Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur” Unia Europejska Mikroprojekt pt. „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur” Unia Europejska Mikroprojekt pt. „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji."— Zapis prezentacji:

1 „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur” Unia Europejska Mikroprojekt pt. „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur” realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”

2 Partnerzy  Centrum Kultury w Łęcznej – Partner Wiodący Mikroprojektu  Wykonawczy Komitet Kowelskiej Miejskiej Rady Obwodu Wołyńskiego – Partner Nr 1 Unia Europejska

3 Jednostka Koordynująca Wspólny Zespół Koordynujący do spraw wdrożenia i zarządzania Mikroprojektem: Eugeniusz Misiewicz Oleg KinderJulia Ponikarczuk Tomasz BłaszczykIgor ProkopiwRusłana Semerei Gabriela MiszczakSwitłana KisliakOksana Juchimczuk Anna IrlaWalentina Romanczuk Paweł BrodziszIrina Gorbliuk Helena KępkaNatalia Koroliuk Maria Kwiecińska Ałła Piwien Marek WojciechowskiAndrij Towstiga Unia Europejska

4 Okres realizacji Unia Europejska 01.02.2014r. – 31.01.2015r., 12 miesięcy

5 Cel główny Integracja obszaru pogranicza polsko – ukraińskiego oraz pogłębienie współpracy poprzez rozwój transgranicznych kontaktów i inicjatyw społeczności lokalnych w dziedzinie kultury i podtrzymywanie wspólnych tradycji kulturalnych Unia Europejska

6 Cele szczegółowe  wzmocnienie warunków istniejącej współpracy transgranicznej w wymiarze kulturalnym i społecznym poprzez poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców regionu pogranicza polsko – ukraińskiego,  promocja i podtrzymywanie tożsamości i wspólnych tradycji kulturalnych obszaru przygranicznego,  stworzenie trwałych warunków służących nawiązywaniu wzajemnych bezpośrednich, dobrosąsiedzkich kontaktów między społecznościami przygranicznymi opartych na zaufaniu, lepszemu wzajemnemu zrozumieniu i wymianie doświadczeń. Unia Europejska

7 Grupa docelowa Grupę docelową Mikroprojektu stanowią: Centrum Kultury w Łęcznej, Wykonawczy Komitet Kowelskiej Miejskiej Rady Obwodu Wołyńskiego, przedstawiciele lokalnego samorządu Łęcznej i Kowla, instytucje i organizacje społeczne upowszechniające kulturę i sztukę, formacje muzyczne, teatralne, taneczne, malarze i fotograficy, artyści ludowi i twórcy z terenu Łęcznej i Kowla. Wielkość grupy docelowej szacowana jest na 12000 osób. Unia Europejska

8 Końcowi beneficjenci Końcowymi beneficjentami Mikroprojektu są: mieszkańcy Gminy Łęczna, Miasta Kowel i regionu przygranicznego; przedsiębiorcy działający na terenie Łęcznej i Kowla oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze przygranicznym, a także oraz turyści i wszystkie osoby z zewnątrz odwiedzające oba miasta, w osoby tym z zagranicy. Szacowana liczba beneficjentów końcowych wynosi 15000 osób. Unia Europejska

9 Działania merytoryczne 1.Konferencja otwierająca projekt; 2.Jarmark Łęczyński; 3.Festiwal 2 Kultur w Kowlu; 4.Opracowanie wspólnej dwujęzycznej (polsko – ukraińskiej) publikacji tekstowo – fotograficznej podsumowującej i promującej projekt pt. „Bogactwa pogranicza – Łęczna i Kowel. Przyjaźń, kultura i tradycje”; 5.Konferencja kończąca i podsumowująca projekt. Unia Europejska

10 Rezultaty mikroprojektu Produkty projektu:  liczba wydarzeń artystycznych – 2 szt.,  liczba wystaw – 1 szt.,  liczba artystów i twórców – 410 osób,  liczba wizyt instytucji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, dla których organizatorem są władze lokalne w analogicznych instytucjach po drugiej stronie granicy – 4 szt.,  liczba publikacji – 2 szt. Rezultaty projektu:  liczba odbiorców wydarzeń artystycznych – 12000 osób,  liczba nowych wspólnych transgranicznych wydarzeń kulturalnych – 3 szt.  liczba skierowanych do mieszkańców działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów tradycji i kultury, wspólnych wydarzeń i inicjatyw kulturalnych – 2 szt. Unia Europejska

11 Budżet mikroprojektu Całkowita wartość Mikroprojektu wynosi 43.779,66 EUR, a w tym:  39.401,69 EUR to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,  4.377,97 EUR to wartość wkładu własnego obu partnerów. Unia Europejska

12 Konferencja otwierająca projekt W dniach 16.05.2014r. – 17.05.2014r. w Mieście Kowel na Ukrainie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie realizacji Mikroprojektu „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur i miało postać konferencji otwierającej projekt. W konferencji inauguracyjnej wzięli udział przedstawiciele lokalnego władz samorządowych Łęcznej i Kowla, Centrum Kultury w Łęcznej, Wydziału Kultury Wykonawczego Komitetu Kowelskiej Miejskiej Rady Obwodu Wołyńskiego, instytucje, organizacje społeczne i osoby upowszechniające kulturę i sztukę – łącznie 25 osób. Unia Europejska

13 Konferencja otwierająca projekt

14 Jarmark Łęczyński Unia Europejska W dniach 31.05.2014 – 01.06.2014 w ramach mikroprojektu odbyła się 2-dniowa kulturalna impreza plenerowa pn. „Jarmark Łęczyński” z udziałem artystów i twórców z Łęcznej i Kowla. W „Jarmarku Łęczyńskim” wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych Łęcznej i Kowla, Centrum Kultury w Łęcznej, Wykonawczego Komitetu Kowelskiej Miejskiej Rady Obwodu Wołyńskiego, instytucje i organizacje społeczne upowszechniające kulturę i sztukę, formacje muzyczne, teatralne, taneczne, malarze i fotograficy, artyści ludowi i twórcy z terenu Łęcznej i Kowla, mieszkańcy Gminy Łęczna, Miasta Kowel i regionu przygranicznego.

15 Jarmark Łęczyński Unia Europejska

16 Jarmark Łęczyński Unia Europejska

17 Jarmark Łęczyński Unia Europejska

18 Festiwal 2 Kultur w Kowlu Unia Europejska W dniach 23-24.08.2014 r. w ramach Mikroprojektu pt. „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur” została zorganizowana w mieście Kowel na Ukrainie 2-dniowa kulturalna impreza plenerowa pn. „Festiwal 2 Kultur” z udziałem artystów i twórców z Kowla i Łęcznej. W „Festiwalu 2 Kultur” wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych Kowla i Łęcznej, Wykonawczego Komitetu Kowelskiej Miejskiej Rady Obwodu Wołyńskiego, Centrum Kultury w Łęcznej, instytucje i organizacje społeczne upowszechniające kulturę i sztukę, formacje muzyczne, taneczne, malarze, plastycy i fotograficy, artyści ludowi i twórcy z terenu Kowla i Łęcznej, mieszkańcy Miasta Kowel, Gminy Łęczna i regionu przygranicznego.

19 Festiwal 2 Kultur w Kowlu Unia Europejska

20 Festiwal 2 Kultur w Kowlu Unia Europejska

21 Festiwal 2 Kultur w Kowlu Unia Europejska

22 Wspólna publikacja; Konferencja kończąca Unia Europejska Opracowanie wspólnej dwujęzycznej (polsko – ukraińskiej) publikacji tekstowo – fotograficznej podsumowującej i promującej projekt – wrzesień – listopad 2014; Konferencja kończąca i podsumowująca projekt – 10.12.2014r. – 11.12.2014r.

23 ZAPRASZAMY DO ŁĘCZNEJ!

24 ZAPRASZAMY DO KOWLA!


Pobierz ppt "„Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur” Unia Europejska Mikroprojekt pt. „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google