Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczna aparatura medyczna cz. 10

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczna aparatura medyczna cz. 10"— Zapis prezentacji:

1 Elektroniczna aparatura medyczna cz. 10

2 Metody pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
Rozróżnia się dwie główne metody pomiaru ciśnienia krwi: metodę bezpośrednią - inwazyjną, polegająca na umieszczeniu igły lub cewnika w świetle tętnicy i połączeniu ich z kalibrowanym przetwornikiem ciśnienia, metodę pośrednią - nieinwazyjną, bezkrwawą metodę, polegającą na wywieraniu przez mankiet zmiennego ciśnienia na zewnętrzną ściankę tętnicy tak długo, aż dojdzie do zrównania się ciśnienia w mankiecie z ciśnieniem wewnątrz tętnicy.

3 Nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego dokonano po raz pierwszy w 1896 roku, kiedy to Scypion Riva-Rocci skonstruował sfigmomanometr – aparat do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, składający się z manometru (rtęciowego, sprężynowego lub elektronicznego), pompki tłoczącej powietrze, mankietu z komorą powietrzną i zaworka do kontrolowanego wypuszczania powietrza z mankietu. Do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą tonów Korotkowa niezbędne są również słuchawki lekarskie umożliwiające usłyszenie tętna w naczyniach krwionośnych (wcześniej Riva-Rocci monitorował ręką tętno na tętnicy promieniowej). Sfigmomanometr elektroniczny, zakładany na nadgarstek lub na ramię, posiada tylko niewielki moduł elektroniczny z wyświetlaczem i przyciskami sterującymi oraz opaskę.

4

5 Od nazwiska Riva-Rocciego pochodzi do dziś używany symbol określający ciśnienie tętnicze – RR.
Od lat 30. XX wieku pośredni pomiar ciśnienia tętniczego jest powszechnie stosowany w praktyce klinicznej. Ciśnienie krwi w aorcie zmienia się od ok. 120 mm Hg w czasie skurczu, do ok. 70 mm Hg podczas rozkurczu. Wartości ciśnienia krwi podaje się zwyczajowo w mm Hg, dlatego że, historycznie, działanie ciśnieniomierzy lekarskich opierało się na zasadzie pomiaru wysokości słupa rtęci. W układzie SI jednostką ciśnienia jest Pa (N/m2). Przelicznik wynosi 1 mm Hg = 133,3 Pa. Podawane ciśnienie krwi np. 120/80 mm Hg określa o ile ciśnienie krwi jest większe od atmosferycznego (średnio ciśnienie atmosferyczne to ok. 760 mm Hg).

6 W czasie wysłuchiwania tonów Korotkowa można wyróżnić 5 faz:
I faza – pojawianie się słabych tonów o charakterze stuków, których głośność stopniowo wzrasta w miarę upuszczania powietrza z mankietu, II faza – tony przybierają charakter szmeru lub świstu, III faza – tony stają się ”chropawe” a ich intensywność wzrasta, IV faza – oznacza moment, gdy tony nagle ulegają ściszeniu, stają się miękkie, dmuchające, stłumione, V faza – oznacza poziom ciśnienia, przy którym słyszy się ostatni ton, po którym następuje całkowite zniknięcie tonów (cisza).

7

8 Słyszane w trakcie pomiaru dźwięki są efektem turbulentnego przepływu krwi, wywołanego poprzez sztuczne zwężenie tętnicy. W warunkach fizjologicznych można przyjąć, że przepływ krwi ma charakter laminarny. Gdy zwężamy światło tętnicy prędkość krwi rośnie (prawo ciągłości strugi). Jeśli wartość prędkości przekroczy wartość graniczną, ruch staje się nieuporządkowany - turbulentny. Pojawia się ruch wirowy, który wywołuje drgania, a przez to falę akustyczną możliwą do usłyszenia przez stetoskop.

9 Metoda oscylometryczna
Metoda oscylacyjna, w zasadzie opiera się na tych samych zjawiskach. Różnica polega na tym, że urządzenie nie odbiera efektów akustycznych tonów Korotkowa, ale odczytuje towarzyszące im drgania (oscylacje) tętnicy. Największe oscylacje stwierdza się w tętnicach znajdujących się blisko serca, a więc o dużym przekroju, zaś w tętnicach distalnych (o małym przekroju) oscylacje są mniejsze. Amplituda tych oscylacji jest rejestrowana po każdym skokowym upuszczeniu powietrza z mankietu, z poziomu powyżej spodziewanego ciśnienia skurczowego, do poziomu poniżej ciśnienia rozkurczowego. Ciśnienie skurczowe w metodzie oscylometrycznej przypada na pierwsze wyraźne zwiększenie amplitudy oscylacji, zaś ciśnienie rozkurczowe wyznacza moment pierwszego nagłego zmniejszenia największych oscylacji.

10 Sposób wyznaczania ciśnienia krwi metodą oscylometryczną

11 Schemat blokowy urządzenia do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną lub osłuchową (z mikrofonem).

12 Budowa Rodzaje mierników ciśnienia krwi, których mankiet okludujący umieszcza się: a) na ramieniu, b) na nadgarstku, c) na kciuku

13 Moduł Infinity® CNAPTM (Continuous Noninvasive Arterial Pressure) SmartPod® oferuje łatwą i dokładną metodę pomiaru skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia krwi. Wykorzystuje czujniki z mankietami, w które wsuwa się palce pacjenta. Monitor wyświetla w sposób ciągły wartości liczbowe i falę ciśnienia.

14 Metoda pomiaru: oscylometryczna
Zakres pomiarowy: ciśnienie tętnicze 0 mmHg mmHg; tętno uderzeń/min Dokładność: ciśnienie +/- 3 mmHg; tętno +/- 5% Waga całego zastawu: 460 g (bez baterii) Opcjonalnie: rozmiar large dla obwodu ramienia cm Zasilanie: 4 baterie AAA (R03, tzw. małe paluszki) Czas zużycia baterii: nowe ogniwa alkaliczne średnio 300 pomiarów Zasilanie opcjonalne: Zasilacz AC 250V~ 50Hz 0,12A / DC 6V 4W Pamięć: 60 pomiarów (1 zapis: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, tętno)

15 Przetworniki indukcyjnościowe
W przetwornikach indukcyjnościowych wykorzystuje się zjawisko zmiany indukcji magnetycznej do przetworzenia przemieszczenia na wartość napięcia elektrycznego. Rozróżnia się przetworniki, w których następuje zmiana: indukcyjności własnej L (przetworniki dławikowe i solenoidalne), indukcyjności wzajemnej M (przetworniki transformatorowe). Obecnie przetworników indukcyjnościowych do pomiaru ciśnienia już się nie stosuje. Zostały one wyparte przez przetworniki z czujnikami: pojemnościowymi lub piezorezystancyjnymi.

16 Przetworniki pojemnościowe
Zasadniczą częścią czujników wykorzystujących efekt pojemnościowy jest specjalnie zbudowany kondensator. Górną jego okładkę stanowi giętka membrana. Dolną okładką jest sztywna kształtka uformowana w wyniku anizotropowego, mokrego trawienia krzemu. Cały kondensator składa się z centralnej części – czułej na zmiany ciśnienia – i części brzegowej, odgrywającej rolę pojemności stałej.

17 Czujniki piezorezystancyjne
Czujniki piezorezystancyjne wykorzystują efekt zmiany rezystancji materiału pod wpływem działającego ciśnienia. Cechują się dużą trwałością, szerokim zakresem ciśnień i małymi rozmiarami. Proces produkcji tych czujników jest prostszy i tańszy niż czujników pojemnościowych (mniej etapów technologicznych, mniej masek itp.). Grubość membrany zależy od zakresu pomiarowego ciśnień i wynosi (5÷200) μm. W ugiętej membranie powstają naprężenia rozciągająco–ściskające. W obszarze tych naprężeń umieszczone są piezorezystory połączone w układ mostka Wheatstone’a tak, aby otrzymać w nich dodatnie i ujemne zmiany rezystancji wywołane efektem piezorezystancyjnym. Zmiany rezystancji są zależne od wielkości naprężenia (odkształcenia) membrany, a więc od ciśnienia.

18

19 Schemat ideowy układu pomiarowego z mostkiem piezorezystancyjnym:
R – piezorezystory, ΔR – zmiana rezystancji piezorezystora wywołana ciśnieniem, R0 – rezystor kalibrujący; gdzie:

20 Czujnik ciśnienia w obudowie-kapsule
Rodzaj obudowy różni się w zależności od przeznaczenia czujnika. Podstawowym jej zadaniem jest doprowadzenie ciśnienia do membrany - najczęściej przez specjalną dyszę - oraz ochrona delikatnej struktury przed szkodliwymi oddziaływaniami chemicznymi i mechanicznymi. Struktura czujnika połączona jest cienkim złotym drutem z wyprowadzeniami wychodzącymi na zewnątrz obudowy. Powierzchnia membrany oraz doprowadzenia są pokryte żelem silikonowym, tak aby odizolować je od szkodliwego działania środowiska. Żel taki jest gęsty i sprężysty, dzięki czemu przenosi sygnał ciśnienia do krzemowej membrany.

21 Na wartość sygnału pomiarowego wpływ ma również temperatura otoczenia
Na wartość sygnału pomiarowego wpływ ma również temperatura otoczenia. W układ pomiarowy wbudowywany jest czujnik temperatury, kompensujący jej wpływ na pomiar ciśnienia. W układach zintegrowanych czujnik ciśnienia oraz układy wzmacniające, zapewniające jego liniowość oraz kompensację wpływu temperatury, mieszczą się w jednej strukturze półprzewodnikowej. Na wyjściu takiego układu otrzymuje się sygnał analogowy lub cyfrowy proporcjonalny do mierzonego ciśnienia. Dodatkowym zabiegiem eliminującym wpływ szumów i efekty nieliniowe jest zamiana sygnału analogowego na cyfrowy już w czujniku.

22 Znane są czujniki ABP oferowane przez firmę Utah Medical Products
(Deltran), BBraun, Edwards Lifescience (TruWave), a zwłaszcza firmę Becton Dickinson. Kluczowym produktem firmy Becton Dickinson jest jednorazowego użytku przetwornik DTX/Plus. Zawiera zintegrowane urządzenie przepływu, które ma zastosowanie do pomiarów ciśnienia wymagających ciągłego przepływu. Szybkość przepływu wynosi 3 cm3/h przy ciśnieniu 300 mmHg. Zakres mierzonego ciśnienia wynosi od -30 mmHg do 300 mmHg. Przekroczenie tej wartości nie uszkadza przetwornika, gdyż posiada pewien zakres tolerancji nadciśnienia, tj mmHg ÷ 7800 mmHg. Ciśnienie można mierzyć niezależnie od ciśnienia atmosferycznego.

23 DTX/Plus można łatwo zamontować na ramieniu pacjenta bądź stojaku
DTX/Plus można łatwo zamontować na ramieniu pacjenta bądź stojaku. Przetwornik nie zawiera elementów wykonanych z lateksu i tym samym jest odpowiedni dla alergików. Przezroczystość czujnika zapewnia całkowita kontrolę nad przepływem bez pęcherzyków powietrza.

24 Rozwiązania – TI

25 Rozwiązania – TI


Pobierz ppt "Elektroniczna aparatura medyczna cz. 10"

Podobne prezentacje


Reklamy Google