Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy Business Intelligence – warunki użytkowania Halina Tańska Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski „e-commerce” Olsztyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy Business Intelligence – warunki użytkowania Halina Tańska Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski „e-commerce” Olsztyn."— Zapis prezentacji:

1 Systemy Business Intelligence – warunki użytkowania Halina Tańska Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski „e-commerce” Olsztyn 5-6 XI 2004r.

2 Agenda  Społeczeństwo informacyjne – istota i wyzwania  Problemy organizacji gospodarczej  Warunki efektywnego zarządzania  Determinanty konkurencyjności  Narzędzia wspomagające decydenta  Architektura systemów BI  Cechy systemów BI  Użyteczność rozwiązań informatycznych  Kształcenie – wiedza/wychowanie – mądrość

3 Społeczeństwo informacyjne - istota  Jest ono wynikiem działania dwóch potężnych sił: ogromnego postępu w technologiach teleinformatycznych oraz procesu globalizacji.  To konglomerat wzajemnych związków pomiędzy technikami i technologiami informacyjnymi a przemianami struktur gospodarczych w mikro i makroskali, a polityką poszczególnych państw i organizacji międzynarodowych oraz celami różnych grup interesów, od producentów IT, poprzez nowopowstałe społeczności wirtualne, aż do społeczności lokalnych i grup broniących się przed dokonującymi się zmianami.

4 Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz te środki są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa Społeczeństwo informacyjne - istota

5 Społeczeństwo informacyjne - wyzwania  Stopień świadomości społeczeństwa i jego przekonania co do skuteczności stosowanych rozwiązań.  Stworzenie systemów dostosowanych do procesów biznesowych.

6 Społeczeństwo informacyjne - wyzwania

7 Problemy organizacji gospodarczej  co zrobić by skutecznie realizować strategię biznesową,  zmienność działania (otoczenia),  rozproszenie danych,  brak właściwych metod podejmowania decyzji.

8 Rozwiązanie  skupić się na analizie danych,  zarządzanie wiedzą,  systemy ERP i BI.

9 Warunki efektywnego zarządzania  dostęp do informacji,  dostępność informacji niezbędnej, pełnej i aktualnej,  analiza informacji z wielu źródeł,  analiza na różnych poziomach szczegółowości,  automatyka reagowania i modyfikowalne procedury.

10 Determinanty konkurencyjności dane – informacje – wiedza - mądrość Droga do sukcesu dane zależność od kontekstu zrozumienie informacja wiedza mądrość rozumienie relacji rozumienie wzorców rozumienie zasad

11 Determinanty konkurencyjności dane – informacje – wiedza - mądrość Problem integracji danych

12 Narzędzia wspomagające decydenta Przepływ informacji w systemie BI wykorzystującym hurtownię danych

13 Architektura Systemu Business Intelligence - elementy  narzędzia do ekstracji, przekształcania i ładowania danych,  warstwa przechowywania danych,  warstwa obsługująca zapytania użytkowników,  narzędzia zapewniające interfejs użytkownika.

14 Narzędzia wspomagające decydenta Architektura systemu BI

15 Problem decyzyjny Model problemu Rozwiązanie problemu Decyzje Analiza Ocena Rozpoznawanie Wartościowanie Modelowanie Algorytmy Oprogramowanie Implementacja Procedura rozwiązywania sytuacji decyzyjnej

16 Business Intelligence to:  tylko koncepcja zarządzania,  tylko rozwiązanie informatyczne rozumiane zarówno w wąskim znaczeniu (narzędzie analityczne), jak i szerokim (obejmującego obok typowych rozwiązań aplikacyjnych również: hurtownię danych, technologię OLAP, narzędzia generowania zapytań i raportowania, data mining),  koncepcja zarządzania wsparta narzędziami informatycznymi.

17 Podejście BI KULTURA ORGANIZACJI Organizacja Strategia Wizja! IT Źródło: InfoVide Celem systemów BI jest dostarczenie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji

18 Systemy Business Intelligence scalają dane z różnych źródeł, przechowują dane historyczne i efektywnie udostępniają dane do analizy.

19 Cechy systemów BI  możliwość prowadzenia różnorodnych analiz i prognoz,  możliwość zagłębiania się w dane,  możliwość generowania ogromnej liczby raportów,  obsługa wielu użytkowników w organizacji i poza nią,  otwartość - możliwość integrowania systemów BI z różnymi systemami informatycznymi,

20 Cechy systemów BI  zgodność ze standardami firmowymi i rynkowymi,  obsługa rozproszonych zasobów danych,  szybkość dostarczania informacji potencjalnym użytkownikom,  duża czytelność danych - zastosowanie technik wizualizacji danych.

21 Użyteczność rozwiązań informatycznych - BI Korzyści finansowe Korzyści jakościowe wzrost produktywności wzrost przychodów obniżenie kosztów szybsze i trafniejsze decyzje pełniejsze wsparcie komunikacji wewnętrznej wzrost satysfakcji pracowników i partnerów

22 Kształcenie – wiedza/wychowanie - mądrość Jak kształcić?Jak dostarczać wiedzę? Jak wychowywać?Jak osiągać mądrość? Czy wystarczy opracować, zbudować, mieć? Czy systemy BI są nową technologią? Czy mamy wiedzę o systemach BI? Czy kształcimy i jak kształcimy? Czy konsumujemy wiedzę? Czy jesteśmy mądrzy? „Siła nowych technologii nie leży w nich samych, a w kreatywnych i innowacyjnych zastosowaniach” 3. Kongres Informatyki Polskiej 2003

23 Kształcenie – wiedza/wychowanie - mądrość „Człowiek, który potrafi czytać, ale nie ma książek, nie ma przewagi nad tymi, którzy w ogóle nie umieją czytać.” M.Twain Firma (społeczność), która posiada dane, ale nie potrafi ich wykorzystać, nie ma przewagi nad tymi, które w ogóle nie mają danych. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Systemy Business Intelligence – warunki użytkowania Halina Tańska Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski „e-commerce” Olsztyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google