie dotyczące ochrony krajobrazu: Relacje pomiędzy poszczególnymi dokumentami w systemie planowania przestrzennego Charakter planów miejscowych Instytucja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Ochrona krajobrazu w regulacjach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Bardzo wyspecjalizowana, ukierunkowana na ochronę wartości materialnych Nie uwzględniająca wielkowymiarowości krajobrazu Pozbawiona narzędzi wpływania na kształtowanie krajobrazu 7

8 Ochrona krajobrazu w regulacja ustawy o ochronie przyrody: Fragmentaryczna, nie uwzględniająca wielkowymiarowości krajobrazu Pozbawiona istotnych narzędzi ochrony krajobrazu Pozbawiona narzędzi wpływania na kształtowanie krajobrazu 8

9 Dziękuję za uwagę 9


Pobierz ppt "OCHRONA KRAJOBRAZU W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIEJ KONWENCJI KRAJOBROWEJ Piotr Otawski Toruń, 12 sierpnia 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google