Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia i Społeczeństwo Nauczyciel Katarzyna Waszczyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia i Społeczeństwo Nauczyciel Katarzyna Waszczyk"— Zapis prezentacji:

1 Historia i Społeczeństwo Nauczyciel Katarzyna Waszczyk

2 Podręcznik i ćwiczenia
Klasa 4 – „Wczoraj i dziś’’ podręcznik i zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa wyd. Nowa Era Klasa 5 - „Wczoraj i dziś’’ podręcznik i zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa wyd. Nowa Era Klasa 6 – „A to historia !’’ cz. 1 i wyd. Nowa Era

3 4 klasa

4 5 klasa

5 6 KLASA

6 ATLAS HISTORYCZNY

7 PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI
Dopuszcza się DWA nieprzygotowania w semestrze Każde nieprzygotowanie uczeń ma obowiązek zgłosić przed rozpoczęciem zajęć, a nie w środku lekcji, gdy nauczyciel pyta. Za nieprzygotowanie uważa się : brak pracy domowej nieprzygotowanie merytoryczne brak ćwiczeń/zeszytu

8 Ocenianie Formy sprawdzania osiągnięć ucznia
prace pisemne (sprawdziany i kartkówki) odpowiedź ustna przygotowanie do lekcji aktywność na lekcji prace domowe prace dodatkowe

9 OCENY Stopnie w skali 1-6 Znaczki 5„+” to piątka , a 3 „-” to jedynka
Ocena półroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena półroczna ma wpływ na ocenę roczną Uczeń , który otrzyma ocenę NIEDOSTATECZNĄ za pierwszy semestr powinien ją zaliczyć nie później niż do POŁOWY MAJA 2013 ROKU , po uprzednim zgłoszeniu się do nauczyciela.

10 PRACE PISEMNE Prace sprawdzające podsumowują każdy rozdział
Uczeń , który nie zaliczy sprawdzianu powinien go zaliczyć w terminie ustalonym przez nauczyciela ( nie później niż 2 tygodnie po jego oddaniu) - Uczeń, który z prac kontrolnych otrzymał oceny w skali od 2-4 ma prawo poprawy tylko jednej pracy w semestrze po ustaleniu terminu z nauczycielem, Po dłuższej nieobecności (5 dni nauki szkolnej lub więcej) należy uzgodnić termin pisania pracy z nauczycielem.

11 OCENA CELUJĄCA Uczeń może otrzymać ocenę celującą z historii , gdy podejmuje działania wskazujące na jego szczególne zainteresowanie przedmiotem, rozwija swoją wiedzę i umiejętności ponadprogramowe, uczęszcza na koło historyczne i aktywnie w nim uczestniczy.

12 PROBLEMY ??? Wszelkie problemy związane z przedmiotem uczeń może rozwiązać podczas indywidualnie umówionych konsultacji


Pobierz ppt "Historia i Społeczeństwo Nauczyciel Katarzyna Waszczyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google