Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Własności bramek logicznych RÓZGA DARIUSZ 20061

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Własności bramek logicznych RÓZGA DARIUSZ 20061"— Zapis prezentacji:

1 Własności bramek logicznych RÓZGA DARIUSZ 20061
Własności funkcji OR Własności funkcji AND Własności funkcji NOT Własności funkcji NAND Własności funkcji NOR Własności funkcji XOR Własności funkcji XNOR

2 Tablica prawdy dla funkcji OR (sumy logicznej)
Własności funkcji OR Y=A+B Tablica prawdy dla funkcji OR (sumy logicznej) Funkcja przyjmuje wartość 1 wtedy gdy co najmniej jedno z wejść przyjmuje stan 1 A B Y 1 A Y B Symbol

3 Symulacja bramki OR Stan wejścia A Stan wyjścia Y 1 1 1 Stan wejścia B

4 Tablica prawdy dla funkcji AND (iloczynu logicznego)
Własności funkcji AND Y=A*B Tablica prawdy dla funkcji AND (iloczynu logicznego) Funkcja przyjmuje wartość 1 tylko wtedy gdy oba wejścia przyjmują stan 1 A B Y 1 A Y B Symbol

5 Symulacja bramki AND Stan wejścia A Stan wyjścia Y 1 1 1
1 1 Stan wejścia B

6 Tablica prawdy dla funkcji NOT (negacji)
Własności funkcji NOT Y=A Tablica prawdy dla funkcji NOT (negacji) Funkcja przyjmuje wartość przeciwną do stanu wejścia A Y 1 A Y Symbol

7 Symulacja bramki NOT Stan wejścia A Stan wyjścia Y 1 1

8 Własności funkcji NAND
Bramka NAND (negacja iloczynu) Tablica prawdy dla funkcji NAND Bramka ta stanowi jakby połączenie bramki AND i NOT. Zero logiczne "0" na wyjściu jest ustawiane tylko wtedy gdy na obu wejściach jest jedynka logiczna "1". W pozostałych przypadkach na wyjściu zawsze jest stan "1". Widać więc, że jest ona dokładną odwrotnością bramki AND - porównaj tablice prawdy dla obu bramek. Również i ta bramka może mieć wiele wejść i tylko jedno wyjście. Bardzo popularnym układem scalonym jest układ 7400 zawierający cztery bramki NAND. A B Y 1 A Y B Symbol

9 Symulacja bramki NAND Stan wejścia A Stan wyjścia Y 1 1 1 1
1 1 1 Stan wejścia B

10 Własności funkcji NOR A B Y 1 Bramka NOR (negacja sumy)
Bramka NOR (negacja sumy) Tablica prawdy dla funkcji NOR A ta bramka natomiast jest odwrotnością bramki OR. Zero na wyjściu pojawia się zawsze wtedy, gdy choćby na jednym z wejść jest jedynka logiczna. Tylko wtedy gdy wszystkie wejścia są ustawione w stan "0" na wyjściu pojawia się "1". Bramki te można znaleźć w układzie 7402. A B Y 1 A Y B Symbol

11 Symulacja bramki NOR Stan wejścia A Stan wyjścia Y 1 1 1 1
1 1 1 Stan wejścia B

12 Własności funkcji XOR A B Y 1 Bramka XOR
Bramka XOR Tablica prawdy dla funkcji XOR Bramka XOR , która jest także nazywana sumą modulo 2. Bramka XOR nie stanowi systemu funkcjonalnie pełnego ( bramki za pomocą, której można zrealizować dowolną funkcję logiczną ), ale ma ona jednak duże znaczenie praktyczne. Umożliwia ona bowiem, w dość szerokiej klasie układów, bardzo oszczędną ( liczba elementów i połączeń ) realizację układu. Dotyczy to zwłaszcza realizacji: operacji arytmetycznych, konwersji kodów, korekcji błędów i innych. A B Y 1 A Y B Symbol

13 Symulacja bramki XOR Stan wejścia A Stan wyjścia Y 1 1 1
1 1 Stan wejścia B

14 Własności funkcji XNOR
Bramka XNOR Tablica prawdy dla funkcji XNOR Bramka XNOR . Ma ona duże znaczenie praktyczne. Umożliwia ona bowiem, w dość szerokiej klasie układów, bardzo oszczędną ( liczba elementów i połączeń ) realizację układu. Dotyczy to zwłaszcza realizacji: operacji arytmetycznych, konwersji kodów, korekcji błędów i innych. A B Y 1 A Y B Symbol

15 Symulacja bramki XNOR Stan wejścia A Stan wyjścia Y 1 1 1 1
1 1 Stan wejścia B


Pobierz ppt "Własności bramek logicznych RÓZGA DARIUSZ 20061"

Podobne prezentacje


Reklamy Google