Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najważniejsze wyzwania EPS Między szansą a katastrofą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najważniejsze wyzwania EPS Między szansą a katastrofą."— Zapis prezentacji:

1 Najważniejsze wyzwania EPS Między szansą a katastrofą

2 Na poprzednim wykładzie powiedzieliśmy sobie O Karcie Praw Podstawowych gwarantującej obywatelom UE m.in..: - godność -Wolność -Równość -Solidarność

3 Megatrendy – wyzwania i sznse Globalizacja Rozwój technologii Demografia

4 Globalizacja- istota Swoboda przepływu: informacji wiedzy kapitału – BŚ, MFW towarów - GAT technologii siły roboczej

5 Skutki globalizacji Pozytywne: -Wzrost obrotów handlowych -Upowszechnienie wiedzy -Przyśpieszenie badań - Świtowe standardy -Przyśpieszenie wdrożeń -Poszerzenie możliwości finasowania

6 Skutki globalizacji Negatywne: -Szybka zmiana podziału pracy-bezrobocie -Niebezpieczeństwo złego wykorzystania wiedzy i technologii -Dezinformacja, niszczenie autorytetów, cyberwojna -Destabilizacja finansów - niekontrolowana emigracja, nietolerancja

7 Rozwój technologii Cywilizacja węglowodorów Łączenie badań i współpraca międzynarodowa Nowe materiały Biotechnologie Nanotechnologie Nowa energia Przekształcenie środowiska

8 Rozwój i zagrożenia Wzrost produkcji i PKB-bezrobocie czy dobrobyt Eksploatacja zasobów : zniszczenie środowiska czy zrównoważony rozwój Energia : wyczerpanie zasobów czy nowe możliwości pozyskiwania Cyfryzacja : zbliżenie czy izolacja, cyberwykluczenie

9 Przesilenia demograficzne Szybki wzrost dzietności wraz ze wzrostem gospodarczym Zmniejszenie liczby dzieci i zwiększenie liczby seniorów Starość demograficzna

10 Zagrożenia zmian demograficznych i społecznych Zmiany na rynku pracy Zmiany w systemie edukacji Zmiany w systemach zaopatrzenia społecznego Starzenie się w zdrowiu Obniżenie PKB czy wykorzystanie potencjału seniorów Imigracja i wielokulturowaść Zmiana funkcjonowania rodzin

11 Specyfika europejska Niska dzietność Nieskoordynowana polityka Niechęć do emigracji Wzrost obciążeń demograficznych Uzależnienie energetyczne Słabość waluty i nieskoordynowanie systemów bankowych Brak solidarności

12 Perspektywa Polski Niski udział w podziale pracy, znaczenie MŚP i ekonomii społecznej Niski poziom innowacyjności Niski poziom badań, słabość uczelni Niska mobilność na krajowym rynku pracy, wysoka emigracja zarobkowa, niska tolerancja, niechęć do zatrudniania seniorów

13 Wyzwania – perspektywa polska Bardzo niska dzietność Najszybsze tempo starzenia, dwie prędkości Słabość służby zdrowia Niski poziom aktywności zawodowej, w tym osób niepełnosprawnych Niedorozwinięty rynek usług opiekuńczych


Pobierz ppt "Najważniejsze wyzwania EPS Między szansą a katastrofą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google