Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami informatycznymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami informatycznymi"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami informatycznymi
Projektowanie systemów informatycznych dr Jolanta Sala Kwidzyn 2004

2 Program Pojęcia i definicje Metodologia i modelowanie projektowania
Metoda projektowania witryn internetowych wg modelu RUP Metodologia i narzędzia zarządzania projektami Diagramy procesów - case study. Prezentacja metodyki LOVEM opisu procesów

3 Metodologia i narzędzia zarządzania projektami
Zarządzanie projektami - definicje Organizacja projektu Procesy zarządzania projektem Proces planowania i czynniki krytyczne Zarządzanie zakresem prac Wymiarowanie projektów informatycznych Zarządzanie czasem projektu Zarządzanie zasobami projektu Zarządzanie komunikacją, ryzykiem i zmianami

4 Co to jest projekt? Parametry projektu
Projekt to niepowtarzalny i nierutynowy proces realizacji określonych celów, w określonym czasie i za pomocą określonych środków, który jest zdefiniowany przez: produkt końcowy (zakres) czas realizacji (terminy) koszty realizacji (budżet) zakres cel projektu koszt czas Parametry projektu

5 Zarządzanie zakresem prac
Proces planowania Elementy planu projektu Hierarchiczna struktura prac (WBS) Definiowanie zakresu i planu punktów węzłowych

6 Zarządzanie zakresem prac Elementy planu projektu
Streszczenie Opis celu projektu Główne założenia rozwiązania Założenia kontraktu Lista zadań Wyszczególnienie zasobów Charakterystyka personelu Metody oceny Opis potencjalnych problemów

7 Wymiarowanie projektów informatycznych
Estymacja parametrów projektu Miary stosowane w projektach Techniki szacowania technika analogii ekstrapolacja, parametryzacja techniki inżynierskie techniki specjalne Metoda punktów funkcyjnych

8 Wymiarowanie projektów informatycznych
Przykładowa lista elementów podlegających estymacji: Pracochłonność prac Kwalifikacje i umiejętności członków zespołu Wykorzystanie materiałów i urządzeń Czas pracy urządzeń Różne opłaty Parametry dostaw Liczba i czas podróży służbowych Czas nieprodukcyjny Wynagrodzenia i nagrody

9 Wymiarowanie projektów informatycznych Miary stosowane w projektach
Numeryczna miara wybranej cechy oprogramowania, np.: program A jest dwa razy bardziej złożony niż program B, program B jest dwa razy trudniejszy do pielęgnacji niż program A, program A jest bardziej złożony niż program B Obszary mierzenia oprogramowania: koszty, pracochłonność, jakość, niezawodność, złożoność, złożoność obliczeniowa algorytmu.

10 Wymiarowanie projektów informatycznych Miary stosowane w projektach – odpowiedzi na pytania:
Co oznacza miara „bardziej lub mniej złożony”? Kiedy ma sens stwierdzenie, że program A jest dwa razy bardziej złożony niż program B? Jaki sens ma stwierdzenie, że średnia złożoność programów w systemie A jest dwukrotnie większa niż średnia złożoność programów w systemie B? Czy jest możliwe mierzenie złożoności programu według jednej miary, czy też należałoby wyliczać różne rodzaje złożoności? Jaki sens ma stwierdzenie, że złożoność kolejnej wersji programu wzrasta o 25%?

11 Wymiarowanie projektów informatycznych Miary stosowane w projektach Dwa rodzaje złożoności oprogramowania: Złożoność obliczeniowa Złożoność psychologiczna klasy Miary statyczne Miary historyczne

12 To jakość produktu w określonym czasie!
Wymiarowanie projektów informatycznych Statyczne miary złożoności produktu w określonym czasie: Miara objętości: linie kodu (LOC) liczba zdań źródłowych liczba operacji i operandów liczba procedur średnia długość procedury liczba zmiennych Miara organizacji sterowania: Złożoność cykliczna (McCabe) Miara pętli (Woodward&Hennel) Minimalna liczba przecięć (Chen) Średni poziom zanurzenia (Dunsmore) Miara organizacji danych: Miara powiązania danych Historyczne miary złożoności? To jakość produktu w określonym czasie!

13 kodowanie, testy modułów
Wymiarowanie projektów informatycznych Przykład szacowania przez analogię projekt 100% projektowanie realizacja 20% 80% specyfikacja wymagań projektowanie oprogramowanie testowanie dokumentacja 8% 12% 63% 12% 5% kodowanie, testy modułów testy podsystemów projektowanie wewnętrzne zewnętrzne 6% 6% 20% 30% 13%

14 Wymiarowanie projektów informatycznych optymalna liczebność zespołu
Czas realizacji Liczebność zespołu

15 Pracochłonność w osobomiesiącach
Wymiarowanie projektów informatycznych pracochłonność a punkty funkcyjne 300 250 200 150 100 50 Pracochłonność w osobomiesiącach Punkty funkcyjne

16 Wymiarowanie projektów informatycznych
Estymacja parametrów projektu Miary stosowane w projektach Techniki szacowania technika analogii ekstrapolacja, parametryzacja techniki inżynierskie techniki specjalne Metoda punktów funkcyjnych Przykład ?

17 Metodologia i narzędzia zarządzania projektami
Zarządzanie projektami - definicje Organizacja projektu Procesy zarządzania projektem Proces planowania i czynniki krytyczne Zarządzanie zakresem prac Wymiarowanie projektów informatycznych Zarządzanie czasem projektu Zarządzanie zasobami projektu Zarządzanie komunikacją, ryzykiem i zmianami

18 Zarządzanie czasem projektu
wyznaczanie terminu realizacji projektu jednostki czasu w projekcie harmonogramowanie relacje pomiędzy zadaniami wymiarowanie zadań

19 Zarządzanie czasem projektu
wyznaczanie terminu realizacji projektu ustala się datę rozpoczęcia projektu ustala się datę zakończenia projektu wyznacza się daty wykonania konkretnych punktów węzłowych

20 Zarządzanie czasem projektu jednostki czasu w projekcie
jednostki czasu w projekcie = pracochłonność szacowanie czasu realizacji w oderwaniu od konkretnego kalendarza obliczanie pracochłonności za pomocą jednostek: roboczogodzina, roboczodzień roboczotydzień – czyli ile pracy trzeba wykonać, aby zrealizować dane zadanie w odniesieniu do zespołu: osobomiesiąc

21 Zarządzanie czasem projektu jednostki czasu w projekcie
Zależność czasu realizacji zadania od liczebności zespołu oraz specyfiki projektu czas czas czas czas Liczebność zespołu Liczebność zespołu Liczebność zespołu Liczebność zespołu

22 Zarządzanie czasem projektu harmonogramowanie
Specyfikacja wymagań Koncepcja systemu Projekt Implementacja Testowanie Testowanie integracyjne Wdrażanie Wykres Gantta

23 Zarządzanie czasem projektu relacje pomiędzy zadaniami
Zadanie A Zadanie B (1) Zadanie A Zadanie B (2) Zadanie B Zadanie A (3) Zadanie A Zadanie B (4)

24 Zarządzanie czasem projektu wymiarowanie zadań
Najwcześniejszy termin rozpoczęcia Najwcześniejszy termin realizacji Czas realizacji zadania 1 10 10 Opis zadania ZADANIE Numer zadania 3.4 10 9 19 Najpóźniejszy termin rozpoczęcia Najpóźniejszy termin zakończenia Zapas czasu zadania

25 Zarządzanie czasem projektu wymiarowanie sieci zadań
5 15 5 ZADANIE A ZADANIE B ZADANIE C 8 22 ZADANIE E ZADANIE D

26 Zarządzanie czasem projektu wymiarowanie sieci zadań
1 5 5 6 15 20 21 5 25 ZADANIE A ZADANIE B ZADANIE C 28 8 35 6 22 27 ZADANIE E ZADANIE D

27 Zarządzanie czasem projektu wymiarowanie sieci zadań
1 5 5 6 15 20 21 5 25 ZADANIE A ZADANIE B ZADANIE C 1 5 8 2 22 23 2 27 28 8 35 6 22 27 ZADANIE E ZADANIE D 28 35 6 27

28 Zarządzanie zasobami projektu

29 Zarządzanie komunikacją, ryzykiem i zmianami
Zarządzanie ryzykiem Istota Przeglądy Raporty Zebrania i ich organizacja Dokumentacja Ryzyko Identyfikacja ryzyka Ocena ryzyka Zapobieganie ryzyku Monitorowanie ryzyka

30 Literatura Kazimierz Frączkowski, Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003 Zdzisław Szyjewski, Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami informatycznymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google