Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasze rozwiązanie „ENOVA DLA ENERGETYKI” powstało na bazie nowoczesnego systemu zarządzania klasy ERP www.enova.pl oraz dwuletniej współpracy z jednym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasze rozwiązanie „ENOVA DLA ENERGETYKI” powstało na bazie nowoczesnego systemu zarządzania klasy ERP www.enova.pl oraz dwuletniej współpracy z jednym."— Zapis prezentacji:

1

2 Nasze rozwiązanie „ENOVA DLA ENERGETYKI” powstało na bazie nowoczesnego systemu zarządzania klasy ERP www.enova.pl oraz dwuletniej współpracy z jednym z podbeskidzkich Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej. Łącząc merytoryczną wiedzę i doświadczenia pracowników Ciepłowni, oraz zaangażowanie naszego zespołu informatycznego powstało kompletne, informatyczne rozwiązanie branżowe dedykowane do wspomagania zarządzania jednym, lub grupą Zakładów Ciepłowniczych. Zaprezentowana w dalszej części funkcjonalność oczywiście nie wyczerpuje pełnej listy możliwości naszego programu. Na Państwa indywidualne życzenie możemy ją rozszerzyć.

3

4

5 Przed rozpoczęciem pracy do systemu należy wprowadzić niezbędne dane: rodzaje usług, liczniki i ich parametry, wymienniki, kontrahenci, umowy, lokalizacje, algorytmy, okresy fakturowania, Taryfy, zakresy temperatur odczyty liczników,

6 Formularz kartoteki usług.

7 Formularz kartoteki licznika.

8 Formularz kartoteki wymiennika

9 Ekran wprowadzania odczytów liczników

10 Widok zakładki głównej kartoteki kontrahenta

11 Widok kartoteki lokalizacji

12 Widok zakładki głównej kartoteki umowy na dostawy ciepła

13 Ekran do wprowadzania okresów odczytów

14 Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych możemy rozpocząć fakturowanie. W tym celu na liście umów zaznaczamy jedną, wiele, lub wszystkie umowy i naciskamy na przycisk „Faktura za ciepło na dzień”

15

16 Na ekranie pokazuje się nam pole w którym wybieramy rok i miesiąc fakturowania oraz datę faktury. Po kliknięciu przycisku „OK” zostaną wygenerowane faktury na dany dzień.

17

18 Przykładowe funkcjonalności Szczegółowy wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń i przyporządkowanie ich do lokalizacji kontrahenta Możliwość szybkiego ich odnajdywania, przeszukiwania, filtrowania wg różnych kryteriów Automatyczne wskazywanie terminów legalizacji urządzeń pomiarowych Obsługa zleceń związanych z ruchem urządzeń: demontaż, instalacja, wymiana, legalizacja, itp. Powiązanie bazy Urządzenia AK i P z bazą środków trwałych w Księdze Inwentarzowej

19 Przykładowe funkcjonalności Prowadzenie gospodarki zakupów surowca w tym węgla z podziałem na kopalnie, szyb z uwzględnieniem zawartości składników w dostawie np. siarka, popiół, itp. Prowadzenie gospodarki magazynowej opału oraz pozostałych surowców

20 Przykładowe funkcjonalności Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych, Obsługa miejsc powstawania kosztów, Ewidencja miejsc użytkowania środków, Terminarz remontów i ubezpieczeń,

21 Przykładowe funkcjonalności Możliwość szczegółowej ewidencji czasu pracy, Definiowalne harmonogramy czasu pracy, Rozliczanie wszystkich występujących składników płacowych w tym niestandardowych, Pełna dokumentacja związana z pracownikiem,

22 Przykładowe funkcjonalności Automatyczne ewidencjonowanie dokumentów, Zestawienia księgowe ( bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne ), Możliwość tworzenia indywidualnego planu kont, Możliwość korzystania z wirtualnych wyciągów bankowych, Możliwość wykonania bilansów konsolidacyjnych ( grupa kapitałowa )

23 Przykładowe funkcjonalności Uzyskanie danych i wyników najbardziej istotnych dla funkcjonowania firmy oraz ich prezentacja- wsparcie decyzji zarządczych, Szybkie przygotowanie danych analitycznych za pomocą organizatora listy, Możliwość definiowania dodatkowych elementów uzupełniających analitykę, Możliwość przetwarzania otrzymanych danych za pomocą tabel przestawnych i wykresów MS Excel

24 Pełna automatyzacja procesu fakturowania Szybki dostęp do informacji Integracja danych z wielu źródeł w jednym systemie informatycznym umożliwia sprawne zarządzanie i łatwą wymianę danych pomiędzy działami firmy, lokalizacjami, pracownikami w siedzibach Klientów Kontrola i analiza kosztów firmy i jej Klientów System umożliwia bieżące kontrolowanie i analizę danych finansowych, w tym kosztów w rozbiciu na dowolne kategorie Dostosowanie do specyfiki branży W zakresie proponowanych modułów istnieje możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb branży Klienta Oszczędność czasu Zintegrowany system, współpracujący ze środowiskiem MS Office pozwala na łatwe przygotowanie zestawień i sprawozdań na potrzeby urzędów, zarządu, pracowników oraz Klientów

25


Pobierz ppt "Nasze rozwiązanie „ENOVA DLA ENERGETYKI” powstało na bazie nowoczesnego systemu zarządzania klasy ERP www.enova.pl oraz dwuletniej współpracy z jednym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google