Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami informatycznymi Część 2 Projektowanie systemów informatycznych dr Jolanta Sala Kwidzyn 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami informatycznymi Część 2 Projektowanie systemów informatycznych dr Jolanta Sala Kwidzyn 2004."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami informatycznymi Część 2 Projektowanie systemów informatycznych dr Jolanta Sala Kwidzyn 2004

2 Program Pojęcia i definicje Metodologia i modelowanie projektowania Metoda projektowania witryn internetowych wg modelu RUP Metodologia i narzędzia zarządzania projektami Diagramy procesów - case study. Prezentacja metodyki LOVEM opisu procesów

3 Metodologia i narzędzia zarządzania projektami Zarządzanie projektami - definicje Organizacja projektu Procesy zarządzania projektem Proces planowania i czynniki krytyczne Zarządzanie zakresem prac Wymiarowanie projektów informatycznych Zarządzanie czasem projektu Zarządzanie zasobami projektu Zarządzanie komunikacją, ryzykiem i zmianami

4 Co to jest projekt? Parametry projektu Projekt to niepowtarzalny i nierutynowy proces realizacji określonych celów, w określonym czasie i za pomocą określonych środków, który jest zdefiniowany przez: –produkt końcowy (zakres) –czas realizacji (terminy) –koszty realizacji (budżet) koszt zakres czas cel projektu Parametry projektu

5 Zarządzanie zakresem prac Proces planowania Elementy planu projektu Hierarchiczna struktura prac (WBS) Definiowanie zakresu i planu punktów węzłowych

6 Streszczenie Opis celu projektu Główne założenia rozwiązania Założenia kontraktu Lista zadań Wyszczególnienie zasobów Charakterystyka personelu Metody oceny Opis potencjalnych problemów Zarządzanie zakresem prac Elementy planu projektu

7 Wymiarowanie projektów informatycznych Estymacja parametrów projektu Miary stosowane w projektach Techniki szacowania –technika analogii –ekstrapolacja, parametryzacja –techniki inżynierskie –techniki specjalne Metoda punktów funkcyjnych

8 Wymiarowanie projektów informatycznych Pracochłonność prac Kwalifikacje i umiejętności członków zespołu Wykorzystanie materiałów i urządzeń Czas pracy urządzeń Różne opłaty Parametry dostaw Liczba i czas podróży służbowych Czas nieprodukcyjny Wynagrodzenia i nagrody Przykładowa lista elementów podlegających estymacji:

9 Wymiarowanie projektów informatycznych Miary stosowane w projektach Numeryczna miara wybranej cechy oprogramowania, np.: –program A jest dwa razy bardziej złożony niż program B, –program B jest dwa razy trudniejszy do pielęgnacji niż program A, –program A jest bardziej złożony niż program B Obszary mierzenia oprogramowania: koszty, pracochłonność, jakość, niezawodność, złożoność, złożoność obliczeniowa algorytmu.

10 Wymiarowanie projektów informatycznych Miary stosowane w projektach – odpowiedzi na pytania: Co oznacza miara „bardziej lub mniej złożony”? Kiedy ma sens stwierdzenie, że program A jest dwa razy bardziej złożony niż program B? Jaki sens ma stwierdzenie, że średnia złożoność programów w systemie A jest dwukrotnie większa niż średnia złożoność programów w systemie B? Czy jest możliwe mierzenie złożoności programu według jednej miary, czy też należałoby wyliczać różne rodzaje złożoności? Jaki sens ma stwierdzenie, że złożoność kolejnej wersji programu wzrasta o 25%?

11 Wymiarowanie projektów informatycznych Miary stosowane w projektach Dwa rodzaje złożoności oprogramowania: Złożoność obliczeniowa Złożoność psychologiczna Miary statyczne Miary historyczne klasy

12 Wymiarowanie projektów informatycznych Statyczne miary złożoności produktu w określonym czasie: Miara objętości: –linie kodu (LOC) –liczba zdań źródłowych –liczba operacji i operandów –liczba procedur –średnia długość procedury –liczba zmiennych Miara organizacji sterowania: –Złożoność cykliczna (McCabe) –Miara pętli (Woodward&Hennel) –Minimalna liczba przecięć (Chen) –Średni poziom zanurzenia (Dunsmore) Miara organizacji danych: –Miara powiązania danych Historyczne miary złożoności? To jakość produktu w określonym czasie!

13 Wymiarowanie projektów informatycznych Przykład szacowania przez analogię projekt projektowanierealizacja projektowanie oprogramowanie testowanie dokumentacja projektowanie specyfikacja wymagań wewnętrznezewnętrzne kodowanie, testy modułów testy podsystemów 100% 20% 80% 63% 12% 13% 30%20% 8%5% 6%

14 Wymiarowanie projektów informatycznych optymalna liczebność zespołu Liczebność zespołu Czas realizacji

15 Wymiarowanie projektów informatycznych pracochłonność a punkty funkcyjne Punkty funkcyjne Pracochłonność w osobomiesiącach 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 300 250 200 150 100 50 0

16 Wymiarowanie projektów informatycznych Estymacja parametrów projektu Miary stosowane w projektach Techniki szacowania –technika analogii –ekstrapolacja, parametryzacja –techniki inżynierskie –techniki specjalne Metoda punktów funkcyjnych Przykład ?

17 Metodologia i narzędzia zarządzania projektami Zarządzanie projektami - definicje Organizacja projektu Procesy zarządzania projektem Proces planowania i czynniki krytyczne Zarządzanie zakresem prac Wymiarowanie projektów informatycznych Zarządzanie czasem projektu Zarządzanie zasobami projektu Zarządzanie komunikacją, ryzykiem i zmianami

18 Zarządzanie czasem projektu wyznaczanie terminu realizacji projektu jednostki czasu w projekcie harmonogramowanie relacje pomiędzy zadaniami wymiarowanie zadań

19 Zarządzanie czasem projektu wyznaczanie terminu realizacji projektu –ustala się datę rozpoczęcia projektu –ustala się datę zakończenia projektu –wyznacza się daty wykonania konkretnych punktów węzłowych

20 Zarządzanie czasem projektu jednostki czasu w projekcie jednostki czasu w projekcie = pracochłonność szacowanie czasu realizacji w oderwaniu od konkretnego kalendarza obliczanie pracochłonności za pomocą jednostek: roboczogodzina, roboczodzień roboczotydzień – czyli ile pracy trzeba wykonać, aby zrealizować dane zadanie w odniesieniu do zespołu: osobomiesiąc

21 Zarządzanie czasem projektu jednostki czasu w projekcie Zależność czasu realizacji zadania od liczebności zespołu oraz specyfiki projektu Liczebność zespołu czas

22 Zarządzanie czasem projektu harmonogramowanie Specyfikacja wymagań Koncepcja systemu Projekt Implementacja Testowanie Testowanie integracyjne Wdrażanie Wykres Gantta

23 Zarządzanie czasem projektu relacje pomiędzy zadaniami Zadanie A Zadanie B (1) (2) (3) (4)

24 Zarządzanie czasem projektu wymiarowanie zadań 110 919 ZADANIE 3.4 Numer zadania Najwcześniejszy termin rozpoczęcia Czas realizacji zadania Najwcześniejszy termin realizacji Najpóźniejszy termin rozpoczęcia Najpóźniejszy termin zakończenia Zapas czasu zadania Opis zadania

25 5 ZADANIE A 15 ZADANIE B 5 ZADANIE C 8 ZADANIE E 22 ZADANIE D Zarządzanie czasem projektu wymiarowanie sieci zadań

26 155 ZADANIE A 61520 ZADANIE B 21525 ZADANIE C 28835 ZADANIE E 62227 ZADANIE D Zarządzanie czasem projektu wymiarowanie sieci zadań

27 155 105 ZADANIE A 61520 8222 ZADANIE B 21525 23227 ZADANIE C 28835 28035 ZADANIE E 62227 60 ZADANIE D Zarządzanie czasem projektu wymiarowanie sieci zadań

28 Zarządzanie zasobami projektu

29 Zarządzanie komunikacją, ryzykiem i zmianami Istota Przeglądy Raporty Zebrania i ich organizacja Dokumentacja Ryzyko Identyfikacja ryzyka Ocena ryzyka Zapobieganie ryzyku Monitorowanie ryzyka Zarządzanie komunikacją Zarządzanie ryzykiem

30 Literatura Kazimierz Frączkowski, Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003 Zdzisław Szyjewski, Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami informatycznymi Część 2 Projektowanie systemów informatycznych dr Jolanta Sala Kwidzyn 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google