Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ODRĘCZNIK I ĆWICZENIA Klasa 4 – „Wczoraj i dziś’’ podręcznik i zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa wyd. Nowa Era Klasa 5 - „Wczoraj i dziś’’ podręcznik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ODRĘCZNIK I ĆWICZENIA Klasa 4 – „Wczoraj i dziś’’ podręcznik i zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa wyd. Nowa Era Klasa 5 - „Wczoraj i dziś’’ podręcznik."— Zapis prezentacji:

1

2 P ODRĘCZNIK I ĆWICZENIA Klasa 4 – „Wczoraj i dziś’’ podręcznik i zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa wyd. Nowa Era Klasa 5 - „Wczoraj i dziś’’ podręcznik i zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa wyd. Nowa Era Klasa 6 – „A to historia !’’ cz. 1 i 2 wyd. Nowa Era

3 4 KLASA

4 5 KLASA

5 6 KLASA

6 ATLAS HISTORYCZNY

7 PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI Dopuszcza się DWA nieprzygotowania w semestrze Każde nieprzygotowanie uczeń ma obowiązek zgłosić przed rozpoczęciem zajęć, a nie w środku lekcji, gdy nauczyciel pyta. Za nieprzygotowanie uważa się : - brak pracy domowej - nieprzygotowanie merytoryczne - brak ćwiczeń/zeszytu

8 O CENIANIE Formy sprawdzania osiągnięć ucznia - prace pisemne (sprawdziany i kartkówki) - odpowiedź ustna - przygotowanie do lekcji - aktywność na lekcji - prace domowe - prace dodatkowe

9 OCENY Stopnie w skali 1-6 Znaczki - 5„+” to piątka, a 3 „-” to jedynka - Ocena półroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. - Ocena półroczna ma wpływ na ocenę roczną Uczeń, który otrzyma ocenę NIEDOSTATECZNĄ za pierwszy semestr powinien ją zaliczyć nie później niż do POŁOWY MAJA 2013 ROKU, po uprzednim zgłoszeniu się do nauczyciela.

10 PRACE PISEMNE Prace sprawdzające podsumowują każdy rozdział Uczeń, który nie zaliczy sprawdzianu powinien go zaliczyć w terminie ustalonym przez nauczyciela ( nie później niż 2 tygodnie po jego oddaniu) - Uczeń, który z prac kontrolnych otrzymał oceny w skali od 2-4 ma prawo poprawy tylko jednej pracy w semestrze po ustaleniu terminu z nauczycielem, Po dłuższej nieobecności (5 dni nauki szkolnej lub więcej) należy uzgodnić termin pisania pracy z nauczycielem.

11 OCENA CELUJĄCA Uczeń może otrzymać ocenę celującą z historii, gdy podejmuje działania wskazujące na jego szczególne zainteresowanie przedmiotem, rozwija swoją wiedzę i umiejętności ponadprogramowe, uczęszcza na koło historyczne i aktywnie w nim uczestniczy.

12 PROBLEMY ??? Wszelkie problemy związane z przedmiotem uczeń może rozwiązać podczas indywidualnie umówionych konsultacji


Pobierz ppt "P ODRĘCZNIK I ĆWICZENIA Klasa 4 – „Wczoraj i dziś’’ podręcznik i zeszyt ucznia do historii i społeczeństwa wyd. Nowa Era Klasa 5 - „Wczoraj i dziś’’ podręcznik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google