Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyroda w naszym regionie. Zieleń w naszym mieście.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyroda w naszym regionie. Zieleń w naszym mieście."— Zapis prezentacji:

1 Przyroda w naszym regionie

2 Zieleń w naszym mieście

3 (Park of Maria Konopnicka) Park Marii Konopnickiej

4  Park im. Marii Konopnickiej znajduje się przy ulicy Noniewicza. W parku możemy obejrzeć pomnik Konopnickiej a także ówczesną fontannę która została przerobiona na kwietnik.  (Park of Maria Konopnicka is In Noniewicza street. In the park we can see the monument as well as the the Foreign Investment which is a fountain which was converted into a flowerbed.)

5

6  W parku Konstytucji 3 Maja możemy obejrzeć przedstawienia w Muszli, zwiedzić altankę a także posłuchac szumu wody w fontannie która się tam znajduje.  (In the park of the Constitution of May 3, we see a show in the Shell, visit the gazebo and listen to the sound of water in the fountain that is there.)

7 Arcadia Lagoon Zalew Arkadia

8  Sztuczny zbiornik wodny znajdujący się nad Czarną Hańczą od strony południowo – zachodniej, między starym miastem a osiedlem Zahańcze. Obok znajduje się Ośrodek Sportu i Rekreacji z halą sportową i zapleczem hotelowym oraz basenem. Plaża miejska nad zalewem w okresie letnim posiada opiekę ratownicza.  (Artificial water reservoir located on the Black Hańcza from the south - west, between the old town and residential Zahańcze. Alongside, it is a Sport and Recreation Centre with a sports hall and hotel facilities and a swimming pool. The Town beach on the bay during the summer has a custody rescue.)

9

10  Czarna Hańcza jest największą rzeką Suwalszczyzny. Przepływa przez bardzo ciekawe tereny, nie raz o unikalnych walorach krajobrazowych, geologicznych, historycznych i etnicznych.  (Black Hańcza is the longest river in Suwalki region and it flows through Suwałki City. It Flows through very interesting areas, many of those are with unique natural beauty, geological, historical and ethnic minorities.)

11

12  Bajoro znane z infrastruktury doskonałej na zimowe szaleństwo na sankach.  (Morass known for its excellent infrastructure for winter sledging madness.)

13 Krajobraz naszego regionu.

14  O pięknie Suwalszczyzny nie trzeba nikogo przekonywać. Ma ona ugruntowaną renomę krainy krajobrazowo malowniczej, przyrodniczo niezmiernie cennej, a historycznie bogatej. Jej dzieje tworzyli od paru wieków Polacy, Litwini oraz Rosjanie, Żydzi i niemieccy osiedleńcy.

15  A beutiful Suwałki Region does not need to convince anybody. It has an established reputation, picturesque landscape, natural and extremely valuable. Its history has been created for many centuries by Poles, Lithuanians and Jews, Russians and German settlers.

16  Suwalszczyzna należy do tych urodziwych regionów naszego kraju, gdzie natura nagromadziła wyjątkowo dużo różnorodnych form rzeźby terenu i wykształciła bogatą szatę roślinną. Geologiczny obraz tej krainy ukształtowała działalność lądolodu skandynawskiego. Dzięki temu powstała na naszym terenie wyrazista rzeźba, której konfiguracje tworzą wysoczyzny, morenowe wzgórza, krawędzie rozległych dolin, bogata sieć hydrologiczna z głębokimi rynnami rzek i misami różnorakich kształtów jezior.

17  Suwalki belongs to those regions of our country, where nature has accumulated a big amount of various forms of land and developed landscape with rich vegetation. Geological image of this land was shaped by the Scandinavian ice sheet. Because of it, there is now young and expressive shape of landscape, such as: moraine hills, valleys, edges of the vast valleys, rich hydrological network, with deep gutters rivers and lakes of various shapes.

18

19

20

21  Współczesny obraz Suwalszczyzny współtworzą obszary naturalne, zbliżone do pierwotnych (jak Puszcza Augustowska, czy otoczone lasami jeziora i doliny rzek), z terenami krajobrazu kulturowego, ukształtowanego przez człowieka, gdzie w przyrodniczy pejzaż wtopione są wioski, dawne miasteczka i trzy większe miasta: Suwałki, Augustów i Sejny. Wszystkie te miejscowości splata sieć żwirowych i asfaltowych dróg, które ułatwiają dotarcie pieszo, rowerem, samochodem do każdego miejsca tej godnej zwiedzenia krainy.

22  Contemporary picture of Suwalki Contributing to natural areas, similar to the original (as Augustow Forest, surrounded by forests and lakes and river valleys), with areas of cultural landscape, shaped by man, where the natural landscape are fused village, old town and the three major cities: Suwalki, Augustow Sejny. All of these places is intertwined network of gravel and asphalt roads that make it easy to reach by foot, bicycle, car to anywhere decent to visit this land.

23 Thank you for watching it.


Pobierz ppt "Przyroda w naszym regionie. Zieleń w naszym mieście."

Podobne prezentacje


Reklamy Google